Uchwała Sejmu w obronie Krzyża.

Uchwała Sejmu w obronie Krzyża

GŁOSOWANIE Nr 46 – POSIEDZENIE 55.

Dnia 03-12-2009 Godz. 09:21

Pkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie uchwały w sprawie ochrony wolności wyznania i promocji wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy.

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie ochrony wolności wyznania i promocji wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Głosowało – 402 Za – 357 Przeciw – 40 Wstrzymało się – 5 Nie głosowało – 58

W przyjętej wczoraj specjalnej uchwale posłowie skrytykowali wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że krzyż wiszący we włoskiej szkole łamie prawo. Sejm podkreśla, że: – znak Krzyża jest nie tylko symbolem religijnym i znakiem miłości Boga do ludzi, ale w sferze publicznej przypomina o gotowości do poświęcenia dla drugiego człowieka, wyraża wartości budujące szacunek dla godności każdego człowieka i jego praw. – wskazując na zasadniczy i pozytywny wkład chrześcijaństwa w rozwój praw osoby ludzkiej, kulturę narodów Europy i jedność naszego kontynentu. – przypominając, że w przeszłości, szczególnie w okresie dyktatury nazistowskiej i komunistycznej, akty wrogości wobec religii połączone były z masowym łamaniem praw człowieka i prowadziły do dyskryminacji, – mając w pamięci słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w historycznym wystąpieniu w polskim Parlamencie w czerwcu 1999 roku o tym, że „demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm, wyraża zaniepokojenie decyzjami, które godzą w wolność wyznania, lekceważą prawa i uczucia ludzi wierzących oraz burzą pokój społeczny i z tego względu ocenia krytycznie wyrok Europejskiego Trybunału Praw

Człowieka zakazujący obecności krzyży w klasach szkolnych we Włoszech.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do parlamentów państw członków Rady Europy o

podjęcie wspólnej refleksji nad sposobami ochrony wolności wyznania i promocji wartości

będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy.

Za uchwałą opowiedziało się 357 posłów, przeciw było 40, od głosu wstrzymało się pięciu.

Inicjatorem przyjęcia uchwały było koła Polska Plus.