Adolf Hitler was a Jew; his DNA this confirmed !

Revealing: The DNA tests on relatives of Nazi leader Adolf Hitler show he was probably descended from Jewish people and North AfricansRevealing: The DNA tests on relatives of Nazi leader Adolf Hitler show he was descended from Jewish people and North Africans

Adolf Hitler is likely to have been descended from both Jews and Africans, according to DNA tests.

Samples taken from relatives of the Nazi leader show that he is biologically linked to the ‘sub-human’ races he sought to exterminate.

Journalist Jean-Paul Mulders and historian Marc Vermeeren used DNA to track down 39 of the Fuhrer’s relatives earlier this year.

They included an Austrian farmer revealed only as a cousin called Norbert H.

A Belgian news magazine has reported that samples of saliva taken from these people strongly suggest Hitler had antecedents he certainly would not have cared for.

A chromosome called Haplopgroup E1b1b (Y-DNA) in their samples is rare in Germany and indeed Western Europe.

‘It is most commonly found in the Berbers of Morocco, in Algeria, Libya and Tunisia as well as among Ashkenazi and Sephardic Jews,’ Mr Vermeeren said.

‘One can from this postulate that Hitler was related to people whom he despised,’ adds Mr Mulders in the magazine, Knack.

Haplogroup E1b1b1, which accounts for approximately 18 to 20 per cent of Ashkenazi and 8.6 per cent to 30 per cent of Sephardic Y-chromosomes, appears to be one of the major founding lineages of the Jewish population.

‘This is a surprising result,’ said Ronny Decorte, a genetic specialist who agreed that Hitler probably did have some roots in North Africa.

Roots: Hitler's DNA was found to contain Haplogroup E1b1b, commonly found in the Berbers of Morocco

 Hitler's DNA was found to contain Haplogroup E1b1b

Roots: Hitler’s DNA was found to contain Haplogroup E1b1b, commonly found in the Berbers of Morocco (left) – and also accounts for approximately 18 to 20 per cent of the Y-chromosomes of Sephardic Jews (right) who hail from Morocco, Spain and Portugal)

‘It is difficult to predict, what happens with this information, both to opponents and supporters of Hitler,’ he added.

The magazine says the DNA was tested under stringent laboratory conditions to obtain the results.

It is not the first time that historians have suggested Hitler had Jewish ancestry.

His father, Alois, is thought to have been the illegitimate offspring of a maid called Maria Schickelgruber and a 19-year-old Jewish man called Frankenberger.

This would have made the man who inspired the Holocaust one-quarter Jewish.

Hidden secrets: The Waldviertel region where a Hitler's cousin, farmer Norbert H, was found Hidden secrets: The Waldviertel region in Austria where Hitler’s cousin, farmer Norbert H, was found
The Auschwitz-Birkenau camp where Hitler's Jewish extermination programme was carried outThe Auschwitz-Birkenau camp where Hitler’s extermination programme of the Jews was carried out
The original DNA on the serviette in the US was from Alexander Stuart-Houston (now aged 61), a grand-nephew of HitlerDNA on a serviette was taken from Alexander Stuart-Houston (now aged 61), a grand-nephew of Hitler

Reports have suggested that Hitler’s nephew, Patrick, tried to blackmail his uncle over the issue of Alois Hitler’s parentage. Hitler asked his lawyer, Hans Frank, to investigate the claims and he announced just before the outbreak of the Second World War that they were ‘without any foundation’.

‘Hitler would not have been pleased about this,’ added Mr Decorte, of the Catholic University of Leuven.

‘The affair is fascinating if one compares it with the conception of the world of the Nazis, in which race and blood was central.

‘Hitler’s concern over his descent was not unjustified. He was apparently not « pure » or « Ayran ».’

DNA was also taken from American Alexander Stuart-Houston, 61, a grand-nephew of Hitler.

He was trailed for seven days before he dropped a used serviette which Mulders said led him to the cousin in Austria  –  and the link with Hitler’s sworn enemies.

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/hitler-was-verwant-met-somaliers-berbers-en-joden/article-1194797075630.htm

Door het DNA van familieleden van de Führer te analyseren, kon journalist Jean-Paul Mulders de zogeheten ‘haplogroep’ van Hitler bepalen. Die geeft prijs waar Hitlers voorvaders vandaan kwamen en met wie hij verwant is.

Opzienbarend is dat Hitler tot de haplogroep E1b1b blijkt te behoren, die weinig courant is in Duitsland en West-Europa. Deze ‘genetische vingerafdruk’ komt veel vaker voor in het zuiden: bij 25 procent van de Grieken en Sicilianen, en bij maar liefst 50 à 80 procent van de Noord-Afrikanen. Haplogroep E1b1b komt het frequentst voor bij de Berbers en daarnaast ook in Somalië (> 80%). Opvallender nog is dat de haplogroep van Hitler de tweede vaakst voorkomende haplogroep is bij de Asjkenazische Joden.

‘Die kwestie wordt pas echt fascinerend als je ze afzet tegen het wereldbeeld van de nazi’s, waarin zo’n extreem belang werd toegekend aan begrippen als bloed en ras. Hitlers bezorgdheid over zijn eigen afkomst blijkt niet onterecht. Uit ons onderzoek blijkt dat hij zelf niet « raszuiver » of « arisch » was.’

‘De resultaten van dit onderzoek zijn verrassend’, zegt professor Ronny Decorte, genetica-expert aan de K.U.Leuven. ‘Hitler zou er niet blij mee geweest zijn. Voor de hedendaagse wetenschap bestaan er geen rassen meer. Het raszuivere type van de übermensch, en de daaraan gekoppelde kweekprogramma’s om die raszuiverheid te perfectioneren, zijn pure bedenksels geweest.’

Mulders spoorde in het verleden verwanten van Hitler op in Oostenrijk en de Verenigde Staten. Hij rekende af met de hardnekkige mythe dat Hitler tijden de Eerste Wereldoorlog een zoon zou hebben verwekt bij een jonge Française. Daarop kreeg hij uit diverse landen vragen over de genetische afstamming van de Führer.

In archieven in Moskou wordt nog een kaakbeen van Hitler bewaard, net als een bebloede lap stof van de sofa waarop hij op 30 april 1945 zelfmoord zou hebben gepleegd. Knack heeft nu aan de Russische overheid toestemming gevraagd om die resten te analyseren. Op die manier zou voorgoed een einde kunnen worden gesteld aan speculaties die al 65 jaar over de dood van de Führer circuleren