Pismo obrazkowe dla adminów Nowego Ekranu.

Pisanie niepochlebnie o żydach to rasizm natomiast o Polakach to norma. Takie definicje padły w komentarzach na moim blogu i jest to wyrafinowana forma manipulowania informacjami. Dlatego uważam, że w tym przypadku muszę zastosować pismo obrazkowe.

Pismo obrazkowe jest każdemu bliskie ponieważ jest to niemal równoległy postęp do rozwoju nauki i cywilizacji społecznej. Świadczą o tym wczesne dokumenty przeszłości w postaci wykopalisk i zabytków archeologicznych.
Człowiek zawsze dążył do porozumiewania się z innym człowiekiem. Dążył do przekazywania swoich myśli innym ludziom za pomocą sygnałów dźwiękowych lub świetlnych, gestów oraz przez symboliczne rysunki, wyrażane początkowo w dość prymitywny sposób. Dążność ta wynikała z konieczności społecznego, zbiorowego zorganizowania pracy.
Stan kultury pierwotnego człowieka dokumentował się w wydrapywanych lub malowanych na kamieniach, ścianach jaskini lub przedmiotach użytku codziennego. Nieforemne lub nieudolne rysunki lub malowidła oznaczały pewną myśl, którą autor od siebie, czy w imieniu pewnej grupy ludzi, chciał przekazać innym.
Znaki przekazywania myśli rozwijały się i kształtowały powoli. Rozwój ich zależny był w dużym stopniu od rozwoju społecznego oraz środowisk w których przyszło im wyrastać oraz wartości genetycznej pamięci.

Aby środowisko adminów Nowego Ekranu zrozumiało o czym piszę, posłużę się właśnie takim pismem obrazkowym.

 

Pisanie o zbrodniach Izraela to nie rasizm !

 

Anti-Zionist I

 

 

Pisanie o wojsku judeo-satanistów to nie fikcja !

 

Moje dokumenty35