Kacyk żydowski w Radio Maryja.

 

W przeciwieństwie do kardynała Nycza słucham Radia Maryja. Moja ulubiona audycja to wojciechowski show. Przed godziną ósmą rano ten kacyk żydowski wprawia mnie w świetne poczucie humoru swoją powagą za cudzesy. Widać że nie ma co robić w Brukseli więc nagrywa swoje mowy, a może by tak od czasu do czasu obronił rolników w Polsce jak na Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa przystało gdy ich okradają z dopłat, a jeżeli piszą Petycję do Parlamentu Europejskiego wsadzają do więzień . Jak na świetnego faryzeusza przystało opowiada 90 % i zwyczajowo zataja te 10 % które są najistotniejsze.

 

Dzisiaj było o mafii narkotykowej na takiej samej zasadzie jak by mówić o bolszewikach lub co gorsza nazistach. Nazwy znane wszystkich ale nie mówią, że hitler był żydem sefardyjsko-berberyjskim, a bolszewicy to w większości żydzi jako klasa panująca po udanej rewolucji w 1917 roku którzy zamordowali Cara tak jak Polaków w Katyniu w mordach rytualnych. Więc co to za organizacja ta mafia narkotykowa ?

 

Posłużę się przykładem Afganistanu gdzie trafiku narkotykowego strzegą najemnicy z NATO oraz Polski za pieniądze Polaków.

 

Jak powszechnie wiadomo Ahmed Wali Karzaj, brat prezydenta Hamida Karzaja, szmugluje narkotyki podał na swych stronach « New York Times », powołując się na amerykańskich dyplomatów i oficerów wywiadu. Powiązania prezydenckiego brata z narkotykowymi kartelami są w Afganistanie publiczną tajemnicą od co najmniej kilku lat. Obaj bracia twierdzą iż nic nie czynią nielegalnie. I oczywiście mają oni rację, ponieważ jak twierdzi czerwono-czarny związkowiec niejaki duda; ten który ma władzę ma rację.

 

Ja nie podzielam jednak takich poglądów które wynikają z tego, że nie wierzymy wraz z dewiantami we wspólnego Boga. Powracając jednak do świętej wojny mafii narkotykowej to faktyczne Afganistan jest kluczowym miejscem dla nich jako kraj, w którym istnieją ogromne połacie pól maku składające się na 90 proc. światowej produkcji opium. Narkotyki są wpisane w gospodarkę tego kraju od zawsze tak jak produkcja maku również sianego w Polsce ale bez narkotyków jednak zabroniona przez jak to wojciechowski określa mafię narkotykową,

 

Przypomnijmy iż wojny które rozpoczęli żydzi z Rosji, a kontynuują ich ziomale z koloni izraela w Ameryce północnej trwają już 34 lata trawiąc Afganistan. Ale co robią Polacy w tym biznesie ? Robią to samo co robili głupio naiwni Polacy służący reżimowi żydów z Rosji w czasach oficjalnej okupacji Polski zanim Polska wraz z Polakami została przekazana judeo-satanistom via zarząd komisaryczny sanhedrynu, który zebrał się przy okrągłym stole w 1989 roku.

 

Wolę nie myśleć co będzie się działo gdy w styczniu 2014 roku w Oświęcimiu debatować będą nad otwarciem ich obozów szczepień przymusowych dla Polaków.

 

Pułkownik Tom Collins, jako rzecznik amerykańskiej armii zapewniał, że mimo ogromnej dostępności twardych narkotyków, uzależnienie wśród żołnierzy w Afganistanie nigdy nie stanowiło powszechnego procederu. Collins przyznał, że odnotowywano sporadyczne przypadki uzależnień wśród Amerykanów. To taka gadka jak wojciechowskiego w radio Maryja.

 

Statystyki mówią co innego. W wyniku prowadzonego śledztwa przez Dowództwo Dochodzeń Kryminalnych Sił Lądowych USA w sprawie nadużywania narkotyków przez amerykańskich żołnierzy w latach 2010-2011, ujawniono szokujące dane statystyczne. W latach 2006-2011 w amerykańskiej armii odnotowano 70 tys. przypadków przestępstw z użyciem narkotyków, w które zamieszane było ok 36 tys. żołnierzy. W latach 2010-2011 odnotowano znaczny wzrost tego typu procederów z 9,400 w 2010 do 11,200 w 2011 roku.

 

Czyli prawda wyjdzie zawsze na jaw pomimo zapewnień faryzeuszy, iż tylko do nich należy prawda ponieważ za nią zapłacili.

 

Muszę zakończyć podsumowaniem aby fanatyczni zwolennicy jaworowicz TVP i jej umiłowanego wojciechowskiego nie pomyśleli, iż szkaluję takiego biznesmena za cudzesy jak wojciechowski. W tym miejscu przypominam pełną wigoru rolę kacyka wojciechowskiego w mojej sprawie w Parlamencie Europejskim. Wystąpienie dla ludu, a dla sprawy okradanych i wtrącanych do więzień rolników nic !http://www.youtube.com/watch?v=yCgW5IXcNIw

 

Zachęcam wojciechowskiego do publicznej publikacji treści pism wraz z odpowiedziami gdzie tzw. pustą gadkę przelewa na papier urzędowy gdy w tym samym czasie wsadza się mnie do więzienia za treści zawarte w tej Petycji 1248 do PE. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa PE nie zapytał nawet wszystkich możliwych instancji PE , Komisji Europejskiej, OLAF-u i samej Komisji Rolnictwa PE w której pełni zaszczytną funkcję wiceprzewodniczącego: dlaczego okradziono Rafała Gawrońskiego z dopłat rolniczych pomimo posiadania certyfikatu Unii gospodarstwa ekologicznego i w jakim celu oraz kiedy reżim w Polsce wypłaci mnie ukradzione pieniądze ?

 

Co do określenia go żydowskim kacykiem polecam te informację skierowaną głównie do wszystkich okradzionych rolników w Polsce w celu przypomnienia kim jest j. wojciechowski.

 

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas w maju 2011 r. apelował o uznanie niepodległości państwa palestyńskiego, którym ostro sprzeciwia się Izrael.
W liście wysłanym do Catherine Ashton sygnatariusze również apelowali o wywarcie na stronę palestyńską presji, by ta « wstrzymała się od szukania poparcia ONZ dla uznania jednostronnie ogłoszonego państwa ». Ponad 100 europosłów, w tym 16 z Polski, podpisało się pod listem do szefowej dyplomacji UE Catherine Ashton apelującym o nieuznawanie jednostronnej deklaracji niepodległości Palestyny. Strona palestyńska ma ją przedstawić na wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Z polskich europosłów inicjatywę listu do Ashton poparli europosłowie PO: Bogusław Sonik, Róża Thun, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek, Jan Kozłowski, Filip Kaczmarek, Jolanta Hibner, Paweł Zalewski; z grupy europejskich socjaldemokratów, oprócz Marka Siwca, Wojciech Olejniczak i Ryszard Zemke, a z grupy konserwatystów: Tadeusz Cymański, Michał Kamiński, Ryszard Czarnecki, Jacek Włosowicz i Janusz Wojciechowski.
138 z 193 państw członkowskich ONZ zagłosowało w czwartek 29 listopada 2012 roku za przyjęciem rezolucji w sprawie podwyższenia statusu Palestyny do poziomu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ. Tylko dziewięć państw było temu przeciwnych, 41 – w tym Polska – wstrzymało się od głosu. Przyjęcie rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne oznacza uznanie państwa palestyńskiego, przez ONZ. Ten sukces otwiera Palestynie drogę do ofensywy prawnej dochodzenia swych praw w wyniku dokonanego ludobójstwa Izraela na Narodzie Palestyńskim m.in. w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze.

 

Nie dość, że wyszli na idiotów to sprzeciwili się odwiecznej doktrynie Polaków o wolności do samostanowienia każdego narodu. Kończąc muszę napisać tym idiotom iż : Kto z kim przystaje, takim się staje – J 15,9-17

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: « Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ».

 

Te święte słowa należy skierować do duchownych Kościoła Katolickiego z prośbą o kontynuację nawracania, a nie paktowanie z dewiantami. Wtedy nie będziecie mieli pedofilii i innych dewiactw jeżeli duchowni będą rzeczywiście nawracać innowierców, a nie modernizując Kościół przystawać z nimi. Mam tu szczególnie na myśli judeo-satanistów i ich sianie zła również za pomocą uzależnień narkotykowych.

 

Już św. Agaton nauczał “Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem”.

 

Tak wygląda Niebo w wersji judeo-satanistów !

Tak wygląda Niebo w wersji judeo-satanistów !

A tak wygląda judeo-satanistyczny plan zniszczenia Kościoła Św.
1. Usunąć Św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Św. oraz poza Mszą – raz na zawsze. Usunąć wszelakie jego figury. Mówić, że z polecenia Chrystusa.
2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak niejedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.
3. Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji Mszy. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol.
4. Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Św., modlitw i pieśni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posiadają szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną.
5. Zachęcać kobiety do zdejmowania w kościele nakryć głowy, włosy są zmysłowe. I niech żądają one prawa do bycia kapłanami i diakonami. Opierać to na konstytucji Kościoła. Inicjować ruch wyzwolenia kobiet.
6. Zaniechać przyjmowania Komunii Św. na kolanach. Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Św.. Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakimi są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane.
7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem. Nie dawać Jezusowi czasu na wzywanie dzieci do religijnych powołań.
8. Profanować hymny do Matki Bożej i Świętego Józefa. Mówić, że są zbyt bałwochwalcze. Zastąpić je pieśniami protestanckimi. To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną religii Kościoła Katolickiego.
9. Zmienić nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie dzieciństwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i pokutę przed Bogiem. Wprowadzać nowe pieśni, by przekonać ludzi, ze poprzednie obrzędy były błędne. Zadbać o to, by w każdej Mszy znalazła się co najmniej jedna pieśń, która nie wymienia imienia Jezusa, lecz tylko miłość do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego.
10. Usunąć wszystkie relikwie Świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami pogańskimi, które będą używane do składania żywych ofiar na mszach szatańskich. Anulować prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może być odprawiania tylko na ołtarzu zawierającym relikwie Świętych.
11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on Święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za nim postawić co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii.
12. Usunąć z Kalendarza Kościelnego Świętych, paru za jednym razem. Zabronić kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymieniani w Ewangelii. Mówić, że w świątyni mogą przebywać protestanci, którym mogłoby się to nie podobać.
13. Podczas czytania Ewangelii odpuścić wyraz « Święty ». Na przykład w Ewangelii wg Świętego Jana po prostu mówić Ewangelia wg Jana. To będzie powodować likwidację ich czci przez ludzi. Tak długo przepisywać Biblię, aż stanie się identyczna z protestancką.
14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabożeństwa. Położy to kres odmawianiu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, Świętego Józefa oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej.
15. Usunąć wszystkie figury i obrazy Aniołów. Po co mieć wokół wizerunki naszych wrogów? Nazywać to legendą złych czasów.
16. Wyeliminować zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucających diabła. Szczególnie mocno nad tym pracować. Ugruntować przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła. Wmawiać, ze jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może być dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie przestaną wierzyć także w piekło i nie będą się obawiać tam iść.
17. Uczyć, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i nienawidził istniejących instytucji. Mówić, że lubił przebywać w towarzystwie prostytutek, a szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadać, że nie przebywał w Kościołach i Synagogach.
18. Pamiętaj, że możesz spowodować, by zakonnica porzuciła zakon, przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody. Spowoduje zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie do odrzucenia modlitwy różańcowej. Pokazywać światu, że istnieją różnice zapatrywania w ich zakonie, a powołania wyschną.
19. Spalić wszystkie katechizmy. Powiedzieć nauczycielom, by czyli miłości do ludzi zamiast miłości do Boga. Mówić, że jest dojrzałością kochać otwarcie. Uczynić seks powszechnym wyrazem miłości na lekcjach religii. Uczynić seks nową religią.
20. Zamknąć wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie liczby powołań. Głosić, że zakonnice są niedopłaconymi pracownikami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich.
21. Zniszczyć Papieża, przez zniszczenie jego Imperium Uniwersytetów. Oddzielić Uniwersytety od Papieża przez głoszenie, że rząd / państwo chętnie przeznaczy na nie fundusze. Zmienić również nazwy religijnych instytucji na świeckie. Nazywać je ekumenicznymi tj. wielowyznaniowymi.
22. Atakować władzę papieża przez nałożenie ograniczenia wieku w tej służbie. Granicę wieku stopniowo obniżać. Mówić, że to z troski, by nie był przepracowany.
23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi. Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów. Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabić władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosić, że Kościół jest teraz demokratyczny.
24. Zmniejszyć powołania kapłańskie przez utratę szacunku świeckich do stanu kapłańskiego. Chwalić wyrzuconych księży, którzy porzucili wszystko z miłości dla kobiety. Nazywać ich bohaterami. Honorować zeświecczonych księży jako prawdziwych męczenników, którzy byli tak prześladowani, iż nie mogli tego dłużej wytrzymać.
25. Zacząć zamykać kościoły z powodu braku księży. Nazywać to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówić, że Bóg wszędzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbytkiem
26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła. Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim. Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich.
27. Wprowadzić prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadać wielu radykałów i modernistów.
28. Wybrać Antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na Papieży, że Antypapież wystąpi jako papież kompromisowy.
29. Wyeliminować spowiedź przed Pierwszą Komunią Św. dla klasy drugiej i trzeciej, tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzać brak spowiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas wyższych. Spowiedź wówczas zniknie.
30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.
31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązać Synod Biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały.
32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga.
33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie.
34. Rozkazać wszystkim podległym papieżowi walczyć w Świętej Krucjacie dla rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii. Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: ZŁOTY WEK POKOJU.