Sąd ostateczny katyńskiego ludobójstwa paschalnego jest w Strasbourgu !

Fałszywa kwalifikacja prawna czynu prowadzi zawsze do patologicznych wyroków. Można napisać, iż judeo-satanisci odpowiedzialni za ludobójstwo paschalne w Katyniu gdzie mordowali Polaków przez 40 dni / 7 niedziel w dziecinny sposób „ograli” rodziny pomordowanych w tym mordzie rytualnym Polaków.

Zgoda na prawną kwalifikację czynu tj. zbrodni wojennej w wykonaniu ZSRR gdy tymczasem ten fakt nie występuje w żadnym prawie międzynarodowym dot. II wojny światowej było celowym zagraniem ośmieszenia Polaków na forum międzynarodowym. Dodatkowo fakt że zbrodni dopuścili się li tylko żydzi powinien stanowić, iż wszyscy sędziowie Trybunału będący żydami lub spowinowaceni z nimi sędziowie powinni wyłączyć się ze sprawy. Tak się nie stało i oprócz utajnionych pod fałszywymi nazwiskami prawników, którzy rzekomo reprezentowali rodziny pomordowanych w większości Trybunał składał się judeo-satanistów zarówno sędziów jak i obrońców !!!

Już 14 grudnia 2010 roku ostrzegałem przed fałszywymi prawnikami: https://rafzen.wordpress.com/2010/12/14/prawnicy-w-sprawie-katynia-oszukuja/

A tak Sejm fałszywie w swej Uchwale nazywa ludobójstwo paschalne zbrodnia wojenną: https://rafzen.wordpress.com/2010/09/16/uchwala-o-17-wrzesnia-1939-roku/

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że rosyjski wymiar sprawiedliwości nie dopuścił się nieludzkiego i poniżającego traktowania krewnych ofiar zbrodni katyńskiej.
Wyrok trybunału, który w tej sprawie dotyczy naruszenia przez Rosję art. 3 konwencji, jest ostateczny. Art. 3 głosi, że « nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu ».
W poprzednim orzeczeniu z 16 kwietnia 2012 r., od którego odwołali się skarżący, trybunał stwierdził, że do « nieludzkiego i poniżającego traktowania » ze strony rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości doszło wobec dziesięciu z 15 krewnych ofiar NKWD z 1940 r., którzy oskarżyli władze Rosji o naruszenie konwencji praw człowieka.

Wyrok Wielkiej Izby Trybunału – 17 sędziów, którzy orzekają tylko w najważniejszych dla europejskiego porządku prawnego sprawach – jest ostateczny.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uzasadnił, że nie może ocenić rosyjskiego śledztwa ws. zbrodni katyńskiej z lat 1990-2004, bo Rosja przyjęła konwencję praw człowieka dopiero w 1998 r., czyli osiem lat po rozpoczęciu śledztwa. Trybunał podzielił argumentację rządu Rosji, który ponadto twierdził, że trybunał nie ma uprawnień do oceny śledztwa, ponieważ dotyczyło ono wydarzeń z 1940 r., czyli z czasu, gdy nie tylko nie było strasburskiego trybunału, ale również konwencji praw człowieka (weszła ona w życie w 1953 r.)

Co głupiemu po rozumie skoro inny za niego myśli ?

Moje dokumenty34