International Day of Solidarity with the Palestinian People.

On the occasion of the International Day of Solidarity with the Palestinian People I offer my best wishes, above all, tireless faith in peace, strength for each new day, where he picked up a great effort for the liberation of the homeland from the authority of the occupying forces. Have a free and independent Palestine that is born for the high, rough wall, and you may not lose what we already have achieved their suffering. Your children will always be grateful, because I fight for what is their hope, role model, and most of all … home.

Razem

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim składam najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim niestrudzonej wiary w Pokój, siły na każdy kolejny dzień, gdzie podejmowany jest ogromny trud o wyzwolenie Ojczyzny spod władzy okupanta. Życzę wolnej i niepodległej Palestyny, która rodzi się za wysokim, surowym murem oraz abyście nie stracili tego co już wywalczyliście swoim cierpieniem. Dzieci wasze będą zawsze wdzięczne, bo walczycie o to co jest ich nadzieją, wzorem do naśladowania i przede wszystkim…domem.