Kliczko, Lubawicz, Kaczyński and …..

judeo-sataniści wszystkich krajów łączcie sięhttp://collive.com/show_news.rtx?id=23224