Polacy Rodacy brońmy suwerenności Polski !

 

Umiłowani Polacy, Rodacy.

 

Historyczne doświadczenia państwowości Polskiej prowadzą nas przez liczne okresy utraty bytu, niepodległości oraz suwerenności jako tkanki państwa okupione danina życia i krwi kolejnych pokoleń, które z Narodowych Racji wnosiły te gigantyczno-historyczne ofiary na rzecz przywracania utraconych wartości tj. niezależnego bytu państwa dla dobra i na rzecz Narodu Polskiego.

 

Jesteśmy aż nadto wyraziście doświadczeni biegiem historii stąd rysują się przed Nami niezmienne ważne zasady i obowiązki postaw obywatelskich. Polski system prawa nakłada na każdego obywatela obowiązek powiadamiania władz o dwóch stanach faktycznych:

 

a/ w przypadku zabójstwa

 

b/ w przypadku Zdrady Ojczyzny Polski

 

Każdy uczciwy i intencyjnie myślący dobry obywatel Rzeczpospolitej, zobowiązany jest w imię dobra Narodu przystąpić do działań zapobiegawczych, odwrócenia zbrodniczo niebezpiecznych trendów dla dobra i bytu podstawowych twórczych wartości nawet za cenę najwyższą, za cenę ofiary które składało kolejno, służebne i ofiarne każde pokolenie Polaków.

 

W atmosferze zamętu i zgiełku ideologicznego podobnie jak niegdyś zagrożenia niezależnego i suwerennego bytu Polski jawią się one także teraz w przestrzeni politycznej i społecznej. Asumptem tych zjawisk staje się zapowiadana i niczym nie określona sesja parlamentu Izraela / Knessetu / w Polsce przy okazji rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz obecnie Muzeum oświęcimskiego na terenie Królewskiego Miasta Krakowa. Bo oto niezwiązane sojuszem i Traktami państwo Izrael w niezależny i suwerenny dla siebie sposób będzie podejmowało swoje statutowe działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W teoretycznym podejściu może tak się złożyć, że Izba Parlamentu państwa wielokrotnie nie respektującego międzynarodowy porządek prawny podejmie kroki polityczno-sprawcze wobec pokoju światowego albo stanu wojny wobec suwerennych podmiotów państwowych tworząc tym samym sytuację hipotetyczno-polityczno-prawną np.: Knesset Izraela obradujący w Krakowie w czasie obchodów oświęcimskich 2014 roku podjął decyzję wejścia w stan wojny z Islamską Republiką Iranu po czym nastąpi skomasowany atak lotniczy na ten bratni dla Polaków kraj znany jako Persja.

 

Historia zapisze Krakowskie obrady Knessetu nie związanego sojuszem lub Traktatem z Rzeczpospolitą Polską, Układem NATO lub Związkiem z Unią Europejską, spowodowały wybuch określonych czynności sprawczych np.: wojny, agresji albo ataków terrorystycznych z których znany jest to państwo.

 

Dodać należy, że obradujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Knesset jest chroniony przez samodzielny oddział militarny w niczym nie podległy na terenie Polski. Każde skutki jego działania wywołują międzynarodowe implikacje, co do których brak jasno zdefiniowanych relacji wraz z aktami terroru światowego, który często jest prowokowany różnymi wydarzeniami o charakterze politycznym.

 

Polacy nie mogą biernie godzić się na takie skutki utraty suwerenności Państwa Polskiego i każde przesłanki w tych sprawach traktować jako pryncypialne przypadki aż po sprzeciwy i protesty publiczne z podjęciem działań zapobiegawczych, włącznie. W czasach sielskich okresów historii, zbyt wiele strat, a później ofiar poniesiono kiedy podstawowe i zasadnicze pryncypia państwowe traktowano jako towar lub masę przetargową miałkich racji !

 

 

Polacy Rodacy brońmy suwerenności Polski !

 

 

Rafał Gawroński

 

Prezes

 

Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce.

 

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 roku.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA