Żydowski faszyzm.

 

Zawsze tłumaczono mnie, iż faszyzm to wymysł Adolfa Hitlera. Gdy dorosłem wmawiano mnie, iż ojcem założycielem faszyzmu był Benito Mussolini. Jednak zasłyszane wśród rodziny pogłoski, iż ojcami wszczynającymi II wojnę światową byli sami żydzi nabrały prawdziwego sensu po opublikowanych badaniach genetycznych bliskich krewnych Hitlera przez dwóch dziennikarzy flamandzkich w 2009 roku. W wyniku przeprowadzonych badań genetycznych przez niezależne ośrodki badawcze okazało się bowiem, iż Adolf Hitler był żydem berberyjsko-aszkenazyjskim.

 

https://rafzen.wordpress.com/2013/01/15/adolf-hitler-was-a-jew-his-dna-this-confirmed/

 

Czyli pierwsza teza o niemieckim faszyzmie i Adolfie Hitlerze upadła dając równocześnie nowe podstawy prawne dla Polaków i Słowian ubiegania się o odszkodowania z tytułu wielopokoleniowego ludobójstwa Polaków / Słowian trwającego do dnia dzisiejszego.

Dlaczego trwającego ? zapytacie Państwo uświadamiając mnie jednocześnie o panującej demokracji na świecie oraz powszechnym dobrobycie cywilizacyjnym.

 

Muszę jednak Państwa poprosić o podanie nazwiska chociaż jednego ze zbrodniarzy, który dokonał ludobójstwa na Polakach lub innych Słowianach, a który poniósł odpowiedzialność w wymordowaniu przeszło 100 mln. Słowian tj: od czasu rewolucji żydowskiej w Rosji oraz tej oficjalnej daty ludobójstwa zadeklarowanego przez Berię i zaakceptowanego przez władzę żydów rzekomo ateistycznych w Rosji ?

 

Nie znalazłem nazwisk oraz wyroków, a Państwo ? Więc nie możemy pisać i deklarować iż sprawy są zakończone, a kara wykonana lub odbyta zwłaszcza w kontekście orzeczenia Wielkiej Izby bezprawia Trybunału Strasburskiego w sprawie Katynia, ale także obecnych wydarzeń na Ukrainie.

 

Opuszczając czasy żyda faszysty Hitlera dochodzimy więc do jego kolesia niejakiego Benito Amilcare Andrea Mussolini, bo tak brzmiało jego pełne nazwisko wraz z imionami. Podobna kariera jak u Hitlera rannego żołdaka w I wojnie światowej, który w listopadzie 1921 utworzył Narodową Partię Faszystowską na bazie związków kombatanckich. Jego bojówki krwawo rozprawiały się z wszelką opozycją zdobywając jednocześnie poparcie polityczne zarówno wśród biedoty ponieważ wiele obiecywał jak i wśród warstw posiadających gdyż zwalczał strajki, obiecywał zniesienie części przywilejów robotniczych i chłopskich. I tak Narodowa Partia Faszystowska uzyskała poparcie przemysłowców, zaniepokojonych falą strajków okupacyjnych szerzących się we Włoszech od 1920. W sumie można tę partię porównać do obecnej partii działającej w Polsce PiS, która tak samo powołała Służbę dla ochrony partii jak zrobił to Mussolini w 1923 roku i aktywnie uczestniczy w pochodach władzy faszystowskiej m.in. na Ukrainie.

Young_Jewish_members_from_German_Chapter_of_Betar_in_Berlin,_1936

Betar w Berlinie

 

 

Żydowskie bojówki Bejtar

Betar w Polsce

Innymi słowy pisząc posiadamy już osobnika, który przed Hitlerem wyznawał doktrynę dewiantów silnej ręki i na tym moglibyśmy zakończyć gdyby nie to, iż doktryna faszyzmu została ustanowiona przez żydów, a konkretnie przez Vladimir Yevgenyevich Zhabotinsky, imię i nazwisko w języku Polskim brzmiało Zeev Żabotyński, a który wraz z innym żydem w okresie już I wojny światowej powołali Legion żydowski. Powstał on w lutym 1915, gdy Komisja Zjednoczonego Królestwa w Aleksandrii zatwierdziła plan Zeev Żabotyńskiego i Josepha Trumpeldora. Ten ostatni w 1906 roku roku stał się pierwszym żydem w armii carskiej, który uzyskał stopień oficerski i miał wszelakie predyspozycje ideologiczne i doktrynalne ku temu aby utworzyć żydowską jednostkę wojskową, będąca w stanie uczestniczyć w wojnie. Datę luty 1915 należy zatem uważać za początek faszyzmu na świecie.

 

I tak oto na bazie dawnych kombatantów tak samo jak w przypadku Mussoliniego powstaje żydowska organizacja faszystowska o nazwie Betar, która została powołana przez tego samego ideologa w osobie samego Żabotinskiego w Rydze w 1923 roku. Zgodę i finansowanie otrzymał Żabotinski od Waltera Rothschilda na podstawie tzw. Deklaracji Balfoura, która nie była formalnym oświadczeniem środowisk żydowskich lecz była jedynie listem wysłanym 2 listopada1917 roku przez ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Lorda Jamesa Balfoura do barona Waltera Rothschilda pełniącego samozwańczą rolę przywódcy społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii, a obecnie w/w rodzina posiada w kieszeni przeszło 50 Lordów w Izbie Lordów, tylu bowiem oszustów podpisało się w liście do Premiera w Polsce o zwrot rzekomych świadczeń z tytułu utraconego mienia w wyniku II wojny światowej.

Balfour_declaration_unmarked

 

Już w trzy lata od powołania Betaru w 1923 rok Betar funkcjonował m.in. w Austrii, Polsce, Rumunii, Czechosłowacji, Węgrzech, Litwie, Niemczech i Francji siejąc swą zarazę faszyzmu w całej Europie. Natomiast w roku 1929 Betar działał już na terenie USA. Wychowankami tego faszystowskiego ugrupowania są tacy osobnicy jak: Menahem Begin; David Raziel; Yaakov Meridor; Shlomo Ben Yosef; Abba Ahimeir; Aharon Zvi Propes; Yitzak Shamir; Izig Ramba; Frederic Encel i inni.

betar

 

W latach międzywojennych Betar ściśle współpracował z faszystami i tak w w 1934 roku zostaje założona Betar Naval Academy we Włoszech czyli żydowska szkoła morska która powstała w mieście Civita Vecchia na podstawie podpisanego porozumienia przez Żabotinskiego i Mussoliniego, a dyrektorem wosjkowej szkoły morskiej zostaje Nicola Fusco, którego zmienił w kilka lat później Jeremiasz Halpern. Należy zauważyć, iż Mussoliniego wspierali żydzi nie tylko finansowo ale również politycznie. Aż 9-ciu zadeklarowanych żydów znalazło się w Parlamencie w 1921 roku wybranych z listy partii faszystowskiej, w tym znaczący bankierzy jak np.: Ettore Ovazza. Aby publikacja była kompletna należy dodać, iż w tzw. Marszu na Rzym czyli faszystowskiego zamachu stanu w wyniku którego Mussolini zdobył władzę brało udział 230 żydów, a 746 żydów było członkami założycielami Narodowej Partii Faszystowskiej Mussoliniego.

Betar we Francji

Betar we Francji

 

 

Dla Żabotińskiego doktryna żydowskiego faszyzmu zaczęła się po roku 1903 po wydarzeniach w Kiszyniowie stolicy i zarazem największym mieście Mołdawii gdzie miał miejsce jeden z największych w historii pogromów ludności żydowskiej. Żabotinski będąc dobrym mówcą przekonał żydów o potrzebie utworzenia sił zbrojnych celem nie tylko powstrzymania dalszych pogromów na terenie Rosji Carskiej ale przede wszystkim zniszczenia cywilizacji Słowian i unicestwienia Nas. W tym celu dokonano mordu rytualnego na rodzinie Carskiej w 1918 roku.

 

Posiadając wspaniałe relacje w środowiskach faszystowskich nie tylko we Włoszech gdzie studiował jako obrzezany  młodzieniec Żabotinski już w 1936 roku poinformował żydów o planowanej zagładzie części środowisk żydowskich w szczególności w granicach Polski. Spotkał się w tej konkretnej sprawie w 1936 roku z Ministrem Józefem Beckiem, Premierem Rumuni Gheorghe Tatarescu oraz na Węgrzech z Admirałem Miklosem Horthym. Tak więc żydzi dobrze wiedzieli co ich czeka podczas następnej wojny światowej.

 

Obecnym dziedzicem doktryny ojców założycieli żydowskiego faszyzmu jest partia Likud, która od swego założyciela i ideologa Żabotinskiego, poprzez Menahema Begina szefa Betaru w Polsce, a skończywszy na obecnym Premierze Izraela Benyaninie Netanyahu stanowi zagrożenie nie tylko dla Polaków i Słowian ale całego świata. Jak wiemy mordercy Polaków / Słowian posiadają broń masowej zagłady wycelowaną w Europę.

Betar na Ukrainie

Betar na Ukrainie