Oszustwo dziejów ludzkości !

Kształtowanie się narodu jest procesem wieloletnim i nieprzypadkowym, powstałym w wyniku istnienia czynników narodowotwórczych, wśród których wyróżnić można pierwotne terytorium oraz wspólnotę etniczną i wspólnego przodka. Są to elementy zasadnicze które doprowadzają do powstania narodu ale są i wtórne takie jak: język, tradycja, obyczaje więź ekonomiczna, wspólnota losów dziejowych. Tych elementów nie znajdziemy w przypadku plemion nomadów jak np.: żydzi, którzy co najwyżej mogą zawładnąć czasowo danym Narodem poprzez skupienie władzy w ich rękach ale nigdy nie byli w stanie utrwalić swego panowania nad innymi Narodami ! Z historii wiemy, iż zawsze kończyło się to dla nich bardzo tragicznie, a obecna sytuacja w Palestynie jest tego najlepszym dowodem.

Naród Polaków / Słowian jest umiłowaniem Boga natomiast plemiona uzurpujące sobie ten tytuł w żadnym wypadku nie mogą nawet myśleć o tym !!! Przecież Nas Polaków Bóg stworzył już 10 700 lat temu, a tych oszustów miał stworzyć kilka tysięcy lat później ?

Jak wiemy w kalendarzu żydowskim rachuba lat zaczyna się od dnia stworzenia świata, które wg ustaleń żydowskich nastąpiło 7 października 3761 p.n.e., stąd np. w roku 2014 trwa żydowski rok 5774/5775. Ich rok religijny rozpoczyna się wiosną 1 dnia miesiąca Nisan tj. na przełomie marca i kwietnia

Od Łużyc po Wileńszczyznę, Grodzieńszczyznę i Zbrucz, Polacy to jedna wielka rodzina na swoim od przeszło 10 700 lat. Taka jest naukowa rzeczywistość oraz przesłanie i tradycja Korony Polskiej.
Natomiast według kalendarzyka żydowskiego, który jest zgodny z ich intencjami do oszustw i ukształtowanej tradycji lichwy lata są liczone tak samo, nieprzerwanie przez wieki, od stworzenia świata, czyli w 2014 roku mamy 5775 rok.
Nie tylko Żydzi liczą lata w ten sposób, ale także ich ziomale w doktrynie apartheidu – masoni także ustalili sobie swe kalendarze dla swych oszołomów. Niektóre obediencje przyuczonych do zawodu murarzy świątyni Salomona oraz rożnych loży nawiedzonych skrywanych za parawanem niewiedzy wynika, że mamy np. 6014 AL (Anno Lucis – Rok Światła), 2544 AI (Anno Inventionis), 895 AO (Anno Ordinis). Oczywiście rok dewiantów i hobbystów tajnych bractw w jednym zaczyna lub kończy we wrześniu.

Od czasu gdy zbadano ludzkie DNA, a następnie odkryto haplogrupy męskiego chromosomu Y-DNA już można weryfikować wcześniejszą wiedzę archeologiczną, historyczną oraz językoznawczą. Debilom należy jednak pozostawić ich apartheid w stosunku do Polaków, ponieważ wiedza może naruszyć ich kruchą osobowość opartą na oszukiwaniu siebie samego powodując tym samym ostry przypadek kliniczny. Naród jest przecież wytworzoną zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytworzoną w procesie dziejowym; wspólnotą o charakterze gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym i przejawiająca się w świadomości swych członków. Co zatem okupant dewiacyjny w Polsce może uczynić z Narodem ?
Nic; okupant zawsze zdechnie śmiercią gwałtowną lub naturalną !

Dlaczego zatem musimy wierzyć oszustom ze Starego Testamentu, a nie innym przekazom pisanym? Zostało przecież udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że datowanie faktów przed narodzinami Jezusa to wielkie oszustwo masonów i żydów !
Opublikowane w 2009 roku,wyniki badań naukowych kilku zespołów badawczych z różnych krajów gdzie przedstawione podsumowania dotyczą w szczególności nas Polaków oraz reszty ludzkości pochodzącej od naszego Narodowego Polskiego wspólnego przodka, od którego pochodził także zmordowany w mordzie rytualnym car Rosji wraz z rodziną.

Skoro udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że żyjemy u siebie jako nieliczny Naród w świecie od przeszło 10 700 lat to żaden mason czy żyd lub inny bezczelny zuchwalec nie będzie głosił w Polsce oszukańczych teorii o nas Polakach.

https://rafzen.wordpress.com/2011/08/12/from-polish-to-india/

Dlaczego nikt nie wspomina o najstarszej monoteistycznej religii Słowian ? Rod jest przecież najstarszym ze wszystkich bogów Słowian . Jego nazwa oznacza samego Boga.

rod I

Rod jest pierwszym słowiańskim bogiem, ojcem wszystkiego, co żyje i istnieje. Bóg Rod, jest stwórcą wszechświata i innych bóstw, który założył trzy światy oddzielone od siebie, jak również najwyższą zasadę równowagi pomiędzy nimi. Zwyczajowo był przedstawiany jako sokół , potem jako stary człowiek niosący księgę losu . Dopiero po przyjęciu chrześcijaństwa przez Słowian został zastąpiony przez Peruna.

To kolejna sprawa do wyjaśnienia sobie między Polakami i wszelakiej maści oszustami w sprawie chociażby głoszonych na całym świecie doktryny monoteistycznej nie tylko przez żydów. Dla mnie badania naukowe są jednoznaczne i potwierdzają jedynie prawdę o Nas, Polakach / Słowianach.

Bóg Rod jest uważany za stwórcę całego świata, życia i egzystencji to dlaczego mamy go nazywać teraz w innym języku ? Mając powyższe na uwadze należy zakończyć słowami Mikołaja Reja: « A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają » !

Helmoldi_presbyteri_chronica_Slavorum – wersja pdf