Jezus Słowianin.

Już jakiś czas zastanawiam się nad tym dlaczego Jezus głosił prawdę słowem czyli był Słowianinem mówiącym po aramejsku ale czy również pisał teksty ? Zasadnicza różnica oprócz pochodzenia genetycznego między Słowianami, a judeo-satanistami jest też taka, iż Słowianom można wierzyć na słowo, a judeo-satanistom nie można wierzyć w niczym ! Nawet w przypadku gdy powołują się na autentyczny dokument lub jeżeli ktoś woli zamiast wyrazu dokument może być użyta forma cyrograf gdyż ich cywilizacyjny świat opiera się na odwróconej symbolice zawartej w doktrynie „im gorzej tym lepiej” czyli destrukcji człowieka i nienawiści do ludzi.
Wymordowanie przecież ponad 100 mln. istnień ludzkich w większości Słowian w niespełna trzy generacje tj. od rewolucji judeo-satanistycznej w 1917; w tym mordy rytualne na Carze Rosji i jego rodzinie oraz w Katyniu na Polakach, to największe w historii świata ludobójstwo pozostające bezkarne do dnia dzisiejszego. To są najtragiczniejsze dowody działalności judeo-satanistów przybyłych na ziemie Słowian w celach morderczo-rozbójniczych !

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Zapewne Państwo chcecie dowodów na powyższą tezę. Otóż nie będę tutaj przytaczał dowodów z przeszłości ponieważ wielu będzie je podważać. Powołam się na dokument jakim jest Traktat Europejski i zapis o prawie do Petycji dla każdego mieszkańca wspólnoty europejskiej w sprawach regulowanych prawem europejskim. Złożyłem Petycje numer 1248, a za treści w niej zawarte sąd w Polsce skazał mnie w procesie karnym. Poszedłem do wiezienia na sześć miesięcy i pies z kulawą nogą nie upomniał się o mnie, mam na myśli jakiegokolwiek funkcjonariusza publicznego opłacanego z podatków od Polaków. Natomiast wszyscy ci którzy prywatnie mnie wspierali w więzieniu kolejny raz dziękuję i zawsze będę im wdzięczny, iż potrafili upomnieć się o prawa Polaków w Polsce.
W całej Biblii pisze się dużo o Jezusie jednak wygląda na to, że Jezus nie pozostawił po sobie tekstów pisanych tylko przesłania słowne jak czynili to Słowianie i stąd ich prawdziwa nazwa pochodząca od wyrazu słowo. Jednak jest również taka możliwość, iż Jezus pozostawił po sobie teksty które mogły zostać skrzętnie usunięte, tak jak to było w przypadku Słowian. Wszystko, bowiem co wiemy o Jezusie pochodzi od innych osób, które pisały wiele lat po wydarzeniach, a niektóre osoby wręcz go nie znały.
To, że nie pozostawił po sobie tekstów pisanych nie miało znaczenia w kontekście głoszonej prawdy ponieważ Jezus świetnie czytał: « Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański… » [Lk 4.16]
Więc kto oprócz Chrześcijan pisał o Jezusie ? Należy podać kilka niechrześcijańskich źródeł tekstowych które wymieniają Jezusa. I tak np.: Karnelisz Tacyt (112 r. ne) – historyk rzymski, piszący o panowaniu Nerona, wymienia Jezusa oraz istnienie Chrześcijan w Rzymie. Ten sam Tacyt w innym swoim dziele pisze o Chrześcijaństwie również przy okazji opisu zburzenia Jerozolimy w 70 r. ne. Inny rzymski historyk Swetoniusz (120r ne) zostawił wzmianki o Jezusie i Chrześcijanach w swoich dziełach: « Życie Klaudiusza » (25,4), « Życie Cezarów »(26,2), jeszcze inny Pliniusz Młodszy (112 r. ne.) – « Listy » (10,96).
Są również i żydzi jak Józef Flawiusz, który spisując historię żydów napisał wzmiankę o Jezusie zwanym Chrystusem zamordowanym na Krzyżu. Są to dzieje datowane na ok. 75 rok n.e., a wtedy żyli jeszcze ludzie którzy zetknęli się z Synem Boga osobiście. Józef Flawiusz jako judeo-satanista, który usługiwał się Cesarstwu nie mógł napisać przecież o Jezusie jako Mesjaszu ponieważ Mesjasza ukrzyżowała władza Rzymu na wniosek żydów.
To że Jezus głosił prawdę słowem posiada uzasadnienie co do innych historycznych postaci po których również nie pozostał tekst pisany przez nich jak np.: fenomen Pitagorasa – mistyka, muzyka, filozofa i dodatkowo matematyka, który przecież nic nie napisał, a w każdym razie nie mamy żadnych dowodów, by cokolwiek napisał. To samo dotyczy Sokratesa, uważanego za największego mędrca i który też nic nie pisał. Czyli oprócz Jezusa mamy także innych Słowian lecz nie syna Boga, a jedynie ludzi nauczających słowem. Zapytacie Państwo co takiego jest istotnego w nauczaniu słowem, a nie pismem ? Otóż zasadnicza różnica polega na tym: iż danego słowa Słowianie nigdy nie zmieniali, a judeo-sataniści po dzień dzisiejszy fałszują dokumenty lub używają swoich talmudycznych przedstawicieli w sądach po to aby orzekali zgodnie z ich wolą, a nie ustanowionym prawem. Aby zweryfikować tę tezę proszę ich zapytać np.: gdzie podziało się złoto nie tylko z Polski ale także np: Stanów Zjednoczonych z Izraelem ? Gwarantuję wymijającą odpowiedź ze strony dewiantów u władzy.
Słowo zawsze było cenniejsze od złota, mirry czy kadzideł, które otrzymał Jezus od władców w tamtym okresie. Tak pozostało do dnia dzisiejszego i tylko Słowianie są gotowi umierać za słowo tak samo jak Jezus. To dlatego m.in. Maryja Matka Jezusa w dniu 8 maja 1610 roku gdy objawiła się podczas Mszy Świętej na Wawelu w Krakowie oświadczyła zakonnikowi Mancinellemu z Neapolu, który przybył do Polski zgodnie z zaleceniem Papieża, iż Ona umiłowała Polaków i chce wielkich rzeczy dla Nas uczynić. Nie trzeba było długo czekać na efekty objawień na Wawelu i Polacy zapanowali nad Rosją i uwięzili całą carską rodzinę Szujskich. No cóż ale judeo-sataniści nie zasypywali gruszek w popiele i postanowili zniszczyć Polaków jako Naród !
Kilkakrotnie byli już bliscy swego dzieła ale zawsze Bóg w tzw. nieprzewidzianych wydarzeniach historycznych stawał im na drodze w realizacji polityki ludobójczej w stosunku do Polaków. Najlepszy przykład to rok 1920 i dymisja Piłsudskiego w przeddzień bitwy, a którego de facto Polacy nie potrzebowali ponieważ Piłsudski to jeden z zamachowców którzy nie tylko zmienili godło Polski z orła na skrzydlatego gada ale także ustanowili wzorzec dla teraźniejszych zamachowców budujących faszyzm w Polsce. W taki prymitywny sposób chcą dać pretekst światu by pozbył się raz na zawsze Polaków. Polacy jednak wierni Bogu i tak ich pokonają tak samo gdy z Boża pomocą w Bitwie Warszawskiej pokonali judeo-satanistów, a dla fałszu intelektualnego nazywanych bolszewikami.
Niektóre środowiska żydowskie mające skłonności do oszustw cywilizacyjnych twierdzą jednak, iż Flawiusz nie napisał ani słowem o Jezusie, co ze szczególną zaciekłością propaguje niejaki Haim Cohn, komercyjny profesor historii prawa plemion żydowskich. Powołując się na drobiazgowość wpisów Flawiusza propaguje opinię, iż brak jest nawet wzmianki o podobno sławnym uzdrowicielu i mesjaszu.
No cóż każdy ma prawo do opinii, a wygląda na to, iż nie żydzi nie mogą mieć opinii o żydach. Gdy opinia o nich jest pozytywna to dobrze ale jeżeli jest negatywna to taka osoba podlega stosowaniu prawa Talmudu, która po stronniczych procesach sądowych skazywana jest zwyczajowo na karę więzienia w procesach karnych. Dodatkowo takie rodziny nazywa się bezprawnie antysemitami. Czas już skończyć z takim prawem talmudycznym raz na zawsze w Polsce. Wiem iż inne Narody świata pójdą w ślad za Polakami.
Ten tekst nie byłby pełny gdybym nie zacytował współczesnego żyda na temat Jezusa. W szczególności polecam tę opinię hierarchom kościelnym aktualnie w symbiozie z nimi ale chowającym Krzyże czyli swój oręż przed judeo-satanistami w Izraelu. Oto opinia jednego z nich o Jezusie !
”Osobiście uważam, że w czasach Jezusa, biorąc pod uwagę mnogość podobnych postaci i ugrupowań podobnych otoczenia Jezusa uważano za kolejnego wędrownego magika (kaznodzieje). Niektóre przypisywane Jezusowi wypowiedzi są dość kontrowersyjne więc nie dziwi mnie ze niektórzy mogli go spostrzegać nie jako wędrownego kaznodzieje i mistyka ale jako przywódcę grupy judaizujących lub żydowskich gnostyków co wśród religijnych żydów owych czasów było bardzo źle widziane. W ogóle myślę że warto się przyjrzeć zaskakującym podobieństwom treści i struktury Ewangelii i niektórych pism gnostyckich z tego i wcześniejszego okresu np.: pisma z Nag Hammadi, niektóre protoewangelie i ewangelie apokryficzne.”

Chrystus
Wychodzi więc na to że: żydzi mogą głosić bezkarnie brednie o Jezusie i Chrześcijaństwie, a Chrześcijanie nie mogą wypowiadać się na temat żydów pod groźba kary więzienia ! I także w kategoriach tej prawdy, iż to oni zlecili zamordowanie Jezusa za to, że był li tylko Słowianinem nauczając słowem !!!

bergoglio-bregman