Kara śmierci za Honor Polaków !

Fałszywa i nikczemna teza za którą odpowiedzą karą śmierci judeo-sataniści gdy tylko Polacy dojdą do władzy we własnym kraju !

« Polacy nie ponoszą odpowiedzialności za to, co się stało, ale spoczywa na nich odpowiedzialność opieki się tymi, którzy ucierpieli w ich kraju ».

Taka teza tworzy niebezpieczny precedens ponieważ to Polacy zostali uznani za współwinnych Holocaustu. To także zakłamywanie historii: II RP podczas niemiecko-sowieckiej okupacji nie istniała, a  jej terytoria były częściowo włączone do Rzeszy Niemieckiej reżimu dowodzonego przez żyda berberyjsko-aszkenazyjskiego A. Hitlera oraz częściowo utworzono z nich Generalną Gubernię dowodzoną przez innego żyda Hansa Franka, pozostała cześć Polski została włączona do ZSRR  na mocy Traktatu między tymi dwoma żydowskimi reżimami totalitarnymi .

My Documents34

Odszkodowania otrzymają nie tylko żydzi poszkodowani w wyniku eliminacji biedoty żydowskiej przez współbraci w wierze, ale również żołnierze Armii Czerwonej dowodzeni politycznie przez żydów.  Sebastian Rejak, specjalny delegat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski do kontaktów z diasporą żydowską wyjaśnia:

« Na przykład, żołnierz Armii Czerwonej, który – podczas marszu na zachód w czasie II wojny światowej – zatrzymał się w Polsce i poślubił polską obywatelkę lub obywatela, a następnie po wojnie wyjechał z kraju do Związku Sowieckiego może ubiegać się o to świadczenie I jeśli poza Polską w Związku Sowieckim urodziło się dziecko i to dziecko nigdy nie otrzymało polskiego obywatelstwa, ale cierpiało jako dziecko polskiej rodziny w Związku Sowieckim to to dziecko – dzisiaj osoba dorosła może ubiegać się o status weterana wojennego lub osoby prześladowanej. Jego rodzice od dawna mogą już nie żyć, on sam nigdy nie był polskim obywatelem, ale wciąż może taki ktoś złożyć wniosek. »

W jaki sposób osoby objęte nową ustawą będą mogły otrzymać odszkodowania?

Wnioskodawcy będą musieli dostarczyć dokumenty, aby udowodnić swe prawa, ale Rejak twierdzi, że polski urząd do spraw kombatantów będzie uznawał wyciągi z archiwów takich jak wydawane przez muzeum holocaustu Yad Vashem, a nawet ustne świadectwa świadków. Według mojej wiedzy, nie ma żadnego powodu, aby urząd ds. kombatantów i osób represjonowanych kwestionował dokumentację, która wygląda wiarygodnie – powiedział Rejak. – Musi zostać ustalone, że ktoś urodził się jako obywatel polski, ucierpiał podczas wojny w okupowanej Polsce lub w innym miejscu, ponieważ był zmuszony opuścić Polskę, lub też urodził się po wojnie w rodzinie, która została zmuszona do opuszczenia Polski w czasie wojny, a więc jako dziecko osoba taka miała udział w ich losach i prześladowaniach. Taki ktoś kwalifikuje się do otrzymania świadczeń.

To jawny spisek żydów przeciwko Słowianom w Polsce, ponieważ Polska jak wiemy jest bezproblemowo wykupywana przez judeo-satanistów, którzy pełnią najwyższe funkcje władzy w Polsce, także kościelne i obecna sytuacja ma za świadomy cel bankructwa Państwa Polskiego pod ciężarem kolejnych kosztów.

My Documents4