Rod jedynym Bogiem monoteistycznym !

Judeo-sataniści nie tylko fałszują swe kalendarzyki ale znakomicie manipulują drzewo genealogiczne samego Boga ! Wiemy że Józef nie był ojcem Jezusa , to jak Jezus może być zatem potomkiem Dawida?
W taki prostacki sposób ogłupiają wielu podając fałszywy rodowód Jezusa Chrystusa jako syna Dawida, syna Abrahama.

2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;

3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;

4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;

5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,

6 a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza.

7 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;

8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;

9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;

10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;

11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;

13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;

14 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;

15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;

16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

17 Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Naród Polaków / Słowian jest umiłowaniem Boga natomiast plemiona uzurpujące sobie ten tytuł w żadnym wypadku nie mogą nawet myśleć o tym !!! Przecież Nas Polaków Bóg stworzył już 10 700 lat temu, a tych oszustów miał stworzyć kilka tysięcy lat później ?

Jak wiemy w kalendarzu żydowskim rachuba lat zaczyna się od dnia stworzenia świata, które wg ustaleń żydowskich nastąpiło 7 października 3761 p.n.e., stąd np. w roku 2014 trwa żydowski rok 5774/5775. Ich rok religijny rozpoczyna się wiosną 1 dnia miesiąca Nisan tj. na przełomie marca i kwietnia
https://rafzen.wordpress.com/2014/04/04/oszustwo-dziejow-ludzkosci/

Nie tylko Żydzi liczą lata w ten sposób, ale także ich ziomale w doktrynie apartheidu – masoni także ustalili sobie swe kalendarze dla swych oszołomów. Niektóre obediencje przyuczonych do zawodu murarzy świątyni Salomona oraz rożnych loży nawiedzonych skrywanych za parawanem niewiedzy wynika, że mamy np. 6014 AL (Anno Lucis – Rok Światła), 2544 AI (Anno Inventionis), 895 AO (Anno Ordinis). Oczywiście rok dewiantów i hobbystów tajnych bractw w jednym zaczyna lub kończy we wrześniu.
Żydzi, mogą co najwyżej zawładnąć czasowo danym Narodem poprzez skupienie władzy w ich rękach ale nigdy nie byli w stanie utrwalić swego panowania nad innymi Narodami !
Z historii wiemy, iż zawsze kończyło się to dla nich bardzo tragicznie, a obecna sytuacja w Palestynie jest tego najlepszym dowodem, natomiast Rosji nigdy nie złamią.
Nawet 100 mln. zamordowanych Słowian przez żydów w niespełna trzy generacje to za mało aby Nas zniewolić !
Wojna z Nami Słowianami trwa w najlepsze, a Ukraina i mordowanie przeciwników Unii w Odessie to najlepszy dowód !

Ewangelia św. Jana ostrzega Nas przed dziećmi szatana słowami samego Boga Jezusa. [J 8,44] Wyrzekliście się wiary, wyparliście się Boga Ojca, aby wybrać sobie innego ojca. Jest nim szatan. Wy macie za ojca demona i chcecie wypełniać to, co on wam podsuwa. A pragnienia demona to pragnienia grzechu i przemocy, i wy je przejmujecie. On od początku był zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, gdyż ten, który się zbuntował przeciw Prawdzie, nie może mieć w sobie miłości do prawdy. Kiedy mówi, mówi zgodnie z tym, jaki jest, czyli kłamliwie i mrocznie, gdyż on naprawdę jest kłamcą. On począł i zrodził kłamstwo, po uczynieniu się płodnym przez pychę i po nakarmieniu się buntem. W jego łonie są wszelkie pożądliwości i on nimi pluje i zaszczepia je, chcąc zatruć wszystkie stworzenia. On jest mrocznym, szyderczym, przeklętym pełzającym gadem, to Obrzydliwość i Potworność. Przez całe wieki jego dzieła dręczą człowieka, a rozum ludzki ma przed sobą jego znaki i owoce. A jednak to jego słuchacie: tego, który kłamie i niszczy.

Bóg ROD jest jedynym Bogiem i od Niego wszystko się zaczyna! Rodzić, rodzice, rodzina, rod-ziemia i tylko ROD jest Bogiem Słowian. Natomiast żydowski JHW ponieważ w hebrajskim nie ma samogłosek jest bogiem morderców i pijących krew niemowląt !

ROD Bóg Słowian