Zrozumiec słowo judeo-satanizm.

Kiedy Jezusa ukrzyżowano, Żydzi spełnili swoją groźbę. Należy zauważyć, że przekształcenie się judaizmu w judaizm talmudyczny, rabiniczny lub faryzejski miało początek z chwilą wprowadzenia 18 błagalnych modlitw, które rzucały przekleństwo na heretyków. Choć nie rezerwowano jej wyłącznie dla nich, klątwa ta była stosowana wobec chrześcijan.

Ułożono ją i zaczęto stosować w okresie patriarchatu GamalielaII z Jabne. Gamaliel pełnił swoją funkcję pomiędzy rokiem 80 a 120, czyli w czasach, kiedy powstała Ewangelia św. Jana. Wiadomo, że judaizm uważano za religię licita, czyli wyznanie dozwolone, a to oznaczało, że było ono zwolnione od ofiar cesarzowi. Zatem wygnanie z synagogi, dla wyznawców Jezusa musiało być wielką dolegliwością, oznaczało bowiem, że pozbawiano ich ochrony i przynależności do określonej grupy społecznej. W obecnych czasach to wykluczenie nazywa się brak gwarancji bankowych w działalności gospodarczej.

Jednak odrzucenie Jezusa nierozerwalnie łączy się z akceptacją Barabasza – rewolucjonisty, czyli dokonaniem wyboru, który przedkładał Żyda rewolucjonistę nad cierpiącego Chrystusa. Wskazując na Barabasza, Żydzi opowiedzieli się za rewolucją, a w konsekwencji ludobójstwem.

Odrzucając Jezusa i wybierając rewolucję, zapoczątkowali łańcuch wydarzeń, który doprowadził do masakry przeszło 100 milionów Słowian w niespełna trzy pokolenia w tym również mordy rytualne na rodzinie Cara i Polskich Oficerach w Katyniu.

Fałszywy jest też pogląd, że wykluczenie wyznawców Chrystusa z synagogi miało miejsce w czasach Chrystusa. Wypędzenie z synagogi chrześcijańskich Żydów czyli uznających prawdy Jezusa miało bardziej niszczący wpływ na wielu Żydów, przede wszystkim dlatego, iż synagogi zamieniły się wówczas jak i obecnie w ośrodki działalności rewolucyjnej. Relacja Św. Jana, który był naocznym świadkiem tamtych wydarzeń, a jego świadectwo jest prawdą, mówi nam, że rozłam wśród Żydów występował właśnie w okrasie ziemskiej posługi Jezusa.

Od czasów Jezusa oddziaływanie na Żydów rosło proporcjonalnie do liczby wygnanych ze wspólnoty wyznawców Jezusa. Ów proces selekcji osiągnął apogeum wraz z początkiem ich  rewolucyjnej działalności, kiedy to w roku 66 Żydzi podnieśli bunt wymierzony przeciwko władzy Rzymu. 66 rok jest datą szczególną ponieważ już pojawiają się symbole szatana w ich działalności. Fanatycy judeo-satanistyczni od tej daty wciąż posuwają się coraz dalej, zmuszając pozostałych Żydów, aby się do nich przyłączyli albo przestali być częścią żydowskiej społeczności pod groźbą wykluczenia ich ze społeczności / synagogi. 

W Ewangelii św. Jana 7:11-13 czytamy: Żydzi już Go szukali w czasie święta i mówili: Gdzie On jest? (…) Jedni mówili: Jest dobry. Inni zaś mówili: Nie, przeciwnie – zwodzi tłumy. Nikt jednak nie odzywał się o Nim jawnie z obawy przed Żydami. Zastosowanie słowa “Żyd » w tym kontekście jest jasne. Żydem jest ktoś jawnie wrogo nastawiony wobec Jezusa i pragnący prześladować tych Żydów, którzy uznali w nim Mesjasza. Fakt istnienia obawy przed Żydami, o którym wspomina Jan, wskazuje na to, że w tamtych czasach jak i obecnie Żydzi obawiali się innych Żydów.

Dobro Żydów, którzy zaakceptowali Jezusa było zagrożone przez zło Żydów, którzy go odrzucili. Co więcej, tożsamość wszystkich Żydów, zarówno chrześcijan, jak i Żydów została określona w chwili, kiedy Jezus rozpoczął swoją ziemską posługę. Jezus odrzuca tezę, że Żydzi wierni są prawu Mojżesza. Zwracając się do nich, mówi wielokrotnie, że przestrzegają “ich prawa » bądź “waszego prawa” (…) W rzeczywistości judaizm nie jest wcale judaizmem, lecz judeo-satanizmem czyli anty prawem gdzie zło jest dobrem.

Ewangelia według św. Jana, 8:39 (przyp. tłum.). Wy pełnicie czyny ojca waszego – mówi im Jezus.

Żydzi, wyczuwając zagrożenie, oświadczają: Myśmy się nie urodzili z nierządu. 

Jezus napomina ich: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali.

Z zachowania Żydów jasno wynika, że nie kochają Jezusa, oczywiste jest, iż Bóg nie jest ich ojcem i po raz kolejny Jezus redefiniuje sens słowa Żyd. Według św. Jana, Żydami są albo interlokutorzy Chrystusa, albo jest nim Jezus; do tej samej kategorii przynależeć jednak nie mogą. W istocie rzeczy nie mówią nawet tym samym językiem. Dlaczego nie rozumiecie mowy – pyta Jezus. Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Rozdział ósmy osiąga moment kulminacyjny. Żydzi, którzy twierdzą, że są dziećmi Abrahama, w rzeczywistości nie są dziećmi Boga. Ich ojcem jest Szatan. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca – mówi im Jezus.

Jesus was anti-semitic