Jezus nigdy nie był żydem.

Jedni żydzi twierdzą, iż Jezus był żydem natomiast inni żydzi twierdzą zupełnie coś przeciwnego. Jako Polak Słowianin nie biorę oczywiscie opinii judeo-satanistów pod uwagę ponieważ musiałbym być za, a nawet przeciw. Polacy Słowianie muszą sami poszukiwać prawdy ponieważ ich umysły są po stokroć wydajniejsze w analizie i pojmowaniu spraw od każdego innego narodu, nie wspominając o dzikich plemionach kanibali ssących krew niemowląt.

Talmudyczne drzewo życia
Opinia żyda Benjamina H. Freedmana, żydowskiego historyka i badacza oraz naukowca na temat pochodzenia Jezusa: „Ta technika ‘wielkiego kłamstwa’ pierze mózgi amerykańskich chrześcijan, by wierzyli, że Jezus Chrystus był „Królem Żydowskim,” w tym sensie że tzw. dzisiejsi ‘Żydzi’ nazywają się ‘Żydami.’ Określenia tego użyto po raz pierwszy w angielskim tłumaczeniu Starego i Nowego Testamentu, setki lat zanim tzw. Żydzi porwali wyraz ‘Żyd’ w XVIII w., by przypodobać się chrześcijanom, że wiąże ich pokrewieństwo z Jezusem Chrystusem. To rzekome pokrewieństwo bierze się z mitu o ich wspólnym pochodzeniu z tzw. ‘Żydami’ z ziemi świętej historii Starego Testamentu, fikcji opartej na legendzie.”
Ale wielu fałszywych proroków będzie twierdzić iż żydzi jak Freedman to zdrajcy. a ich opinie są tyle warte tyle co Unia Europejska siedząca w ich kieszeni. Zatem idźmy dalej w poszukiwaniu prawdy i sprawdźmy co oznaczał napis na Krzyżu Jezusa – INRI łac. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – to także napis umieszczany na krucyfiksach, oznaczający skrót łacińskich słów IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM czyli Jezus Nazarejczyk Król Judei.
Czy można zatem Jezusa nazywać żydem jeśli słowo żyd zostało wymyślone w XVIII wieku ? Oczywiście że fałszywa teza głoszona przez judeo-satanistów o pochodzeniu Jezusa znajduje również swe prawdziwe uzasadnienie w faktach historycznych. Dodatkowo należy zauważyć iż Józef nie był jego ojcem biologicznym Jezusa. Linia ojca obowiązywała do chwili ogłoszenia Tory, a późniejsze reguły są dziś dla wszystkich dość niejasne jak ich cała fałszywa religia, bo w Torze nie ma żadnych, wyrażonych wprost oznajmień na temat tego, że linia matki jest decydująca. Stanowcze stwierdzenie, że linia matki decyduje i kodyfikacja tego w prawie, nastąpiła znacznie później a mianowicie w Torze Ustnej tj. uzasadnienie: Kiduszin 68b. To Miszna (Kiduszin 3:12) stwierdza, że żydem jest dziecko żydowskiej matki.
Więc choćby od tej strony to także jawne fałszerstwo z tym żydem. No dobrze załóżmy, że Jezus był jednak żydem to za co go żydzi zabili? Za żydostwo? Żydzi zatem to sami antysemici, a chazarów w czasach Jezusa jeszcze nie było ponieważ byli zajęci uprawianiem na stepach zoofilii !

Tetragram
Ale co na temat żydów mówi sam Jezus ponieważ to jest najbardziej wiarygodne ? W Ewangelii według św. Jana, 8:39 czytamy: Wy pełnicie czyny ojca waszego – mówi im Jezus. Żydzi, wyczuwając zagrożenie, oświadczają: Myśmy się nie urodzili z nierządu. Jezus napomina ich: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali.
Z zachowania Żydów jasno wynika, że nie kochają Jezusa, oczywiste jest, iż Bóg nie jest ich ojcem i po raz kolejny Jezus redefiniuje sens słowa żyd.

Według św. Jana, żydami są albo interlokutorzy Chrystusa, albo jest nim Jezus; do tej samej kategorii przynależeć jednak nie mogą ponieważ są odrębnego pochodzenia i nie mówią nawet tym samym językiem. Dlaczego nie rozumiecie mowy – pyta Jezus. Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Rozdział ósmy osiąga swój moment kulminacyjny gdzie żydzi, którzy twierdzą, że są dziećmi Abrahama, w rzeczywistości nie są dziećmi Boga, a Ich ojcem jest sam szatan. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca – mówi im Jezus.

Czyli wszystko jasne;

Jezus nigdy nie był żydem, natomiast żydzi mają swego szatańskiego Boga Ojca założyciela którego nazywają JHWH !

https://rafzen.wordpress.com/2014/04/04/oszustwo-dziejow-ludzkosci/

Kabała