Rafał Gawroński kolejny raz atakowany przez kryminalną władzę w Polsce.

Znany bloger, dziennikarz Rafał Gawroński w dniu 17 września 2014 roku został kolejny raz zaatakowany przez kryminalną władzę w Polsce. Podczas uroczystości związanych z upamiętnieniem napaści reżimu judeo-satanistów z Rosji w dniu 17 września 1939 roku dokumentując nową religię NWO – Nowego Porządku Swiatowego Straż Miejska brutalnie uniemożliwiała dokumentowanie fanatyzmu religijnego dewiantów.

Rafał Gawroński któremu Straż Miejska w Warszawie uniemożliwia dokumentowanie wydarzeń w Polsce.

Rafał Gawroński któremu Straż Miejska w Warszawie uniemożliwia dokumentowanie wydarzeń w Polsce.

Filmujący Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce Rafał Gawroński stał poza miejscem wyznaczonym dla rzekomych vip-ów co ukazują zdjęcia. Straż Miejska kolejny raz ukazała swe prawdziwe oblicze będąc na usługach prywatnych fanatyków dewiactwa cywilizacyjnego sprawujących władzę w Polsce.

Rafał Gawroński któremu Straż Miejska w Warszawie uniemożliwia dokumentowanie wydarzeń w Polsce.

Rafał Gawroński któremu Straż Miejska w Warszawie uniemożliwia dokumentowanie wydarzeń w Polsce.

Gdyby Prezes Rafał Gawroński filmując prowokacyjnie ewentualnie swym zachowaniem naruszał powagę uroczystości z pewnością interweniowała by Policja lub BOR; licznie zgromadzony w celach ochrony sitwy w Polsce, a tak się nie stało !!!

Rafał Gawroński któremu Straż Miejska w Warszawie uniemożliwia dokumentowanie wydarzeń w Polsce.

Rafał Gawroński któremu Straż Miejska w Warszawie uniemożliwia dokumentowanie wydarzeń w Polsce.

Jak wiemy w dniu 3 sierpnia 2010 roku ta sama Straż Miejska rabowała Panu Andrzejowi Dudzie Krzyż z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie nie ponosząc żadnych konsekwencji prawnych z uwagi na swą antykonstytucyjną działalność. W przypadku Rafała Gawrońskiego Straż Miejska złamała artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej który brzmi:

Art. 54.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Rafał Gawroński któremu Straż Miejska w Warszawie uniemożliwia dokumentowanie wydarzeń w Polsce.

Rafał Gawroński któremu Straż Miejska w Warszawie uniemożliwia dokumentowanie wydarzeń w Polsce.

Tak się jednak nie stało, iż zapewniono właściwe warunki pozyskania informacji, a licznie zgromadzeni funkcjonariusze publiczni widząc oczywiste bezprawie w stosunku do filmującego dziennikarza, które trwało przeszło 15 minut udawali, iż nic nie widzą ! To jest czysta patologia władzy oraz służalczość funkcjonariuszy publicznych opłacanych przez Polaków aby przecież chronili zapisy Konstytucji, a nie byli biernymi uczestnikami bezprawia.