Mosaism in Poland


Mosaism is the system of laws and rituals established by Moses including the ritual killing of children, the submission of the sacrifice the Tsar either the President or soldiers.

Mosaism jest systemem prawa i rytuałów ustanowionych przez Mojżesza w tym rytualnego zabijania dzieci, złożenia ofiary z Cara albo Prezydenta lub żołnierzy.

Mosaïsme est le système de lois et de rites établis par Moïse, y compris le meurtre rituel d’enfants, la présentation du sacrifice du Tsar, Président ou les soldats.

Mosaism in Poland. Warszawa, 17 september 2014

Mosaism in Poland.
Warszawa, 17 september 2014

Tsar – https://rafzen.wordpress.com/2013/07/19/cara-rosji-zamordowali-w-celach-rytualnych/

Presidents Kaczyński and Kaczorowski – https://rafzen.wordpress.com/2012/11/06/pogrzeb-prezydenta-polakow-sp-ryszarda-kaczorowskiego/

Soldiers – https://rafzen.wordpress.com/2014/01/17/katyn-jest-judeo-satanistycznym-mordem-rytualnym/