Judeo-sataniści z Niemiec szanowali judeo-satanistów z Polski.

Po śmierci Marszałka Piłsudskiego (12 maja 1935 roku) Hitler ogłosił w Niemczech żałobę narodową.

17 maja 1935 roku. Kościół św. Jadwigi w Berlinie. Adolf Hitler jako uczestnik mszy żałobnej w intencji Józefa Piłsudskiego.

17 maja 1935 roku. Kościół św. Jadwigi w Berlinie. Adolf Hitler jako uczestnik mszy żałobnej w intencji Józefa Piłsudskiego.

Jednocześnie do ówczesnych władz polskich wysłał depeszę kondolencyjną oraz jeden jedyny raz oficjalnie uczestniczył we mszy św. za duszę zmarłego, zamówioną przez pracowników ambasady polskiej w Niemczech w kościele św. Jadwigi w Berlinie.

Zarówno 13 maja jak i w dzień pogrzebu zostały opuszczone flagi państwowe do połowy; po nabożeństwie dwie kompanie Wehrmachtu oddały honory wojskowe.

16 maja ogólnoniemiecka rozgłośnia radiowa nadała obszerną audycję poświęconą życiu Piłsudskiego. 21 maja Göring w Reichstagu opisywał dokonania marszałka: « My Niemcy wychowani i wyrastający w narodowosocjalistycznym światopoglądzie mamy szczególne zrozumienie dla osobowości wielkiej miary(…) Doceniając wielkość postaci marszałka, zdajemy sobie również sprawę, że należał on również do tych mężów stanu, którzy występowali energicznie na rzecz pokoju, a jednym z widocznych dokonań pokojowych stał się jego wkład w dzieło niemiecko-polskiego porozumienia ».

Telegram Hitlera do rządu polskiego:

« Głęboko poruszony wiadomością o zgonie Marszałka Piłsudskiego wyrażam Waszej Ekscelencji i rządowi polskiemu najszczersze wyrazy współczucia moje i rządu Rzeszy. Polska traci w powołanym do wieczności Marszałku twórcę swego nowego państwa i swego najwierniejszego Syna. Wraz z narodem polskim również naród niemiecki obchodzi żałobę z powodu śmierci tego wielkiego Patrioty, który przez swą pełną zrozumienia współpracę z Niemcami oddał nie tylko wielką usługę naszym krajom, ale przyczynił się ponadto w sposób jak najbardziej wartościowy do uspokojenia Europy. »

8 maja 1935 r. na pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego przybyli przedstawiciele 16 państw, a wśród nich delegacja rządu III Rzeszy z generałem Hermannem Göringiem, który szedł w pierwszym rzędzie za trumną marszałka.

Na uroczystość przybył też ówczesny minister w rządzie III Rzeszy dr Hans Frank, późniejszy zarządca Generalnego Gubernatorstwa.

Tuż po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1939r. Wermacht wystawił wartę honorową przy grobie Marszałka Piłsudskiego.

Warta judeo-satanistów z Niemiec po wkroczeniu do Polski przy grobie Józefa Piłsudskiego.

Warta judeo-satanistów z Niemiec po wkroczeniu do Polski przy grobie Józefa Piłsudskiego.

Przypomnijmy iż Zamach Majowy 1926 finansowali judeo-sataniści z  Anglii – 800,000 funtów angielskich lub 3,800,000 złotych zdeponowane w małym żydowskim banku niejakiego Szereszewskiego („Komunikaty”J. Giertycha, Płk Kędzior „Narodowiec”- Lens (Fr).