Tęcza na Placu Zbawiciela w Warszawie postawiona na wariackich papierach.

Wiarygodne źródła poinformowały, iż obiekt na Placu Zbawiciela w Warszawie zwany „Tęczą” został postawiony na Placu Zbawiciela bez wymaganej prawem dokumentacji technicznej dotyczącej tzw. małej architektury.
Właściwie gdy jest brak dokumentacji administracyjno-prawnej tego haniebnego obiektu to zaszczytem dla każdego normalnego obywatela powinna być jak najszybsza sytuacja w której przywraca On stan prawny na dzień przed; zanim uzbrojone hordy najemników władzy ustawiły ten obiekt.

PIC_0032

Zatem Polacy: Czy godzicie się na szydzenie przez władzę z prawa ustanowionego przecież w celu jego przestrzegania ? Władza szydzi z prawa ale także z Polaków, których judeo-sataniści z Niemiec mordowali w tym szczególnym miejscu podczas Powstania Warszawskiego.

Plac Zbawiciela w Warszawie to różne światy. Ten pierwszy to świat ludzi z godnością modlących się aby ognie piekielne znowu na 11 listopada pochłonęły pedalską tęczę. Byłaby to już tradycja, że 11 listopada płonie na Placu Zbawiciela w Warszawie symbol judeo-satanizmu tak jak coroczne topienie Marzanny. Jak zwykle w odwróconej symbolice bywa zamiast na wiosnę tak jak Polacy topią Marzannę to judeo-sataniści palą tęczę na jesień.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzanna