Zhańbienie demokracji w Polsce na życzenie uzurpatora.

anigif

Zadanie do wykonania to zhańbić demokrację w Polsce zostało wzorowo wykonane przez agenturę judeo-satanistów. To wydarzenie o okupacji PKW i kreowania bohaterów przez ich media jest bliźniaczo podobne do akcji « motorówka » w stoczni im. Lenina gdzie TW Bolek został wykreowany na Prezydenta wszystkich oszukanych i oszukujących.

Żadna to dla mnie satysfakcja, iż pisałem o tych manewrach świata kryminalnego czyli okupacji PKW czytaj: Państwowe Kryminalne Wybory, a które zostały potwierdzone zeznaniem świadka pod przysięgą.
https://rafzen.wordpress.com/2014/11/20/judeo-satanisci-antycypuja-wydarzenia-aby-dalej-kontrolowac-polakow/

Całe szczęście, iż zabezpieczyłem jego nagranie z procesu Grzegorza Brauna gdzie jednoznacznie potwierdził naczelną rolę uzurpatora i jego najemników w tym nikczemnym planie zhańbienia demokracji w Polsce. Świadek czym prędzej powinien spisać swą ostatnią wolę ponieważ może go czekać tak śp. Andrzeja Leppera czy gen Petelickiego spotkanie za swoim sumieniem czyli oficerem doprowadzającym.
Uzurpatorowi nie wystarczyło usunięcie Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie, postawienie symbolu judeu-satanistów na Placu Zbawiciela musiał na życzenie swych mocodawców zhańbić demokrację czyli wybory samorządowe w Polsce.

Judeo-sataniści u władzy w Polsce tym samym odprawili kolejne obrzędy zhańbienia już  nie tylko symboli Polaków ale również doktryn w celu uwolnienia dzieci szatana / Ewangelia Sw. Jana 8:44 /, oraz ich przestrzeni życiowej w tym miejsc oraz przedmiotów od tzw. wrogiego na nich wpływu Ducha Polaków.

No cóż za prorok z tego uzurpatora twierdząc kilka miesięcy przed Zamachem Stanu w dniu 10 kwietnia 2010 roku iż: „Prezydent gdzieś poleci i wszystko się zmieni”. Nie tylko miał rację ale niezwłocznie powinien zostać naczelnym wizjonerem świata ponieważ faktycznie wszystko się zmieniło.
Nawet ta ich talmudyczna demonkracja jawi się jako nieunikniona wizja przyszłości dla Polaków w Polsce na takiej samej zasadzie jak Narodu Palestyńskiego w rzekomej ziemi świętej. O tym, iż świętą ta ziemia nie jest dla rdzennych mieszkańców wiemy od samego początku powstania państwa ludobójców i kanibali pijących krew niemowląt podczas obrzezania.

Terrorysta
Z zeznań świadka dostrzegamy tanią manipulację agenturą oraz służalczą rolę funkcjonariuszy publicznych wbrew obowiązującemu prawu na życzenie uzurpatora via Jacka Michałowskiego.

Odsłuchajmy zatem zeznań tego świadka:

42:09 Otrzymałem ustne upoważnienie od swojego przełożonego Jacka Michałowskiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP.
47:43 Nie było prośby pana Czaplickiego, by usunąć protestujących z sali.
49.19 Inni członkowie PKW nie kierowali podobnych żądań
49:50 Żadnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie składałem. Spisano jedynie protokół.
51:21 Odczytanie nagłówka protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia i przesłuchania w charakterze świadka, przyjęcia wniosku o ściganie godzinie 22.50 z 20.11.2014.
52:48 Podpisałem ten protokół z jednym zastrzeżeniem: „Nie wnoszę o ukaranie osób, które znajdują się w pomieszczeniach PKW”. Ten protokół był spisywany w moim gabinecie.
57:06 W trakcie sporządzania protokołu były dwie funkcjonariuszki Policji. Nie było przedstawiciela PKW.
59:32 Zakończenie protokołu zostało napisane po wyprowadzeniu osób z pomieszczenia PKW.
1:00 Treść komunikatu, który wygłosiłem była konsultowana z funkcjonariuszami policji i z moim przełożonym.
1:01 Funkcjonariusz Policji dyktował mi treść komunikatu.