Słowiańska Dusza.

Słowiańska Dusza

Czuwaj słowiańska duszo
nad zieloną puszczą,
której szerokie ostępy
strzegą stare dęby.

Ich rozległe konary
widziały już zła wiele,
nie zaznali kary
ich krzywdziciele.

Ty pamiętasz jeszcze
dawne ów nastroje,
niech przyjdą z pomocą
twoi dzielni woje.

Pokaż nam jak stanąć
wobec obcej siły,
by ich złe zamiary
na nich obróciły.

Niechaj już nie błądzi
nikt pod obcą flagą,
każdy kto jej syn
nie zostawi nagą.

rod II

Dariusz