Ukraińskie Ludobójstwo Słowian zlecone przez Judeo-Satanistów / Ukrainian Genocide of Slavs commissioned by Judeo-Satanists

Wojna na Ukrainie-002

Ukraińskie siły rządowe używają amunicji kasetowej w zaludnionych obszarach miasta Doniecka od początku października 2014 roku. Stosowanie amunicji kasetowej, jest sprzeczne z prawami wojny ze względu na niekontrolowany charakter broni i stanowi to zbrodnię wojenną. Wszyscy którzy wspierają reżim w Kijowie jak np: Obama; Papież Franciszek, Merkel; Tusk z Kaczyńskim czy wreszcie Izrael i finansiści żydowscy to zbrodniarze wojenni !

Ukrainian government forces used cluster munitions in populated areas in Donetsk city in early October 2014. The use of cluster munitions in populated areas violates the laws of war due to the indiscriminate nature of the weapon and this constitutes a war crime. All those who support the regime in Kiev like Obama; Pope Francis, Merkel; Tusk or Kaczynski and finally Israel with Jewish bankers are war criminals!

Konwencja o zakazie broni kasetowej / Convention on Cluster Munitions -pdf

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-6&chapter=26&lang=en