Hierarchowie Kościoła w Polsce wybrali stronę morderców i okupantów.

Katowice, 17.01.2015. Pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk (dół L) i przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz (dół P) w obecności premier Ewy Kopacz (tył C), ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza (tył P) i ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego (tył L) podpisują 17 bm. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, porozumienie rządu z górniczymi związkami zawodowymi w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej.

Katowice, 17.01.2015.
Pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk (dół L) i przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ « Solidarność » Dominik Kolorz (dół P) w obecności premier Ewy Kopacz (tył C), ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza (tył P) i ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego (tył L) podpisują 17 bm. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, porozumienie rządu z górniczymi związkami zawodowymi w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej.

Jak można zauważyć czytając informacje ludzie pracy w Polsce są w konfrontacji z aktualnymi okupantami Polski i ujawnionymi mordercami udającymi uczciwych polityków i to nie tylko na Śląsku. Hierarchowie zamiast wybrać prawdę wybrali stronę rządowych morderców co widać podczas podpisywania porozumień z niepracującymi pod ziemią kolaborantami za cudzesy. Nasuwa się zatem pytanie: Czy za darmo Kościół w Polsce firmuje zwykły bandytyzm politycznego złodziejstwa ?

Jeżeli napisało się A to należy napisać kolejne litery i zadać zasadnicze pytanie ale już jako Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce: Ile dobra wspólnego Polaków zostało i zostanie za pośrednictwem Watykanu zabrane Polsce i Polakom  po zniszczeniu wielowiekowych struktur społecznych i wprowadzeniu polityki ludobójstwa Polaków trwającego od 1939 roku po dzień dzisiejszy przy milczącej zgodzie Kościoła, a uzgodnionych na czterech wspólnych konferencjach judeo-satanistyczych organizacji Gestapo i NKWD ?

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce