Pan Paweł Szydłowski o Polsce i Polakach.

Papież otruł hostią Chrobrego, a jak klątwa Watykanu zabiła Mieszk II . Napis na « Szczerbcu » wskazuje, że Chrobry czcił celtyckich bogow. Link do kroniki Galla Anonima. http://www.zswsucha.iap.pl/STREFA_N/W… O Szczerbcu biskup Poznania z XIII w.Bogufał, w Kronice Wielkopolskiej, tak wyjaśnia nazwę Szczerbca : « Miecz króla Bolesława dopiero wspomniany nazywa się Szczerbiec, dlatego , że poszedłszy za napomnieniem Anioła na Ruś, cioł nim we Wrota Złote Zamku Kijowskiego, od którego razów dostały skazy, która w polskim języku szczerbą nazywają, skąd nazwisko miecza pochodzi. »

szatański pozdrowienia kardynała Luisa Antonio Tagle i Papieża Franciszka-001