Dzisiaj jest rocznica gdy żydzi rozpoczęli mordowanie Polaków w Katyniu i innych miejscach przez 40 dni i 7 dni.

Philippines Pope Asia

Dzisiaj w Kościele Św. Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu kolejna uroczysta Msza Święta za Dusze pomordowanych w Katyniu i innych miejscach. Czy w dniu tak ważnym poznamy prawdę o tej zbrodni ? Pragnąłbym aby padły jedynie słowa iż : żydzi mordowali Polaków przez 40 dni i 7 Niedziel.
Nie spodziewam, iż ktoś z zasiadających w pierwszych ławkach lub z boku Ołtarza występując z tej okazji oświadczy wszystkim prawdę o tym mordzie.
Celowo nie użyłem słowa „Rytualnego” aby nie wymagać od prowadzących kampanie reklamującą na Urząd Uzurpatora Polski z roczną kwotą wydatków przeszło 180 mln. złotych wysiłku umysłowego oraz narażenie ich na kompromitację ze strony judeo-satanistów w Polsce.

https://rafzen.wordpress.com/2014/01/17/katyn-jest-judeo-satanistycznym-mordem-rytualnym/

Otóż głoszenie prawdy jest elementem niezbędnym cywilizacji w Polsce i chociażby z tego tytułu niejaki Andrzej Hadacz, Jerzy Urban czy Janusz Palikot nie mogą być nigdy i nie będą Obrońcami Krzyża z uwagi, iż cywilizacja pedalstwa istniejąca od zawsze tak jak zoofilia nie jest doktryną powszechnie obowiązującą w Polsce. I zawsze była elementem zwalczanego dewiactwa. Jednak gdybyśmy pedalstwo lub zoofilię uznali za element strukturalny państwa to z pewnością Nycz zostałby Papieżem, a Janusz Palikot Marszałkiem Sejmu z Hadaczem jako Prezydentem. Należy zauważyć iż takich okolicznościach wszystkim Sejmowym dewiantom tym obrzezanym i tym komercyjnym należałoby przyznać rację i przenieść Krzyż z Sali Obrad Sejmu w godne miejsce które wskazałby kardynał Nycz z biskupem Markowskim.
Jednak przejdę do zasadniczego tematu prawdy i zacytuję Ewangelię Św. Jana.
Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli (J 8,32) oraz zacytuję fragment Listu Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły i deklaracją iż to nie judeo-sataniści mają monopol wiary.
„Chrystus naszym jedynym Nauczycielem i  Wychowawcą
W pierwszą niedzielę września uczestniczymy w Eucharystii, wypowiadając Panu Bogu naszą wdzięczność za okres wakacji i urlopów. Jednocześnie prosimy go o łaskę, by nie zmarnować czasu, jaki jest przed nami. Powtarzamy za Psalmistą: Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca (por. Ps 90,12).
Rozpoczynając nowy rok szkolny pragniemy wszyscy: rodzice i dzieci, dorośli i młodzież, przyjąć wobec Boga postawę, którą wypowiedział autor Księgi Mądrości: Któż poznał twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? (por. Mdr 9,17).

Chrystus jest naszym jedynym Nauczycielem i Wychowawcą. Chcemy słuchać Jego nauki. Jedną z nich słyszeliśmy przed chwilą: Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być Moim uczniem (por. Łk 14,27). Prawdziwa mądrość, jaka wyłania się z dzisiejszej Ewangelii, wskazuje, że trzeba porzucić wszystko, co nas wiąże i krępuje, by osiągnąć prawdziwą wolność i móc naśladować Jezusa. Darem mądrości jest naśladowanie Jezusa. Nie kogokolwiek, ale właśnie Jezusa Chrystusa.”
Zatem po ich owocach ich poznacie  i tak Jezus ostrzegał przed fałszywymi prorokami:

« Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach. Nie każdy, który Mi mówi: « Panie, Panie! », wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: « Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? » Wtedy oświadczę im: « Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! »