Judeo-sataniści gotowi na wojnę z Polakami / Słowianami.

Okupanci jawnie na forum międzynarodowym deklarują gotowość mordowania Polaków w Polsce czyli Polacy znowu zdradzeni, a Judasze wiecznie żywi.

« Żołnierze muszą być przygotowani na złą pogodę. A ta zła pogoda to przede wszystkim « zielone ludziki ». Po dzisiejszym spotkaniu i informacji ze sztabu nie mam żadnych wątpliwości, że siły wojskowe zarówno Litwy, jak i Polski są na to gotowe na ewentualność wojny hybrydowej » – po spotkaniu z dowództwem Wojska Litewskiego powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł. Jego zdaniem zagrożenie wojną hybrydową istnieje nie tylko dla struktur wojskowych, lecz dla całej infrastruktury narodowej, dlatego « konieczne jest zapewnienie dobrego kontaktu pomiędzy wojskiem, a służbami wewnętrznymi ».

gocuł

Generał Gocuł spotkał się 05 Marca 2015 roku w Wilnie z dowódcą Wojska Litewskiego generałem majorem Jonasem Vytautasem Žukasem, ministrem spraw zagranicznych Linasem Linkevičiusem, przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Kraju i Sztabu Wojska Litewskiego. Data jest znamienna bowiem 05 Marca 1940 roku żydzi rozpoczęli mordowanie Polaków w Katyniu i innych miejscach.https://rafzen.wordpress.com/2014/01/17/katyn-jest-judeo-satanistycznym-mordem-rytualnym/

Gdy brak jest określeń z kim należy walczyć i jest to wojna wewnętrzna lub jak kto woli domowa to należy znaleźć określenia aby masy wprowadzić w dezinformację. I tak żydzi w Rosji nazwali się bolszewikami, a w Niemczech nazwali się hitlerowcami. Należy przypomnieć iż władzę w Rosji po zamordowaniu Cara i całej rodziny w mordzie rytualnym przez syna rabina w 90% stanowili żydzi i to nie tylko z Rosji. W 2009 roku po dokonanych badaniach genetycznych najbliższej rodziny Hitlera okazało się, iż Hitler był żydem berberyjsko-aszkenazyjskim natomiast w jego wojsku służyło ponad 130 000 jego obrzezanych ziomali, których to dalsi krewni po wojnie objęli władzę w Niemczech i mimo przegranej wojny świetnie prosperują po dzień dzisiejszy czego najlepszym przykładem jest pruska żydówka Merkel wychowana pod protektoratem STASI w Niemczech. Wschodnich.
https://rafzen.wordpress.com/2013/01/15/adolf-hitler-was-a-jew-his-dna-this-confirmed/
https://rafzen.wordpress.com/2013/02/16/jewish-senior-officers-in-hitlers-army-erhard-milch-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-and-maximilian-von-weichs/

Merkel delegowała swego strategicznego agenta STASI o pseudonimie TW. „OSCAR” na szefa Rady Europejskiej ponieważ swego czasu deklarował, iż Polska i Polacy to nienormalność i w takim kontekście prowadził politykę w Polsce jako Premier. Jednak to Polacy uznali go za niebezpiecznego dewianta zwłaszcza po Zamachu Stanu zwanym Smoleńskim za który nie poniósł żadnej odpowiedzialności nawet politycznej nie wspominając o Trybunale Stanu . Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce jako jedyna organizacja społecznie działająca w Polsce złożyło takowy wniosek o Trybunał Stanu dla osób odpowiedzialnych za śmierć dwóch Prezydentów RP na ręce Marszałka Sejmu, ten jednak będąc również zamieszany w zamach stanu utajnił wniosek i nie dostarczył posłom i senatorom.
https://rafzen.wordpress.com/2012/12/09/do-komorowskiego-o-trybunal-stanu-dla-tuska/

Co to jest wojna „Hybrydowa „ oraz „Zielone ludziki” co ujawnił pancerny Gocuł ?

Określenie wojny hybrydowej znalazło swe określenie podczas działań wojennych wymierzonych głównie w Słowian sprzeciwiającym się Unii Europejskiej na Ukrainie. Jak wiemy legalnie wybrany w uznanych wyborach Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz został przez Unię Europejską nie tylko oszukany ale również bezprawnie obalony. Unia Europejska jak wiemy zaproponowała wcześniejsze wybory na Ukrainie i zmianę na stanowisku Premiera na co on się zgodził chcąc ocalić kraj od wojny domowej.
Jednak zaproponowana zmiana na stanowisku Premiera zakończyła się wendettą kryminalną za uwięzienie b. premier niejakiej Tymoszenko. Po spreparowanych zarzutach, iż mieszkał w luksusowej posiadłości, która nawet okazała się nie jego własnością Wiktor Janukowicz musiał uchodzić z życiem wiedząc, iż judeo-sataniści składają jako dzieci szatana /Ew. Św. Jana 8:44/ ofiary z Prezydentów lub przywódców państwowych jak było w przypadku dwóch Prezydentów Polski w tym jednego urzędującego L. Kaczyńskiego i śp. Ryszarda Kaczorowskiego lub Mu’ammara al-Kaddafiego. Unia Europejska nawet nie umożliwiła mu startu w wyborach na Ukrainie mimo wcześniejszych pisemnych zapewnień zgodnie z podpisanymi porozumieniami z opozycją judeo-satanistyczną na Ukrainie.

Wiemy zatem, iż tzw. wojna hybrydowa to walka ze Słowianami przeciwnikami Unii Europejskiej ponieważ jak wiemy cały kryzys na Ukrainie nastąpił w wyniku odmowy podpisania Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską, która to Umowa jest elementem polityki apartheidu w stosunku do Słowian o czym przekonali się nie tylko rolnicy w Polsce. Są oni jednak prowadzeni przez judeo-satanistów, a którzy z oczywistych powodów i relacji komercyjnych nie chcą właściwej kwalifikacji prawnej dokonanych czynów przedstawić w prawdziwej i zgodnej z międzynarodowymi normami prawnymi określeń i definicji.

„Zielone ludziki” to są ci wszyscy którzy sprzeciwiają się wynarodowieniu i przejścia na Mosaism jako jedynej i właściwej religii judeo-satanistów.
https://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/

W Polsce jest Nas „Zielonych ludzików” zdecydowana większość i gdyby odbyły się prawdziwe i na równych szansach oraz bez fałszerstw wybory to aktualne towarzystwo judeo-satanistyczne obecne w Polskim Sejmie i Senacie znalazłoby nowe miejsca obrad z siedzibą na ul. Rakowieckiej lub na innych sesjach wyjazdowych np.: we Wronkach czy w Krakowie przy ul Montelupich.

Deklaracje Szefa Sztabu okupantów w Polsce wielopentagramowego Gocuła Polacy muszą przyjąć całkiem poważnie oraz zdać sobie sprawę z tego, iż będą masowo mordowani przez judeo-satanistów u władzy od 1939 roku.
W tym celu dewianci zabezpieczyli się dwoma Ustawami o przymusowych szczepieniach oraz bratniej pomocy.
OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH OBYWATELI
Stary przepis (pogrubione najważniejsze):
„Art. 5. 1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
1) poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań;
2) poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych”.
Nowy przepis:
„Art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
1) poddawania się:
a) zabiegom sanitarnym,
b) szczepieniom ochronnym”.
„W starej wersji ustawy obowiązkowym szczepieniom ochronnym podlegają TYLKO osoby w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, które ogłasza Główny Inspektor Sanitarny. Program ten dotyczy dzieci i młodzieży i co roku jest ogłaszany w formie listy szczepień wg wieku. W nowej wersji ustawy obowiązkowe szczepienia rozszerzono z dzieci na wszystkich dorosłych: „Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym.””
Niby małe zmiany a widzimy jak wiele zmieniają… a to tylko część zmian w ustawie.

Ustawa o bratniej pomocy dotyczy li tylko okupantów, których liczba funkcjonariuszy jest wielokrotnie mniejsza od Polaków jednak zajmują oni jako nadludzie strategiczne stanowiska dowodzenia w Polsce. Kontrowersyjna ustawa dotyczy interwencji w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego. Obce służby przybyłyby do Polski na wniosek komendanta głównego policji, straży granicznej, pożarnej, jeśli okres ich pobytu nie przekraczałby 90 dni, a ich liczba funkcjonariuszy 200 osób. Jeśliby mieli zostać dłużej, wówczas kierują wniosek do ministra spraw wewnętrznych. Decyzję o pozwoleniu na taki pobyt podejmowałaby Rada Ministrów. Z ustawy wykreślono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co budzi zasadnicze zdziwienie, jeśli wziąć pod uwagę, że inicjatorzy ustawy wiele mówili o zwalczaniu terroryzmu.
Poseł na Sejm Jarosław Zieliński bezowocnie apelował o odrzucenie ustawy. Pytał w Sejmie po co jest « ustawa o bratniej pomocy » i « do czego potrzebne są rządowi uzbrojone posiłki z obcych państw ». « Rząd wyraźnie boi się imprez masowych i demokratycznych zgromadzeń publicznych. Boi się Polaków i gotowy jest dla utrzymania się przy władzy sprowadzać do Polski obce siły i rezygnować z suwerenności państwa »

Tak więc „Zielone ludziki” to najzwyklej Polacy / Słowianie, a „wojna hybrydowa” oznacza wojnę domową na tle rasowo-komercyjnym !

Dewianci judeo-satanistyczni jako okupanci Polski są gotowi na zbrojną konfrontację z Nami Polakami w Polsce i wcale tego już nie ukrywają tak jak to było w przypadku junty Jaruzelskiego gdzie ogłoszenie Stanu Wojennego w Polsce czyli formalne wypowiedzenie wojny Polakom zostało utrzymane w tajemnicy przed Nami.

tusk smoleńsk-001