Manstein główny strateg Hitlera był również żydem.

herb Loesche

Erich von Manstein, właśc. Fritz Erich von Lewinski (1887-1973) to żyd który ożenił się z żydówką kontynuując wojną rasową z Polakami. Było to w styczniu 1920 r. kiedy młody żyd i także niemiecki wojskowy, Erich von Manstein, przybył w czasie urlopu noworocznego na Śląsk, gdzie poznał 19 letnią żydówkę pruską Juttę Sybillę von Loesch. Obie rodziny pochodziły z Wiednia. W kilka dni od poznania jej pochodzenia zaproponował małżeństwo. Ślub odbył się 10 czerwca 1920 r. Rodzina Loesch to potomkowie wypędzonych żydów z Wiednia osiadłych początkowo w Berlinie  tak jak Lewińskich. To wnuk Ferdynanda II Leopold I nakazał opuścić żydom Wiedeń. Przeszło 400 rodzin znalazło wtedy nowe miejsce do lichwy i niszczenia rdzennej ludności w Prusach, a Berlin stał się ich metropolią. Jak wiemy powodem ich wypędzenia to szpiegostwo na rzecz Turków. Zwalczając arystokrację Słowiańską w Brandenburgii szybko zapewnili sobie i swoim ziomkom fortuny a tym samym tytuły arystokratyczne organizując Prusy na modę żydowską gdzie arystokracja Słowiańska uważana była za persona non grata we własnym kraju. Ojciec Sybilli uważał podobnie jak Tusk, iż Polska i Polacy to nienormalność, dlatego Karl Christian von Loesch brał czynny udział w opracowywaniu Generalnego Planu Wschodniego, zakładającego planową i świadomą  eksterminację Słowian, a realizowaną obecnie na Ukrainie.

Głosił, że Polska jest skazana na upadek, co będzie « konsekwencją polskiej historii, zbiorowej mentalności i negatywnego charakteru Polaków, pozbawionych zupełnie zdolności państwowotwórczych ». Prof. Rościsław Żerelik określił Karla von Loescha mianem „Polakożercy” co w świetle dostępnych źródeł jest jak najbardziej trafne. W czasie wojny reżimów żydowskich z Niemiec i Rosji Karl Christian von Loesch pracował jako radca i tłumacz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych III Rzeszy. Kiedy alianckie bomby zaczęły bombardować Berlin, z najwyższych szczebli ministerstwa von Loesch dostał wiosną 1945 r. polecenie, żeby zniszczyć ministerialne dokumenty. Tak jak kard. Dziwisz nie wykonał ostatniej woli Papieża Jana Pawła II i nie spalił Jego osobistych notatek, tak Loesch nie wykonał rozkazu i zachował 20 szpul mikrofilmów (9725 stron dokumentów), wykonanych w latach 1943-1944 na polecenie ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa. Mikrofilmy umieścił w metalowej skrzynce i zakopał w parku przy zamku Schönberg koło Mühlhausen w Turyngii po czym von Loesch o ukrytych materiałach powiadomił niezwłocznie judeo-satanistów z Wielkiej Brytanii, a ci poinformowali swoich braci w wierze judeo-satanistycznej czyli aliantów zza oceanu. Dokumenty zostały odkopane już 14 maja 1945 roku i 5 dni później były już w Londynie. Karl Christian von Loesch, zawzięty wróg Polski i Polaków, zwolennik zbrodniczych reżimów żydowskich z Niemiec oraz Rosji pokazał, iż tak naprawdę jest zwolennikiem światowego porządku prawnego z rasistowską dominacją judeo-satanistów. Karl von Loesch teść żyda Lewinskiego czyli Ericha von Mansteina zmarł w 1951 r.
Należy przypomnieć, iż przed przejęciem władzy przez Hitlera, obywatele niemieccy pochodzenia żydowskiego byli mocno zasymilowani w społeczeństwie niemieckim, a zwłaszcza w Prusach gdzie zdecydowanie przyczynili się do usuwania Słowiańskiej arystokracji. Nawet sam Hitler był żydem ale nigdy nie chciał wyjawić swego pochodzenia na takiej samej zasadzie jak czynią to obecnie politycy w Polsce gdzie śląski układ « weimarski » jest kluczem do zdrady Polski i Polaków nie tylko w NATO ale także w Unii Europejskiej. https://rafzen.wordpress.com/2013/01/15/adolf-hitler-was-a-jew-his-dna-this-confirmed/
Potomkowie żydowscy z Niemiec nawet uważali siebie za czystych Niemców i aby było śmieszniej to popierali nawet uprzedzenia rasowe. Według nich, stereotypy żydowskie propagowane przez system doktrynalny Hitlera dotyczyły wyłącznie żydów z Polski (Ostjuden) z którymi żydzi niemieccy nie chcieli mieć nic wspólnego. Judeo-sataniści mieli jednak inny punkt widzenia i wkrótce po przejęciu władzy zaczęli wprowadzać szereg dyskryminujących regulacji politycznych, a ukoronowaniem były Ustawy Norymberskie z 1935 roku, które de facto pozbawiły żydów niemieckich wielu przywilejów i praw.

Niemcy pochodzenia mieszanego (Mischlinge), których było ponad 3 miliony znaleźli się w innej sytuacji formalno-prawnej. Wielu z nich zdecydowało się « oczyścić » poprzez służbę wojskową. Kierowała nimi chęć wykazania, ze są oni prawdziwymi Niemcami, ze są lojalni wobec Rzeszy i dlatego tak ochoczo mordowali Słowian. W 1934 roku, generał Blomberg wydal rozkaz w którym usuwał z sil zbrojnych wojskowych pochodzenia żydowskiego. To wtedy zew krwi dał o sobie znać i pułkownik oraz przyszły żydowski marszałek Niemiec Erich von Manstein zgłosił oficjalny protest, podkreślając, że każdy, kto jest gotowy do złożenia ofiary swego życia dla narodu (Volk) i ojczyzny, jest automatycznie aryjczykiem.
Rok później w Rzeszy został wprowadzony obowiązkowy pobór do wojska i podejście Wehrmachtu do problemu zdecydowanie uległo zmianie, ale w 1940 roku ponownie zmieniło z takiego oto powodu:
Odznaczony medalami weteran walk frontowych, Dieter von Mattenheim, udał się z matką, żydówką, do urzędu celem odebrania koniecznego dla niej dokumentu identyfikacyjnego. Zaszokowany traktowaniem matki przez urzędników, von Mattenheim napisał skargę do dowódcy jego jednostki – i skarga ta znalazła się na biurku fuhrera. Hitler jako żyd stwierdzil, że traktowanie matki zasłużonego żołnierza jest nie do zaakceptowania i rozwiązaniem będzie albo opuszczenie sil zbrojnych z żołnierzy pochodzenia żydowskiego albo otoczenie oficjalną opieka ich rodziców jak i krewnych. Tak w armii judeo-satanistów z Niemiec służyło ponad 130 000 żydów.
Hitler podpisał dekret nazwany Deutschblutigkeitersklarung (Certyfikat Pochodzenia Niemieckiego) lub Genehmigung (Certyfikat Wyjątkowy), a które pozwalały na służbę w silach zbrojnych wielu najwyższej rangi oficerom.

Przez okres II Wojny, ponad 130 tysięcy żydów pełniło służbę w szeregach Wehrmachtu i zdecydowanie mniej w Kriegsmarine czy w Luftwaffe.

https://rafzen.wordpress.com/2013/02/16/jewish-senior-officers-in-hitlers-army-erhard-milch-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-and-maximilian-von-weichs/
Jako ciekawostkę podam, iż sam Hitler w 1914 roku został odznaczony dwoma Krzyżami Żelaznymi ale pierwszy Krzyż został mu wręczony przez dowódcę oddziału, porucznika Hugo Gutmana będącego żydem. Uważam również, iż należy napisać tu również powiedzieć o żydach w niemieckiej służbie, ale tych z obozów koncentracyjnych.
Mowa tu o tzw. capo i obercapo w obozach koncentracyjnych. Już choćby w samym Oświęcimiu niemal co trzeci capo był pochodzenia żydowskiego. Jak deklarują po wojnie naoczni świadkowie tamtych czasów, okrucieństwo jakim wykazywali się « ci rzekomi niemcy » przerażało i wprawiało w zdziwienie wszystkich.
Przypomnę również Betar. Była to żydowska organizacja militarna finansowana przez rząd Rzeszy. Szkolono bojowników Betaru do walki z Arabami. Obecnie znakomicie wypełnia zadanie w tym względzie Izrael. Powszechnie wiadomo do tej pory że żydzi w Rzeszy byli prześladowani, ale nie wszyscy… nie dotyczył to członków organizacji żydowskich wspieranych przez Rzesze, które aktywnie nakreśliły doktrynę militarną Izraela. Co zaś do żydów pełniących najwyższe stanowiska w III Rzeszy to na uwagę zasługuje osoba niejakiego Heydricha, który bez wątpienia zająłby miejsce Himmlera tak jak obecnie w Polsce gdzie żyd Sikorski zająłby Urząd Komorowskiego, Innymi postaciami żydowskimi na najwyższych stanowiskach judeo-satanistów z Niemiec to Streicher, ale jak deklarował sam Goring- „to ja decyduje o tym, kto w moim otoczeniu jest żydem, a kto nie… „

https://rafzen.wordpress.com/2014/03/21/zydowski-faszyzm/

Erich von Manstein urodził się jako 10 dziecko Eduarda von Lewinskiego i Heleny von Sperling. Eduard von Lewinski miał kuzyna – Georga von Mansteina, który niestety nie mógł mieć wraz ze swoją żoną dzieci z powodu wypadku przy obrzezaniu. Umówili się zatem, iż 10 dziecko z rodziny Lewinskich, zostanie przekazane pod opiekę Mansteinom. W ten sposób Erich dostał nazwisko Manstein. Początkowo przedstawiał się von Lewinski genammt von Manstein by potem ostatecznie przejść na von Manstein.
Należy zauważyć, iż to niechęć Himmlera do feldmarszałka doprowadziła do badania jego pochodzenia, aby sprawdzić czy nie miał on przodków żydowskich i okazało się ponad wszelką wątpliwość, iż Feldmarszałek Rzeszy judeo-satanistów Erich von Manstein jest żydem w dodatku żonaty z żydówką. To właśnie z tych powodów pochodzeniowych nie wtajemniczano go w plany zamachów na Hitlera, a po wojnie umożliwiono mu aktywne uczestnictwo w odbudowie sił zbrojnych Niemiec; Bundeswehry.

herb Leosche