Deklaracja kandydata na Prezydenta Polaków.

Porównanie III RP z poprzednim okresem w którym to judeo-satanistyczny zachód sprawował władzę w naszej ukochanej Ojczyźnie jest jak najbardziej poprawne. Był to okres okupacji rzekomo niemieckiej lub jak deklarują oszuści nazistowskiej albo hitlerowskiej. Pisząc jednak merytorycznie na podstawie ujawnionych dokumentów niemiecka okupacja to de facto okupacja żydów z Niemiec, którzy przejęli po obaleniu ostatniego Cesarza Niemiec władzę i sprawują ją po dzień dzisiejszy.
https://rafzen.wordpress.com/2014/11/29/zydopospolita-polska/
https://rafzen.wordpress.com/2013/02/16/jewish-senior-officers-in-hitlers-army-erhard-milch-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-and-maximilian-von-weichs/
https://rafzen.wordpress.com/2015/03/27/manstein-glowny-strateg-hitlera-byl-rowniez-zydem/
Borykają się oni oczywiście z najstarszą cywilizacją świata mieszkającą w dorzeczach Wisły i Odry od przeszło 10 000 lat. Judeo-sataniści z Niemiec jednak postanowili rozwiązać ostatecznie „polski problem” i wraz z rzekomo ateistycznymi żydami z Rosji, którzy również w tym samym okresie i w podobny sposób po obaleniu w tym wypadku Cara Rosji postanowili na czterech konferencjach Gestapo i NKWD rozprawić się ostatecznie z Polakami.
https://rafzen.wordpress.com/2013/08/05/okupanci-polski-bojkotuja-wyzwolenie-kl-warschau/
Ludność Generalnej Guberni poddano eksterminacji natomiast na terenach okupowanych przez judeo-satanistów z Rosji posłużono się judeo-satanistami z Ukrainy. Na trzy zmiany dymiły paleniska, a później kominy krematoriów nie tylko KL Warschau ale innych obozów zagłady zbudowanych li tylko dla Polaków, a przejętych w związku z nadarzającą się okazją pozbycia się opozycji wewnątrzrasowej i wykreowania potencjału komercyjnego przez judeo-satanistów, którzy zaplanowali nie tylko powstanie Izraela ale realizują swą chorą misję dominacji fizycznej na światem.
Na całym obszarze kraju prowadzono operacje karne, rozstrzeliwania i zbiorowe egzekucje. Tereny okupowane były traktowane i są po dzień dzisiejszy, jako rezerwuar taniej siły roboczej dostarczanej dla judeo-satanistów z zachodu czy wschodu nie tylko w wyniku polowań zwanych „łapankami” ale list imiennych sporządzonych przez swych braci w wierze zamieszkujących odwieczne tereny Polaków. Cały, niezniszczony w czasie kampanii wrześniowej, przemysł pracował pełną parą na potrzeby wysiłku zbrojnego.
Obecnie w III RP nie dymią paleniska lub kominy krematoriów. Po ulicach nie chodzą patrole judeo-satanistów z Niemiec czy Rosji i nie ma tez łapanek. Pomimo to Polska traktowana jest w dalszym ciągu, jako rezerwuar taniej siły roboczej, z którego jego mieszkańcy po zmianach doktrynalnych już na własny koszt zgłaszają się dobrowolnie do pracy niewolniczej.
Uzasadnienie takiej sytuacji nastąpiło w wyniku celowego przejęcia potencjału przemysłowego Polski dokonanego w okresie dwudziestolecia III RP. Chroniczne strukturalne bezrobocie wymusza ciągłą emigrację i zastępuje niesmaczne w swej obyczajowej wymowie łapanki.  Już nie potrzeba też palenisk i krematoriów. Gigantyczna emigracja, wysoka śmiertelność starszego pokolenia, którego pozbawiono opieki zdrowotnej i socjalnej, oraz minimalna dzietność rodzin, gwarantuje szybkie zmniejszanie się populacji Polaków w Polsce. Rolnikom natomiast zagwarantowano powolną śmierć egzystencjalną dając im ok. 60 % dopłat rzekomo wyrównującym ich straty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej co stanowi jednoznaczne potwierdzenie, iż Unia Europejska jest tworem rasistowskim z jawną polityką apartheidu w stosunku do Polaków.
Opracowania wielu specjalistów, wykazują, że tzw. nowe państwa będące członkami UE tracą szybciej swą populację niż np.: Rosja. Zjawisko to nosi wszelkie znamiona ludobójstwa i to ludobójstwa z premedytacją, a nie jak powszechnie uważa się jest elementem składowym produktu ubocznego „reform wolnorynkowych” podobno wymuszonych nową polityką „wolności”.
W okresie oficjalnej wojny i ogłoszonej okupacji Polski, społeczeństwo Polskie charakteryzowało się wysokim morale i honorem wolnego człowieka. Dziś osiąga dno demoralizacji, upadku i odczłowieczenia skłonne uznać judeo-satanistów za swych zbawców, a Kościół Katolicki ma w tym znaczący wkład. Polacy nie mają już wątpliwości, że obecne u wszelakiej władzy hordy judeo-satanistów w Polsce prowadzą jedyny Naród Wybrany ku materialnej i duchowej zagładzie.
https://rafzen.wordpress.com/2015/03/05/dzisiaj-zydzi-rozpoczeli-mordowanie-polakow-w-katyniu-i-innych-miejscach-przez-40-dni-i-7-dni/
Otumanione i bezsilne społeczeństwo uratować od fizycznej zagłady może jedynie mobilizacja wokół Naszej historii gdzie Chrześcijaństwo ma również swe miejsce jako 1/10 części wkładu cywilizacyjnego Polaków. Należy pozbyć się Euroatlantyckiego Imperium Zła czyli US & UE oraz judeo-satanistów, ponieważ to te struktury z premedytacją zaplanowały wielopokoleniową zagładę Nas Polaków w Polsce.

https://rafzen.wordpress.com/2013/05/02/nie-rzucim-ziemi-skad-nasz-rod/

Nie można tolerować ludobójstwa Polaków w Polsce połączonego z polityką apartheidu / Wspólna Polityka Rolna / we własnym kraju oraz bezkarności w fizycznym mordowaniu Polaków na wielką skalę za pomocą Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rafał Gawroński

SAMSUNG DIGITAL CAMERA