Dr. Zbigniewowi Kękusiowi grozi mord rytalny.

DR ZBIGNIEW KĘKUŚ POTRZEBUJE POMOCY FINANSOWEJ Nr. konta w SKOK: 88 7999 9995 0651 9170 1304 0001

lNiewolnictwo-esclavage