Na pogrzebie Batoszewskiego urzędnicy KPRM kolejny raz nasłali wbrew prawu Policję na Rafała Gawrońskiego.

Nawiązując do poniedziałkowej informacji o próbie generalnej zamachu terrorystycznego podczas pogrzebu Bartoszewskiego jestem zobligowany do podania innych okoliczności związanych z tą sprawą.

https://rafzen.wordpress.com/2015/05/04/the-dress-rehearsal-of-a-terrorist-attack-in-poland/

Kolejny raz nasłano na mnie Policję w związku z dokumentowaniem wydarzeń w Polsce.

PIC_0638

Ten oto młody osobnik widoczny na zdjęciu i podający się za jednego z organizatorów uroczystości pogrzebowych zwrócił się do obecnych na miejscu Policjantów o usunięcie mnie. Policjanci poinformowali najprawdopodobniej pracownika Ewy Krętacz, iż znajduję się w miejscu publicznym i mogę robić zdjęcia co nie jest zakazane prawem.

PIC_0677

Osobnik ze zdjęcia oświadczył, iż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie zamawiała prasy więc jestem tam nielegalnie na co Policjanci powtórzyli osobnikowi te samą formułkę o braku podstaw prawnych do zakazania fotografowania w miejscach publicznych.

Pragnę dodać iż osobnik podjął działanie wbrew obowiązującemu prawu w Polsce po tym gdy zrobiłem zdjęcie wnuczkowi Piłsudskiego, a który jest obecnie przygotowywany do stałej obecności w Polityce.

Zasadnicze pytanie kim jest ten osobnik i dlaczego organizuje pogrzeb wysokiego urzędnika publicznego bez znajomości prawa ?

Konstytucja w Polsce jest jednoznaczna :

Art. 54.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Druga sprawa to ilość wejść na mój blog po opublikowaniu tej istotnej dla Polaków informacji. Otóż okazało się, iż prawie wszystkie państwa nagle pojawiły się jako czytelnicy mojego bloga nawet te egzotyczne gdy nigdy nie były one obecne na moim blogu. To jednoznacznie dowodzi, iż informacja była na tyle istotna, że Służby z całego niemal świata zainteresowały się kolejną próbą uruchomienia wojny światowej.

Osobiście mam powody do zadowolenia ponieważ kolejny raz znalazłem się we właściwym miejscu i właściwym czasie.

PIC_0672