Jak działa apatheid w Polsce ?

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,7133,wiceminister-sprawiedliwosci-spotkal-sie-z.html#prettyPhoto
Wiceminister sprawiedliwości spotkał się z Dyrektor Generalną JUST
2015-05-22

http://ms.gov.pl/Data/Thumbs/_public/foto/2015/MTU4eDExOSFjcm9w,img_5456.jpg
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn spotkał się z Panią Paraskevi Michou, p.o. Dyrektor Generalnej DG JUST.

http://ms.gov.pl/Data/Thumbs/_public/foto/2015/MTU4eDExOSFjcm9w,img_5483.jpg
Paraskevi Michou, p.o. Dyrektor Generalnej DG JUST.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn spotkał się z Panią

W jego trakcie wymieniono opinie o stanie negocjacji na forum Unii Europejskiej projektów:

– rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej;
– dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ( tzw. dyrektywa PIF)
– dyrektywy ws. gwarancji procesowych dzieci podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym
– dyrektywy ws. tymczasowej obrony z urzędu dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz obrony z urzędu w postępowaniu dotyczącym Europejskiego Nakazu Aresztowania

Wymieniono także opinie nt. różnych mechanizmów oceny efektywności wymiaru sprawiedliwości. Strona polska podkreśliła potrzebę wzmocnienia CEPEJ. Oceniono możliwość sfinalizowania w maju br. negocjacji dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn potwierdził poparcie dla utworzenia Prokuratury Europejskiej. Przedstawił kompromisowe propozycje, które mogą ułatwić osiągnięcie porozumienia między Radą UE a PE, przy udziale Komisji Europejskiej. Podkreślił, iż ukierunkowane są one na większą skuteczność ścigania przestępstw na szkodę interesów finansowych UE, przy ograniczeniu obciążeń administracyjnych dla organów prokuratury krajowej Prokuratora Europejskiego.

Przedstawił także założenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Spotkały się one z zainteresowaniem Komisji.

Skoro to projekt to dlaczego co roku od wstąpienia do Unii Europejskiej ok. 1500 rolników jest oskarżanych o wyłudzanie dopłat rolniczych ?
Nie wspomnę o 6-u miesiącach więzienia dla Rafała Gawrońskiego za treści zawarte w Petycji nr. 1246/2007 do Parlamentu Europejskiego !!!

Z tych spotkań jasno wynika, iż władza w Polsce ma charakter kryminalny i karanie więzieniem za napisanie Petycji do Parlamentu Europejskiego lub zwykłe sporządzanie aktu oskarżenia dla rolników w sprawach dot. Wspólnej Polityki Rolnej to pospolity apartheid !