MATRIARCHAT CZYLI STEPOWE DEWIACTWO.

Rozwój Demokracji Talmudycznej zakłada totalny matriarchat, który w Polsce wprowadzany jest od czasu zamachu majowego. Największe zmiany poczynili judeo-sataniści wprowadzający matriarchat w Polsce w czasie jawnej okupacji judeo-satanistów z Rosji. Obecna okupacja globalna judeo-satanistów gdzie Polacy są manipulowani w celu zniszczenia Narodu Polaków ukazuje perfidny system rzekomej cywilizacji.

Tekst ten dedykuję wszystkim Polakom którzy odsiedzieli, odsiadują lub będą odsiadywali karę więzienia tylko dlatego, iż posiadają dzieci.

Barack-Obama-Pregnant

Zatem należy zacząć od początku. Od początku Naszej egzystencji czyli od przeszło 10 700 lat żyliśmy w cywilizacji uregulowanej między mężczyzną i kobietą. Kultura Polaków polega na podziale ról w rodzinie ponieważ rodzina jest najstarszą formą kultury ludzkiej. Należy zauważyć, iż siła ekonomiczna rodziny była zawsze związana z jej strukturą. Innymi słowy pisząc małżeństwo to dwie zasadnicze funkcje; seksualna i gospodarcza w której występuje płodzenie dzieci, ich ochrona i wychowanie.
W obecnych czasach pozostał jeden tylko czynnik zależny od Nas samych czyli płodzenie dzieci. Ochroną dziecka zajmuje się urzędnik, a wychowaniem wszelakie środowiska edukacyjne i religijne.
Natomiast matriarchat rozwinął się wśród ludów prowadzących rabunkowy tryb koczowniczy, który jest obcy Polakom i dlatego Słowianie są niszczeni z ogromną determinacją przez judeo-satanistów u których obowiązuje po dzień dzisiejszy system matriarchalny.
Nie tylko poprzez obrzezanie ale także nauczanie fałszywej religii zawartej w starym testamencie system ten zrodził takie wynaturzenia seksualne jak: gwałty, sodomia czy zoofilia. https://rafzen.wordpress.com/2013/02/22/obrzezanie-prowadzi-do-zaburzen-na-tle-seksualnym/

Koczownicy wyruszający na długotrwałe wyprawy bandyckie zaspakajali swe potrzeby seksualne między sobą lub ze zwierzętami, Ludy koczownicze gdy złupiły już osadę najczęściej gwałcili kobiety ale nie gardzili mężczyznami gdy tymczasem ich małżonki podczas nieobecności hordy korzystały z przyjemności innych koczowników oczekując na powrót swych synów. Należy zauważyć, iż już w hordzie pierwotnej istniał promiskuizm, czyli bezład płciowy. Małżeństwo w tej cywilizacji to nieznana forma prawna. Stosunki płciowe w ramach hordy uprawiano z przypadkowymi partnerami, znana była jedynie matka.
Taki stan rzeczy spowodował powstanie matriarchatu, który obowiązuje w Polsce obecnie pozostając jednak sprytnie zakamuflowaną doktryną tzw. pomoc rodzinie.
Przypomnę czym jest doktryna matriarchatu. Matriarchat to ustrój społeczny w którym dominuje władza kobiety lub matki.

W Polsce ze względu, iż wielu mężczyzn utraciło znaczenie ekonomiczne władza matriarchalna zrobiła ich niewolnikami do końca swych dni. Kryminalno- matriarchalny system prawny uzasadniając wyroki celowym unikaniem płacenia alimentów wsadza ich do więzień oraz odbiera im ich własność jak np.: prawo jazdy tylko dlatego, iż posiadają dzieci. Nawet będąc pozbawiony wolności nalicza się im alimenty wraz z odsetkami.

Nie dziwmy się zatem, że w aktualnym systemie prawnym wielu osobników wybiera pedalstwo zamiast posiadania dzieci realizując program depopulacji, a który doktrynalnie jest obcy Polakom / Słowianom. Pedalstwo, zoofilia, pedofilia czy realizowanie  dewiactwa pod ukrytą doktryną typu « gender » posiada swe źródła w matriarchacie, a wprowadzenie podatku kadastralnego umożliwi dodatkowo koczownikom okradanie Polaków ze swej własności na masową skalę..

Judeo-sataniści wprowadzając podatek kadastralny zachowują się jakby cała ziemia była ich własnością i to nic innego jak odebranie Polakom prawa do zamieszkiwania w swej odwiecznej Ojczyźnie ponieważ po wprowadzeniu w/w podatku Polacy będą mogli mieszkać tylko pod warunkami …. które ustalą dla nich okupanci stepowi.

Hollande Merkel Berlusconi film