Wyświęcanie ludobójców i pedałów nową doktryną Watykanu

Metropolita lwowski andrzej szeptycki znalazł się wśród sług szatana, których dekrety o heroiczności cnót zatwierdził 16 lipca 2015 antypapież Franciszek.
Nastąpiło to w czasie audiencji, udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, zatem wyświęcanie ludobójców i pedałów jest obecnie nową doktryną Watykanu.
W jakich czasach przyszło mnie żyć; nie mogę w to sam uwierzyć.

Originals1

Teraz kilka faktów o andrzeju szeptyckim.

W 1918 r. wraz księciem Wilhelmem Habsburgiem, zwanym „Wasylem Wyszywanym”, usiłowali na Wschodzie Polski utworzyć „Samostijną Ukrainę”. Skończyło się Traktatem Ryskim którego przegrane strony wzorem judeo-satanistów z Niemiec oraz z Rosji nie chcą honorować po dzień dzisiejszy.
W diariuszu Jana Zaleskiego czytamy: „Metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego, Andrzej Szeptycki, zarządził modły dziękczynne we wszystkich cerkwiach archidiecezji w niedzielę 6 lipca 1941 r. za wyzwolenie Ukrainy i w intencji zwycięskiej hitlerowskiej armii. Sam takie nabożeństwo odprawił w katedrze św. Jura we Lwowie o godz. 10.00. Z kolei, gdy Niemcy zdobyli Kijów, wysłał nawet gratulacje do Hitlera.” czyli nic dodać nic ująć z postawy ludobójcy obrządku judeo-satanistycznego.
Udzielenie poparcia dla zbrodniczej Dywizji SS „Galizien”, która 23 kwietnia 1943 r. świętowała swoje powstanie we lwowskiej katedrze judeo-satanistów było diabelskim przyczynkiem do aktywności ss galizień w masowych mordach podczas pacyfikacji Warszawy z Polaków ! Wtedy mszę obrządku judeo-satanistycznego celebrował biskup Józef Slipyj, późniejszy kardynał, a kazanie głosił ks. dr Wasyl Łaba, kanonik kapituły. Na liturgii obecne były także władze niemieckie. Wspomniany ks. Łaba został mianowany za zgodą metropolity referentem duszpasterstwa owej formacji, a dwunastu innych księży zostało kapelanami esesmańskimi. Szeptycki także oddelegował jako kapelana do zbrodniczego batalionu Abwehry „Nachtigall” ks. dr. Iwana Hryniocha.

Duchowni judeo-satanistyczni przecież nie będą bronić ludzkiego życia, gdy sanhedryn zdecydował się, iż siekierami ich cerbery będą w pień wyrzynały bezbronne Polskie wioski, a Dzieci Polskie będą ginęły w okropnych męczarniach nabijane odbytem na sztachety od płotów lub obwiązywane drutem kolczastym do drzewa. Zachowane zdjęcia mszy polowych, na których Krzyż otoczony jest swastykami i znakami SS, potwierdza jedynie prawdę o kroczącym Mosaismie nie tylko w Polsce ale również na świecie. https://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/

Franciszek Kopacz Duda żydzi

Jak wiemy przeciwko wszczęciu procesu beatyfikacyjnego metropolity ze Lwowa dwukrotnie protestował kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Protestowały też rodziny pomordowanych przez OUN-UPA i SS Galizien.

No cóż antypapież franciszek jest tolerancyjnym demokratą i uważa, że każdy ma prawo do protestu ale on idzie z duchem judeo-satanizmu. W końcu całował już dzieci szatana po rękach to nie będzie się teraz nawracał dla jakiś tam Polaków. Tylko czekać gdy wyczekiwanym prorokiem franciszek ogłosi niejakiego benjamina natayahu.

Pope Francis Poroschenko