Polskie dzieci w niewoli u judeo-satanistów !

Przykra to dla mnie satysfakcja ale wychodzi na moje, iż w Polsce mamy okupację judeo-satanistyczną. Wielu boi się nawet myśleć o tym słowie, a co dopiero wypowiedzieć i tym bardziej napisać. To takie politycznie-społecznie – obyczajowo niepoprawne …

Polskie Dzieci są w niewoli, a sędzia ma większe prawa od Boga i całego społeczeństwa natomiast kolaboranci deklarują, iż nic nie można zrobić ! Jeżeli ktoś posiada inny argument od słowa niewola to niech przytoczy ponieważ rabowanie dzieci wbrew woli dzieci i rodziny to pospolity handel ludźmi.

Argument, iż sędzia działał w ramach prawa i w granicach prawa jest tak bezczelny jak odszkodowania dla żydów od Polaków za to, iż to oni mordowali Polaków przed II wojną światową , w czasie jej trwania oraz po zakończeniu wojny i przy okazji paląc Nas masowo na stosach całopalnych !

https://rafzen.wordpress.com/2015/06/21/ii-wojna-swiatowa-to-masowe-skladanie-ofiar-cialopalnych-z-polakow-przez-judeo-satanistow/

Pragnę zaproponować Polakom mieszkającym poza granicami Polski aby powołali specjalny fundusz wykupu Polskich dzieci z niewoli judeo-satanistów w Polsce. Wpłaty niech pozostaną jawne na stronie internetowej z imieniem i nazwiskiem osoby wpłacającej lub pseudonimem.

Dlaczego poza granicami kraju ? Z prostej przyczyny aby tych funduszy władza w Polsce sobie nie przywłaszczyła oraz aby uniknąć represji z ich strony. Przecież powołany Komitet Wykupu Polskich Dzieci z Niewoli będzie musiał wystosować oficjalną Notę, iż zgromadził odpowiednie fundusze aby władzy zapłacić za wynagrodzenie : sędziów, polityków i ich asystentów, kuratorów, policjantów, prokuratorów i innych osób zamieszanych w porwania Polskich dzieci przez funkcjonariuszy publicznych. A władza w Polsce z pewnością odpisze ile żąda za Polskie dzieci. Drzwi Gniezna scena-7

Należy wszystkim Polakom Słowianom przypomnieć że na drzwiach Katedry Gnieźnieńskiej jest utrwalona scena jak Polacy wykupują złotem zwłoki Św. Wojciecha mimo, iż nie był Polakiem. Jak wiemy książę Bolesław I Chrobry wykupił je ilością złota równoważną jego ciężarowi, Przy okazji wspomnę co zawiera lewe skrzydło drzwi. Otóż siódma scena obrazuje nam nawiedzenie św. Wojciecha przez samego Jezusa z żądaniem aby żydzi przestali porywać dzieci Słowian w celach religijno – komercyjnych. On św. Wojciech nie może tolerować na ziemiach Słowian handlu ludźmi przez żydów.

No cóż jest rok 2015 proceder rabowania dzieci w celach komercyjnych kwitnie w Polsce za sprawą judeo-satanistów, a ja będąc młodszym naiwnie myślałem, iż Kościół dba o Polaków gdy tymczasem Kościół Katolicki aktywnie uczestnicy w rabowaniu dzieci w celach komercyjnych.

Jak tak dalej pójdzie to duchowni wylądują na wizach turystycznych i z możliwością przedłużenia pobytu dla wszystkich obywateli Watykanu i Izraela.

Drzwi_gnieznienskie_widok_ogolny