Centralny ołtarz całopalny z Polaków znajdował się w Al. Ujzadowskich 1-3 w Warszawie.

Jaki sekret skrywa władza judeo-satanistów przed Polakami ? Ołtarze całopalne na których judeo-sataniści składali Polaków w ofierze zostały ujawnione i dla wielu Polaków pozostaną prawdą, która ich wyzwoli. https://rafzen.wordpress.com/2015/06/21/ii-wojna-swiatowa-to-masowe-skladanie-ofiar-cialopalnych-z-polakow-przez-judeo-satanistow/

No tak ale aby uzasadnić nie tylko motyw składania Polaków na ołtarzach całopalnych należy oprócz pokazania pomniejszych ołtarzyków dewiantów na terenie Warszawy znaleźć ten centralny ponieważ on jest związany z posiadaniem władzy.

Miejsce centralnego ołtarza całopalnego z Polaków w Warszawie.  Al. Ujazdowskie 1-3 Warszawa

Miejsce centralnego ołtarza całopalnego z Polaków w Warszawie.
Al. Ujazdowskie 1-3 Warszawa

Wiedziałem o nim już od kilku miesięcy ale czekałem na okres Powstania Warszawskiego aby mieć materialny dowód na to, iż judeo-sataniści pokazują się Polakom tylko via media reżimowe aby ich omamić w celu oddania swego cyrografu na karcie wyborczej na jednego z judeo-satanistów startujących w fałszowanych wyborach, natomiast nie obchodzą rocznic dotyczących Polaków na terenach administrowanych przez nich.
Do czasu wyboru judeo-satanisty niejakiego A. Dudy Polacy mogli się przekonać, iż wybory były masowo fałszowane teraz natomiast rozkwit demokracji talmudycznej odbywać się będzie pod auspicjami wszechobecnej naprawy ich państwa. Duda spełni swoją misję wentyla bezpieczeństwa ponieważ ciśnienie wśród Polaków narosło do tego stopnia, iż są wreszcie skłonni wybierać li tylko Polaków i cała ta ich parszywa konstrukcja ległaby w gruzach.

I tutaj dochodzimy do zasadniczego problemu czyli umiejscowienia centralnego ołtarza całopalnego na którym złożono w ofierze tysiące Polaków  na terenie Warszawy. Otóż znajduje się on na terenie Urzędu Rady Ministrów al. Ujazdowskie 1-3 w Warszawie.
Zgodnie z diabolicznym planem Plabsta ten rejon Warszawy jest zarezerwowany stricte dla judeo-satanistów i proszę się nie dziwić gdy w tym rejonie znajdziecie Państwo tysiące mieszkańców o rysach mongolskich zmieszanych z Polakami aby ukryć ich prawdziwe stepowe pochodzenie.
Miejsce centralnego ołtarza ofiarnego który znajduje się na terenie Urzędu Rady Ministrów jest porośnięty drzewami i oznaczony z zewnątrz dwoma tablicami, tak aby przypadkowy przechodzień lub turysta zauważył, iż w tym miejscu zamordowano Polaków w czasie wojny judeo-satanistów z Polakami ale aby nigdy nie zdał sobie sprawy, że tysiące Polaków spalono w tym miejscu w ofierze dla ich boga jahwe w celu utrzymania skrytej władzy okupacyjnej dewiantów nad Polakami w Polsce przez dziesięciolecia. Jak wskazują dokumenty to liczba ok. 9 000 Polaków złożono na stosie całopalnym przez judeo-satanistów . Należy zauważyć iż liczba 9 jest symbolem menory ponieważ tyle świec zapala się na diabelskim świeczniku. Ten fakt jest udokumentowany w protokole Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie z lipca 1946 roku, ponieważ odnalezione prochy ludzkie ważyły 5578 kilogramów.

PIC_0366
Jedna tablica informuje, że w tym miejscy rozstrzelano Polaków co jest zgodne z prawdą natomiast druga jest poświęcona tysiącom Polakom spalonych w tym miejscu w celach rytualnych w okresie pełnych 31 dni, a napis jest diabolicznym fałszem intelektualnym ponieważ jeżeli już miałaby być tablica poświęcona Polakom to obejmowałaby ona okres 63 dni Powstania Warszawskiego lub okres wojny z Polakami. Powszechnie wiadomo że walki zbrojne zakończyły się dopiero 2 października 1944 w godzinach wieczornych, a nie 31 sierpnia.

Jak możemy się przekonać w rocznicę rozstrzelania Polaków skryty okupant który zuchwale wmawia Polakom, iż sprawuje władzę dla nich nawet nie złożył wiązanki, nie odbyła się żadna uroczystość, a dwie świeczki zostały zapalone w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego czyli 1-ego Sierpnia przez anonimowych patriotów. Pod drugą tablicą jest mały ślad złożenia hołdu ale również tylko z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania.

Na tym przykładzie widzimy jak centralna władza okupacyjna zataja prawdę na temat ołtarzy całopalnych w Warszawie aby ukryć prawdę przed Polakami, iż judeo-sataniści złożyli w przeciągu miesiąca tysiące Polaków w ofierze dla swego boga aby posiadać władzę w Polsce.

Proszę zatem nie dziwić się, iż po 1989 roku centralną władzę okupacyjną w Polsce sprawują w sposób ciągły od 1944 roku li tylko żydzi, ponieważ w końcu to oni Nas palili na stosach całopalnych więc ich ofiara została przyjęta jak na dzieci szatana przystało w myśl ich doktryny  » im gorzej dla Polaków, tym lepiej dla nas » / Ew. Św. Jana 8: 44 /.

Co więcej judeo-sataniści z Rosji w kolaboracji z judeo-satanistami z Niemiec byli de facto zobligowani Talmudem aby złożyć ofiarę w tym przypadku złożoną z tysięcy Polaków w dziewięć menorowych dni po ich Manifeście PKWN, tak aby ołtarz palił się cały miesiąc, a ich władza nabrała mocy szatana.  https://rafzen.wordpress.com/2015/07/15/kto-palil-polakow-na-stosach-calopalnych-w-czasie-ii-wojny-swiatowej/

Prawda jak zwykle wyjdzie po czasie, tak jak światło dnia po nocy.