Andrzej Duda i Watykan fałszują prawdę o Polsce i Polakach – dowody materialne.

Dzisiaj jest szczególny dzień dla mnie Polaka, Słowianina i wszystkich Polaków oraz Słowian. Drodzy Polacy / Rodacy nie jest łatwo zdobyć dowody na fałszowanie historii przez Kościół rzekomo powszechny w Polsce na przykładzie najwyższej władzy okupacyjnej.

Ograniczenie się li tylko ukazania jednostkowego przykładu wziętego z obszaru Polski jak np. posyłanie Polskich dzieci nie tylko z Niska w niewolę judeo-satanistyczną przy czynnym udziale kościelnej agentury judeo-satanistycznej byłoby jedynie poszlaką na powyższą tezę..
Przecież te Polskie dzieci mają gorszy kryminał od pospolitych przestępców, którzy dostają okolicznościowe przepustki z powodów rodzinnych lub zadań zleconych przez chazarskie podziemie decyzyjne ulokowane w strukturach Państwa Polskiego, a te Polskie Aniołki nawet nie mogą spotykać się z rodzicami lub krewnymi albo czynnie uczestniczyć w życiu religijnym wraz z rodziną.
No cóż dewiactwo w Polsce posiada swe dyrektywy i rozporządzenia rodem z piekła, które musi realizować od 1939 roku oficjalnie do dnia dzisiejszego. Podobno wojnę z Polakami zakończyli judeo-sataniści w 1945 roku ale i tak jak Nas niszczyli tak i niszczą po dzień dzisiejszy !
Rozpisałem się na temat okupantów, a tutaj chodzi o tych co podobno bronią Państwa Polskiego i rzekomo to dzięki nim Państwo Polskie istnieje od 966 roku co jest wierutnym kłamstwem.
Jak wiemy z mediów reżimowych 10 kwietnia 2010 roku wydarzyła się katastrofa, której ofiarą był m.in. ostatni Prezydent na Wychodźstwie śp. Ryszard Kaczorowski pochowany dwukrotnie w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, dzielnicy Warszawy.

TOSHIBA CAMCORDER

Sarkofag Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta Polski i Polaków

Wielokrotnie pisałem nie tylko ja ale także wielu życzliwych prawdzie osób, iż napis na sarkofagu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego jest niezgodny z prawdą ponieważ widnieje tam fałszywe miejsce zgonu tj. Katyń.
https://rafzen.wordpress.com/2013/04/09/lewa-i-prawa-chrzescijanska-warszawa/
Polacy wiedzą, iż wszystkich wymordowali judeo-sataniści w Warszawie natomiast zgodnie z porozumieniem judeo-satanistów na świecie zwłoki pomordowanych podrzucono na miejsce rzekomej katastrofy lotniczej na terenie lotniska w Smoleńsku w Rosji. Te fakty ujawnił prof. Chris Cieszewski prezentując zdjęcia satelitarne tego obszaru podczas konferencji niezależnych ekspertów, która odbyła się w Warszawie.
No tak; Świątynia Opatrzności Bożej to placówka dyplomatyczna obcego państwa i mogą oni sobie wypisywać na sarkofagach co chcą. Jednak jest tylko małe ale;

Nie mogą wypisywać na sarkofagach osób zmarłych co chcą gdy dotyczy to głowy Państwa Polskiego reprezentującego Naród Polski !

I tutaj dochodzimy do zasadniczego dowodu rzeczowego na fałszowanie prawdy w Polsce z udziałem obcego państwa podającego się za przyjaciela Polski i Polaków, a tym dowodem jest dzisiejsze zdjęcie na którym oprócz Katynia widzimy jeszcze złożony wieniec wybranego przez kolaborantów judeo-satanistycznych w Polsce Prezydenta niejakiego Andrzeja Dudę. duda kaczorowski I
W piątek 07 sierpnia 2015 roku składał on wieniec pod sarkofagiem śp. Ryszarda Kaczorowskiego z fałszywą nazwą miejsca śmierci Katyniem. W tak zuchwały i bezczelny sposób nowo wybrany Prezydent judeo-satanistów w Polsce zatwierdził w sposób oficjalny fałszywe miejsce zabicia Prezydenta Kaczorowskiego.
Przypomnę, iż od krwawego Zamachu Stanu przeprowadzonego 10 kwietnia 2010 roku minęło już przeszło pięć lat ! Zatem Polacy Nihil Novi, a judeo-sataniści w Polsce czują się bezkarni tak długo jak długo naiwni Polacy będą chodzić na ich wybory.

PIC_0392
Wiele lat temu gdy przebywałem na emigracji pozbawiony obywatelstwa Polskiego wiedziałem na temat wałęsy, iż jako elektryk wytypowany do rozmów z mordercami Polaków jest on ojcem wielodzietnej rodziny. Już jako Prezydent w Polsce zwyczajowo wypowiadał pewną frazę, która po dzień dzisiejszy mnie śmieszyła – „jestem za, a nawet przeciw”.

Od dzisiaj rozumiem, iż wrogie prawdzie o Polsce i Polakach państwo stosuję tę terminologię ponieważ po przeciwnej stronie sarkofagu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego znalazłem tablicę upamiętniającą rzekomą katastrofę w Smoleńsku wraz z imieniem i nazwiskiem Prezydenta oraz innych pomordowanych 10 kwietnia 2010 roku. Innymi słowy pisząc w zależności od potrzeb prawda była, jest i będzie modyfikowana poprzez np: fałszywe nazewnictwo na sarkofagu lub tablicy.

PIC_0400
Jestem za, a nawet przeciw nabrało więc mocy doktrynalnej nie tylko przy tworzeniu prawa w Polsce gdy głupiec chcący pokazać się jakim to błyskotliwym jest politykiem, który w wolnych chwilach lubował pisać opisy zdarzeń za pieniądze ujawnił na jakiej zasadzie jest zorganizowana demokracja talmudyczna w Polsce, która prawdzie służyć nigdy nie będzie, a jedynie dzieciom szatana /Ew.Św. Jana 6: 44/.