Pielgrzymka do Grąblina i Lichenia 22 sierpnia 2015

FRAGMIN pendrive1-001

Stowarzyszenie Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królowej Polski

PIELGRZYMKA DO GRĄBLINA I LICHENIA 22 SIERPNIA 2015

Wszystkie intencje pielgrzymki:

1.                   POWSTANIE POLSKI JAKO KATOLICKIEGO KRÓLESTWA NARODU POLSKIEGO

2.                   WYWYŻSZENIE RDZENNEGO POLAKA NA TRON POLSKI

3.                   PRZYSPIESZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA PAŃSTWA POLSKIEGO

4.                   ODRODZENIE ZAKONU MARIANÓW BIAŁYCH

5.                   UJAWNIENIE SIĘ 10 SPRAWIEDLIWYCH W POZNANIU

WG SŁÓW JEZUSA DANYCH MARII VALTORCIE, KTÓRZY POMOGĄ OCALIĆ POZNAŃ

6.                   ZA DUSZE POLAKÓW W CZYŚĆU CIERPIĄCE, SZCZEGÓLNIE KRÓLÓW I KRÓLOWE POLSKI ORAZ WIELKICH POLAKÓW DUCHOWNYYCH I ŚWIECKICH A TAKŻE ZA DUSZE Z NASZYCH RODZIN

7.                   O POMOC ŚWIĘTYCH DUCHÓW (aniołów) I ŚWIĘTYCH DUSZ (ludzi zmarłych) – W REALIZACJI WSZYSTKICH INTENCJI PIELGRZYMKI

8.                   BŁOGOSŁAWIEŃSTWO TRÓJCY ŚWIĘTEJ I KRÓLOWEJ POLSKI DLA KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ DLA POLSKI WEDŁUG INTENCJI MARII KRÓLOWEJ POLSKI

I CHRYSTUSA KRÓLA

9.                   POŚWIĘCENIE POLSKI – KOŚCIOŁA, NARODU i PAŃSTWA – NIEPOKALANEMU SERCU MARII KRÓLOWEJ POLSKI

10.                POTWIERDZENIE INTRONIZACJI LWOWSKIEJ PRZEZ NAJWYŻSZE WŁADZE KOŚCIELNE I PAŃSTWOWE

Powyższe intencje wesprzemy naszymi modlitwami, postami i jałmużnami oraz cierpieniami za Polskę.

Modlitwy w czasie pielgrzymki:

1.                   Grąblin: Figura Królowej Polski: Modlitwa o błogosławieństwo dla naszej pielgrzymki

2.                   Grąblin: Kościół Anuncjatek – przed Tabernaculum: Modlitwa o odrodzenie Zakonu Marianów Białych

3.                   Grąblin: Kościół Anuncjatek – przed obrazem o. Papczyńskiego:

Modlitwa o błogosławieństwo w naszych staraniach o odrodzenie Zakonu Marianów Białych

4.                   Grąblin – Kaplica 1. miejsce objawień: Modlitwa do Anioła Stróża Polski: Wołanie o światło Anioła Stróża Polski (Ks. Marian Polak, Zofia Sobieraj – Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski – Michalineum 200, s. 59)

Transparent: JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI powiedziała Maryja w Krakowie na Wawelu 8 maja 1610 roku

5.                   Grąblin – Kaplica sosny: 2. miejsce objawień: Modlitwa do Anioła Stróża Polski: (z Nowenny – Dzień Dziewiąty – s.31)

Transparent: Polaku! Polko! Dlaczego nie błagasz nieustannie Królowej Polski o pomyślność ziemi polskiej?

6.                   Grąblin – Kaplica Jubileuszowa: Modlitwy: do Anioła Stróża Polski: (z Nowenny – Dzień Dziewiąty – s. 47), Różaniec Święty – Tajemnice radosne – w intencji odrodzenia Zakonu Marianów Białych. Transparent: 15 sierpnia jest świętem Niepokalanej i Wniebowziętej Królowej Polski

7.                   Grąblin: 3. miejsce objawień:Kaplica 4. Modlitwa do Królowej Niebios i Pani Aniołów

8.                   Licheń – Kaplica Cudownego Krzyża: Akt wynagrodzenia za grzechy nasze i Narodu Polskiego św. bpa Pelczara, Modlitwa o przyspieszenie intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim, na całej Ziemi Polskiej

9.                   Licheń – Kaplica Dusz Czyśćcowych – Modlitwa 1. Za dusze Polaków w czyśćcu cierpiące szczególnie tych, którzy żyli dla Polski wolnej od Złego i pomyślności ziemi polskiej (uwalniająca 1000 dusz z czyśćca), szczególnie za królów i królowe Polski oraz wielkich Polaków duchowych i świeckich a także za zmarłych z naszych rodzin

Modlitwa 2. Prośba do dusz czyśćcowych, które wyszły z czyśćca dzięki naszym modlitwom, aby wszystkie intencje tej pielgrzymki zostały zrealizowane.

Różaniec Święty – Tajemnice bolesne – za dusze w czyśćcu cierpiące

10.               Licheń – Pomnik o. Papczyńskiego – Modlitwa o błogosławieństwo w celu ujawnienia wszystkim Polakom całej prawdy o powstaniu Zgromadzenia Zakonu Marianów Czarnych

11.               Licheń – Bazylika górna – Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

12.               Licheń – Bazylika dolna – Kaplica Trójcy Świętej: Modlitwa o błogosławieństwo dla Krucjaty Różańcowej za Polskę według intencji boskich: Marii Królowej Polski i Chrystusa Króla

13.               Licheń – Bazylika dolna – Kaplica o. Papczyńskiego – Decymka w intencji odrodzenia Zakonu Marianów Białych oraz Polski wolnej od Złego, aby wypełniły się słowa:

0.      Bernarda Pielasińskiego (wybranego na tajnej kapitule w 1898 roku, zwołanej i obradującej pod okiem abpa warszawskiego Chościak-Popiela), który żył w Górze Kalwarii przy grobie o. Papczyńskiego: „Polska tak naprawdę odrodzi się dopiero wtedy, gdy odrodzi się nasz biały zakon”. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku nie odrodził się, co oznacza że dalej jesteśmy w niewoli, co ludzie patrzący i widzący widzą wyraźnie. Dlatego Zakon Marianów Białych jest dla prawdziwie wolnej Polski koniecznie potrzebny.

14.               Wizyta w kaplicy ks. bpa Matulewicza – założyciela Zgromadzenia Marianów Czarnych

15.               Koszuty Małe – wprowadzenie – w czasie lub przed Mszą św. – modlitwa wiernych. Po mszy: POŚWIĘCENIE POLSKI – KOŚCIOŁA, NARODU I PAŃSTWA – NIEPOKALANEMU SERCU MARII KRÓLOWEJ POLSKI, Modlitwa o potwierdzenie Intronizacji Lwowskiej przez najwyższe władze kościelne i państwowe, Modlitwa za kapłanów, Modlitwa o wzbudzenie w Poznaniu 10 sprawiedliwych, Litania do Świętych Polskich

Msza Trydencka. Wprowadzenie i modlitwy PRZED.

Post w czasie pielgrzymki: cały dzień o chlebie i wodzie (cukrzycy z hipoglikemią mogą zjeść słodkie).

Jałmużna specjalna – dobrowolna – wpłata od członków SMKP zainteresowanych tematem POWSTANIA I ROZWÓJU ZAKONU MARIANÓW BIAŁYCH

Ks. Adam Skwarczyński

https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/05/20/ks-a-skwarczynski-bl-ojcze-

stanislawie-papczynski-pomoz-odrodzic-twoj-bialy-zakon/)

Skorzystanie z odpustu zupełnego w Licheniu – wg ks. Makulskiego:

Aby wiernym ułatwić odbycie pielgrzymki do Lichenia w dogodnym dla nich czasie, np. w czasie wakacji, w czasie ferii świątecznych lub urlopu, wystaraliśmy się u Ojca św. o specjalny, wielki przywilej odpustu zupełnego na każdy dzień w ciągu roku. Warunki uzyskanuia tego odpustu zupełnego są następujące:

1.     Przyjazd do Sanktuarium w celu odbycia pielgrzymki.

2.     Stan łaski uświęcającej-Spowiedź i Komunia sw.

3.     Intencja zyskania odpustu.

4.      Nawiedzenie świątyni z Cudownym Obrazem Matki Bożej.

5.      Pomodlenie się w intencji Ojca św.: Ojcze nasz, Zdrowaś, Wierzę.

Ten wielki dar kościoła-odpust zupełny-można uzyskać w każdy dzień przez cały rok, tak

że w Licheniu odpust trwa bez przerwy cały Boży rok. Bardzo wiele osób korzysta z tego przywileju i w dogodnym dla siebie czasie odbywa pielgrzymki do Matki Bożej Licheńskiej, albo pojedynczo, albo w gronie rodzinnym, czy w grupie przyjaciół. Wielu przybywa w tym celu, aby odprawić u Matki Bożej spowiedź generalną z całego życia i od nowa rozpocząć lepsze życie.

[Aktualne uroczystości odpustowe, stały program nabożeństw, możliwości kontaktu z Sanktuarium są na stronie: www.lichen.pl].

Jest to pielgrzymka pięciu rocznic:

1.                   Objawienia Królowej Polski Wawelu w 1610 r. (405. rocznica)

2.                   Objawienia Królowej Polski w Lasku Grąblińskim w 1850 r. (165. rocznica)

3.                   Objawienie Patronki Warszawy i Strażniczki Polski w Bitwie Warszawskiej w 1920 r.

(95. rocznica)

4.                   Ustanowienia Orła Białego na czerwonym polu jako herbu Polski w 1295 r. (720. rocznica)

5.                   Dachau – obozu dla księży polskich wyzwolenie obozu w 1940 roku

Weźmiemy dwie flagi: NOWĄ FLAGĘ POLSKI I NOWY HERB POLSKI oraz dwie flagi Poznania, logo oraz pięć transparentów:

1.      JA JESTEM…

2.      Oby Bogurodzica…

3.      15 sierpnia…

4.       Króluj Polakom Chryste!

5.       Polaku! Polko!…

Dla zainteresowanych:

Chętnie umieścimy w czasopiśmie oraz w video materiały dotyczące ogólnie tematu: KRÓLOWA POLSKI I ORZEŁ BIAŁY oraz na inne tematy dotyczące wszystkich intencji pielgrzymki.

Prosimy o nadsyłanie tekstów prozą i wierszem, rysunków, grafik, obrazów a także muzyki we własnym wykonaniu: instrumentalnym lub/i wokalnym.

Cokolwiek będzie pasować do tematu – postaramy się umieścić, pod warunkiem że będzie na poziomie, który uznamy na wystarczający.

Niech to będzie pielgrzymka również tych, którzy z nami ciałem nie pojadą, ale będą obecni duchem, wyrażając tę obecność w nadesłanych materiałach.

Materiały prosimy nadesłać najpóźniej do 22 sierpnia.

Wykorzystane materiały możemy podpisać danymi autora lub nie – według życzenia. ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ!

Kontakt przez stronę http://www.smkp.pl albo e-mail: smkp@plusnet.pl