Dialog społeczny w sprawie mordów szczepionkowych z uzurpatorem

Andrzej Duda Anders Breivik-001

Jak wygląda dialog społeczny z uzurpatorem w Polsce ?
Uzurpator organizuje spotkanie o wodzie z przedstawicielami, którzy tak de facto akceptują szczepienia ale pragną uniknąć powikłań i dlatego m.in. piszą petycje. Za takie brednie z pewnością nie pójdą do więzienia jak ja za Petycję 1248 do Parlamentu Europejskiego. Kolaborantów reżimowych przecież nie wsadza się do więzień. Następnie jest rozmowa głuchego ze ślepym i uzurpator przed innym ważnym wydarzeniem podpisuje zbrodniczą Ustawę w stosunku do Polaków.
http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,30,spotkanie-z-przedstawicielami-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop-.html

Aby nie być gołosłownym muszę przytoczyć treści kolaborantów.
1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie, zmiany zaczynając od przyjęcia poprawek dot Art. 17 ustawy o chorobach zakaźnych (pełna informacja o powikłaniach i monitorowanie stanu zdrowia).
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).
4. Zniesienia obowiązku szczepień i wprowadzenia dobrowolności wzorem 16 państw europejskich.

http://www.stopnop.pl/

Należy zauważyć, iż na samym końcu w punkcie czwartym zawarty jest wniosek o dobrowolności szczepień i uzasadniony zwyczajami w innych państwach europejskich co jest czystą demagogią, ponieważ skoro w Polsce społecznie umawiamy się jakieś prawo w tym przypadku Konstytucję to nie można powoływać się na stany prawne obowiązujące w innych krajach.

Konstytucja w Polsce dopuszcza ograniczenie wolności i praw tylko na drodze ustaw (art. 31), jednakże żadne ustawy i przepisy szczegółowe nie wskazują w żadnym miejscu na możliwość ograniczenia wolności i praw w zakresie dotyczącym szczepień ochronnych w stosunku do osoby zdrowej.
Art. 35 i 36 ustawy o szczepieniach zezwalają na ograniczenie wolności w postaci izolacji lub leczenia czy szczepienia przymusowego – jednakże tylko w stosunku do osoby chorej na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.

Podpisywanie Ustaw niezgodnych z Konstytucją jest domeną każdego Uzurpatora w Polsce i niejaki Andrzej Duda poszedł w ślady swoich poprzedników. Elektorat nie tylko Rodziny Radia Maryi może być dumny z kolejnego antykonstytucyjnego pismaka; « ten to przynajmniej nie pisze z błędami jak jego poprzednik » – usłyszymy zapewne na usprawiedliwienie dokonanych wyborów.

Przymuszanie na drodze administracyjnej do szczepień, czyli nakładanie kar, jest całkowicie pozbawione podstaw prawnych. Ustawa o szczepieniach wyraźnie mówi, że przymus można stosować tylko w stosunku do osoby chorej na chorobę zakaźną. Potwierdza to cytat z art. 33.1.: “W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nakazać osobie podejrzanej lub osobie, u której rozpoznano zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną, poddanie się obowiązkom wynikającym z art. 5 ust. 1.” oraz z art. 36.1.: “wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków”.

Aby nie oskarżać bezdowodowo w sprawie mordowania zdrowych Polaków chorymi szczepionkami w Polsce można uzasadnić przykładem zaszczepionego 18 – letniego Tomasza Gaickiego, który w wyniku dokonanego wyroku śmierci bez możliwości łaski zmarł na takiej samej zasadzie jak wykonuje się wyroki śmierci w USA czyli przez zmuszenie do zabiegu i podanie trucizny.

W dwa dni po podaniu mu szczepionki przeciw błonicy i tężcowi 18-letni Tomasz Gaicki zmarł ! A jaka to różnica czy umiera niezwłocznie lub po kilku dniach ? Dla mnie żadna. Ten zbrodniczy odczyn poszczepienny (NOP) nawet nie został zarejestrowany, mimo skargi złożonej przez ojca chłopca do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a rodzina ma problemy z uzyskaniem wiarygodnych opinii biegłych oraz ustalenia prawdziwej przyczyny zgonu. Jest również wiele innych przykładów mordów szczepiennych nie rejestrowanych w Polsce ponieważ okupanci nie chcą statystyk, ilu Polaków poniosło śmierć w wyniku działań antykonstytucyjnych okupantów w Polsce.

Szczepienia Andrzej Duda