Wielki przerzut bojowników ISIS do strefy Schengen pod nazwą „uchodźcy”.

Nazi Snake
Jak powszechnie wiadomo to judeo-sataniści pod auspicjami Islamu wprowadzili wojny w krajach arabskich w celach rabunkowych. Wszyscy na świecie dowiedzieli się, iż najbardziej fundamentalni z fundamentalistów to w większości żydzi lub agenci Mossadu. https://rafzen.wordpress.com/2014/08/05/mossad-organized-the-arab-spring-and-now-organizes-slavic-winter/

To właśnie oni lubują się w publicznych mordach rytualnych polegających na obcinaniu głów tak jak swego czasu zrobili to Księciu Światosławowi za destrukcję imperium chazarskiego. https://rafzen.wordpress.com/2014/03/22/miecz-ksiecia-swiatoslawa/

Nie będę nikomu przypominał jak władza w Polsce jest zjudaizowana gdzie zwykły Polak nawet się nie przeciśnie ze swymi poglądami lub skończy jak Poseł Józef Gruszka i dlatego gdy judeo-sataniści lub dzieci szatana /Ew. Św. Jana 8:44/ deklarują, iż dla dobra ludności zamieszkałej w okupowanych przez nich kraju sprowadzą drogą lotniczą dziesiątki tysięcy mężczyzn w sile wieku to z pewnością mają ukryty plan.

Jednak musimy wiedzieć ilu jest faktycznie uchodźców w Europie, a właściwie w strefie Schengen. Przypomnę iż jest to Traktat Międzynarodowy regulujący przemieszczanie się ludzi. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw będących jego sygnatariuszami, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem.
Do układu z Schengen należą obecnie 22 państwa Unii Europejskiej oraz Islandia i Norwegia wchodzące w skład Związku Paszportowego Krajów Nordyckich oraz Szwajcaria i Liechtenstein który jest z grupą z Schengen stowarzyszony.

Sam byłem uchodźcą politycznym przez 28 lat i posługiwałem się tzw. paszportem bezpaństwowca. Procedura jest ta sama, iż należy ustalić tożsamość ubiegającego się o status uchodźcy i następnie wydać dokument tożsamości który upoważnia do podróży. Każdy kraj jest zobligowany do takiego postępowania i jeżeli Włochy czy Grecja tego nie czynią to jednoznacznie łamią prawo międzynarodowe przetrzymując w obozach koncentracyjnych ludzi, a Unia podobno nie jest Unią Faszystowską tylko Europejską. Z takim dokumentem ci ludzie mogą swobodnie przemieszczać się w obszarze Schengen i szukać pracy lub znajomych z ISIS, którzy będą ich karmić w celach militarnych tak jak karmi się bydło rzeźnie czyli bezuczuciowo.

Do Polski przyjedzie znikoma część uchodźców w większości tych biednych, których nie było stać na zakup żony i z tej przyczyny zostali homoseksualistami. Przyjadą w większości w celach komercyjnych aby świadczyć usługi seksualne sporej grupie diaspory przybyłej z Izraela. Jak powszechnie wiadomo obrzezanie prowadzi do zaburzeń na tle seksualnym. https://rafzen.wordpress.com/2013/02/22/obrzezanie-prowadzi-do-zaburzen-na-tle-seksualnym/

Jednak judeo-sataniści jak na dzieci szatana przystało opracowali plan pozyskania środków na działania wojenne ponieważ z obowiązku przyjmowania uchodźców będzie się można wykupić i tutaj przechodzimy do zasadniczego biznesu gdzie oprócz relokacji w sumie 160 tysięcy uchodźców w tym tych prawdziwych, których jest ok. 40 tys. i już uzgodnionych pojawiła się nowa grupa ok. 120 tys. którym wcześniej obiecano raj na ziemi, czyli kasę i białe kobiety, jeżeli rozpoczną wojnę dla judeo-satanistów. A że zapisów cyrografu dzieci szatana przestrzegają więc samoloty będą ich odbierać bezpośrednio z miejsc mordów rytualnych dokonanych przez nich dla nich po uprzedniej kąpieli i dostarczeniu nowej odzieży Hugo Boss-a, tak aby nie śmierdzieli krwią jak to było w Katyniu gdzie po zakończonej religijnej ceremonii mordowania judeo-sataniści cuchnęli krwią Polaków jak zeznali naoczni świadkowie. https://rafzen.wordpress.com/2014/01/17/katyn-jest-judeo-satanistycznym-mordem-rytualnym/

Nikt o zdrowych zmysłach nie organizuje rebelii w takim kraju jak np  Libia gdzie ludzie żyli dostatnie opłacając nie tylko firmy z Europy ale także opłacano najważniejszych polityków decydujących o kształcie Europy jak Sarkozy. Co ludziom judeo-sataniści naobiecywali że chwycili za broń ?

https://rafzen.wordpress.com/2011/03/20/operacja-harmattan/Holocaustum the Poles

https://rafzen.wordpress.com/2015/03/17/muammar-muhammad-abu-minyar-al-gaddaf-was-murdered-ritually-by-judeo-satanists/

Najpierw zabito rytualnie Kaddafiego. Saddama Husajna aby wszystkich przestraszyć, a później ukazano kontynent docelowy gdzie będą żyć dostatnie i zapładniać bez zobowiązań jasnowłose niewiasty. I nabrali wielu na prawdziwe piekło na ziemi pokazując wszystkim, iż nawet Papież całuje ich po rękach, to zwykli duchowni będą całować ich po pośladkach lub odbycie co jest potwierdzone doniesieniami prasowymi – abp. Wesołowski i inni.  Posiadając takie argumenty nie trudno werbować idiotów.

Judeo-sataniści z dowództwa Unii Europejskiej czyli Rady Komisarzy Europejskich zaproponują możliwość wykupu od ich usług przez kraj członkowski w Unii czyli zaproponowali na zasadzie propozycji nie do odrzucenia polegającej na odbyciu karnej podróży służbowej do Smoleńska, ustanowienie stałego systemu operacyjnego, który mógłby być automatycznie uruchamiany w przypadku nagłego napływu uchodźców do jednego bądź kilku państw członkowskich. Innymi słowy pisząc nagła ewakuacja z powodu klęski militarnej. tusk smoleńsk-001

Tusk naciska enter i via Izrael ten system ma przewidywać możliwość tymczasowego wyłączenia udziału danego państwa, które na skutek nadzwyczajnych okoliczności nie może uczestniczyć w relokacji i gdy tylko prześle haracz judeo-satanistom, a oficjalnie przekazać kwotę, określoną na podstawie wielkości PKB na fundusz, przeznaczony na pomoc uchodźcom, który de facto zasili działania wojenne. Aby z tego skorzystać, trzeba będzie mieć uzasadnione powody i zaświadczenie od rabina. Komisja Europejska będzie oceniać, czy te powody są wystarczające – ujawnił urzędnik unijny. Do podjęcia decyzji zarówno o nadzwyczajnej relokacji uchodźców, jak i o ustanowieniu trwałego systemu, konieczna będzie zgoda kwalifikowanej większości w Radzie UE pod przewodnictwem znanego wroga Polski i Polaków niejakiego Donalda T., skupiającej rządy państw członkowskich. Propozycje haraczowe KE będą tematem spotkania ministrów spraw wewnętrznych w dniu 14 września 2015 roku.

Zatem nie bójmy się prawdziwych uchodźców, potencjalnych sojuszników Słowian ale opowiedzmy się o zakończeniu okupacji judeo-satanistycznej w Polsce czyli sprawcami wszelakiego zła w Naszej Ukochanej Ojczyźnie. Postępująca judaizacja władzy wszelakiej w tym kościelnej jest syndromem Naszej słabości dbania w Polskę.

Aby nie być gołosłownym polecam znaleziony kontener z wyposażeniem domowym dla « uchodźców »,