Wyeliminować wiarę w Boga u dzieci i stworzyć globalne zagrożenie to plan judeo-satanistów

Wielkie Oszustwo czyli sfabrykowane Zagrożenie Pozaziemskie – Nowy Jork USA 1917r.

Od około 1917r. — i prawdopodobnie długo przed tym, był plan — by wyprodukować sztuczne zagrożenie pozaziemskie dla naszej Ziemi, aby zjednoczyć ludzi przeciwko wspólnemu wrogowi i ustanowić Światowy Totalitarny Rząd SOCJALISTYCZNY według judeo-satanistów gdzie tylko oni pełnić będą nadrzędną rolę według talmudycznego apartheidu.
Jednym z pierwszych znanych dokumentów rozpowszechniającym plan skonstruowania sztucznego pozaziemskiego zagrożenia dla Ziemi, był zapis z przyjęć Imperialnej Japońskiej Misji odbywających się w całych Stanach Zjednoczonych w 1917 „misji specjalnej”, której przewodniczył wicehrabia Ishii Kikujiro. Ishii był japońskim dyplomatą i ministrem gabinetu Meiji, Taisho i wczesnego okresu Showa – Japonia. Pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Cesarstwa Japonii w latach 1915 i 1916.
Na obiedzie dla organizacji « Carnegie Endowment (fundacja)“ dla Międzynarodowego Pokoju w Nowym Jorku w 1917 roku, John Dewey powiedział do wizytującej Japońskiej Delegacji Imperialnej, której przewodniczył wicehrabia Ishii. –
„Ktoś zauważył, że najlepszym sposobem do zjednoczenia wszystkich narodów na tym świecie, byłby atak z jakiejś innej planety.
W obliczu takiego cudzoziemskiego wroga, ludzie odpowiedzieliby, z poczuciem zrozumienia jedności ich interesów i celów.
Do tego mamy jeszcze następną rzecz w obecnym czasie.
Przed wspólnym zagrożeniem, Północna i Południowa Ameryka, Zachód i Orient, zrobiły nigdy dotąd niesłyszaną rzecz, wspaniałą rzecz, rzecz, która może okazać się tą, na którą przyszła historia będzie wskazywać, jako najbardziej znaczącą rzecz, w tych dniach wspaniałych wydarzeń.
Oni połączyli siły obficie i ściśle dla wspólnej sprawy między sobą i z narodami europejskimi, które były najbardziej bezpośrednio zagrożone.
Co kilku marzycieli miało w nadziei, że może się zdarzyć w jakiś powolnie nadchodzącym wieku, stało się faktem zrealizowanym w ciągu kilku błyskawicznych lat.
Mimo odległości geograficznych, różnic językowych, różnic religijnych i dotychczasowych niezależnych celów, narody z każdego kontynentu stworzyły coś, co w chwili obecnej nie jest niczym mniej niż Światowym Państwem, ogromne wspólne działanie w imieniu cywilizacji.”
– John Dewey był w tym czasie profesorem filozofii na Uniwersytecie Columbia, a dzisiaj jest znany, jako ojciec pragmatyzmu i współtwórca progresywnego systemu edukacji.
Był futurystą, który studiował i naśladował socjalistyczne teorie Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.
Dewey był również jednym z pierwszych sygnatariuszy « Humanistycznego Manifestu », i stwierdził on, że w celu stworzenia społeczeństwa które chcą stworzyć, muszą oni wyeliminować wiarę w Boga z dzieci, wiedząc, że jeśli ta indoktrynacja był by zrealizowana wśród dzieci, to w ciągu jednego lub dwóch pokoleń, ich fundamentalna transformacja będzie sukcesem.
Ta hipoteza jednoczenia narodów w obliczu obcego wroga została później wystawiona na próbę wiarygodności z prezentacją dramatu radiowego rozgłośni CBS noweli „War of the Worlds” („Wojna Światów”) Orsona Wellesa i Teatru Merkury w dniu 30 października 1938 roku. I udowodniono, że to w rzeczywistości by działało.
W ciągu rządów Ronalda Reagana (1980-1988) prezydent USA wygłosił sześć przemówień, które w szczególności omawiały zagrożenie z kosmosu przez jakieś inne istoty z jakiś innych planet.
Niezależnie od tego, dlaczego, była to niezwykle silna sugestia najwyższego urzędu Ameryki, wszczepiona w umysły ludzi całej Ziemi, że naprawdę istnieje zagrożenie dla naszego świata skądś indziej.

USA DEMOGRAFIC

poczta elektroniczna