Soros joroszem pogania doodbytniczo czyli jak soros zamienił zboczeńców antykościelnych na dewiantów komercyjnych.

Jednak to Polacy wygrali te wybory mimo licznych fałszerstw jak na system demokracji talmudycznej przystało. Ale to niejaki soros jest głównym sponsorem polityki w Polsce oraz zmian na gorsze dla Polaków w Polsce i na lepsze dla żydów.

liroy

Nie dziwmy się, iż taki Piotr Marzec będzie obradował na golasa lub skąpo ubrany w prezerwatywę na Komisjach sejmowych tak jak swego czasu brylowała niejaka Elena Staller zwana ciccioliną nie tylko we włoskim parlamencie.

My Documents86
Układanka jest ta sama czyli zniechęcić rdzennych mieszkańców do polityki i wybierać tylko uległych kolaborantów jak za komuny tylko z tą różnicą, iż majątek Polaków jest już w rękach judeo-satanistów.
To w tym celu nastąpiła nie tylko pierestrojka ale oficjalna zamiana właścicieli dóbr Narodowych Słowian i to nie tylko w Rosji ale w całym dawnym bloku wschodnim. Za komuny nie przystało aby rasa dzieci szatana kumulowała oficjalnie majątki rdzennych mieszkańców natomiast po zmianach „ustrojowych” apartheid działa lepiej i cały czas jest doskonalony przy udziale wszystkich sądów i prokuratur.
Wierzysz w demokrację i uczciwość dzieci szatana /Ew. Św. Jana 8:44/ ? Jeżeli tak to masz problem ponieważ w aktualnym stanie rzeczy tu chodzi o coś zupełnie innego. Cała walka z korupcją sprowadzi się do wymiany jednych pociotków na innych aby teraz ci mogli spokojnie grabić, bo tamci się już nagrabili według koryta czteroletniego. Administracja znów spuchnie do kwadratu ponieważ judeo-sataniści rozmnażają się w Polsce jak króliki.. Wymienieni będą wszyscy szefowie w spółkach skarbu żydowskiego w tym ochroniarzy ukradzionych Polakom majątkach ze Służb specjalnych. To zwyczajna procedura przejmowania Państwa. A za wszystko zapłaci kto? Podatnik, czyli przysłowiowy Polak przecież judeo-sataniści płacą podatki w Izraelu, a nie w Polsce mając podwójne obywatelstwo będąc w większości przeświadczeni, iż Polacy i Polska to nienormalność. Oczywiście z obietnic jak zawsze wyjdą nici bo to nie oni układali budżet więc za rok, a za rok to wiesz, całuj nas gdzieś. Państwo przekonają się sami iż nie tylko nie spełnią żadnych obietnic, ale jeszcze będą Polacy pasa zaciskać bo kłopoty z UE i na wojnę swe dzieci posyłać wzorem Ukrainy aby oni się mogli bezstresowo rozmnażać natomiast Słowianie muszą się wzajemnie mordować.
Tak aby zakończyć optymistycznym faktem to należy zauważyć, iż reżim w Polsce nie osiągnął w wyborach parlamentarnych w 20115 roku wymaganych 51 % poparcia społeczeństwa w Polsce aby legalnie sprawować władzę.

Jak podała PKW czytaj Państwowe Kryminalne Wybory frekwencja wyniosła 50,92% uprawnionych do głosowania natomiast liczba głosów nieważnych wyniosła 2,53% ogólnej liczby głosów czyli 394 664. Tak więc liczba głosów ważnych wyniosła zaledwie 48,39 % co skutkuje tym, iż judeo-sataniści nie osiągnęli wymaganych powszechnym prawem 51 % poparcia społecznego aby sprawować legalną władzę w Polsce.

Należy podziękować wszystkim Polakom co czynię z ogromną satysfakcją za rozsądek Narodowy.

Rafał Gawroński
Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.