SUWEREN TEJ ZIEMI – oświadczenie

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

17 Listopad 2015 rok. Warszawa.

Spotkanie ul. Piękna –siedziba Ambasady Francuskiej.

SZANOWNI PAŃSTWO ! SZANOWNI ZEBRANI W AKCIE SOLIDARNOŚCI OBYWATELSKIEJ!
Naród Polski, Obywatele Rzeczpospolitej, Ludzie Dobrej Woli solidaryzują się w bólu ze społeczeństwem Francji po barbarzyńskim ataku terrorystycznym, o charakterze politycznym dokonanym na państwo, społeczeństwo, na dzielnice Paryża, dnia 13.11.20`15.

Szczerze współczujemy, widząc analogię zła w poszczególnych faktach przemocy kiedy niewinne ofiary gwałtu płacą ogromną cenę za ślepotę polityczną, awanturnictwo cywilizacyjne oraz brak wizji i rozsądku u współczesnych elit Świata pozostawiających sprawy cywilizacyjne żywiołowi albo niebezpiecznej grze przypadków losowych- bo program MULTI-KULTI nie działa, a na centra europejskie nacierają fanatyczni Selafici, zwolennicy Szariatu, i innych odwetowych reakcji. Być może, stoimy niebezpiecznie u progu HYBRYDOWEJ III Wojny Światowej o niespotykanym dotychczas zrębie ze znamionami aksjologicznymi, posiadającej znamiona cywilizacyjne i ekonomiczne, ludnościowe, a za razem mentalno-obyczajowe, które sumarycznie zrodziły polityczną przemoc oraz terror wraz z powstałą kolebką ISIS przekraczającą metodycznie granice współczesnej cywilizacji.

W Europie istniały już podobnie niszczące prądy i zjawiska ze skutkami których zwalczyli i KAROL MŁOT i JAN III SOBIESKI. Współczujemy szczerze, bo w ognikach zniczy pamięci pozostawionych przed gmachem Ambasady Francji w Warszawie dostrzegamy też nasze narodowe problemy, zwłaszcza po katastrofie samolotu TU 154 M, na smoleńskim lotnisku, w dniu 10 kwietnia 2010 roku, kiedy Naród obchodził też – 70 Rocznicę Zbrodni Katynia.

Rozumiejąc poszczególne fakty, dziękujemy za okazany -nam, wtedy powszechny i dziejowy akt solidarności po upadku samolotu na smoleńskim lotnisku. My do kierowanych słów ludzkiej solidarności społecznej przyłączamy z zamysłem Symboliczny Znak z paradygmatem pojęcia pokoju, na którym dokonał się Cywilizacyjny Akt Odkupienia Ludzkości i Filozoficzny Akt Przebaczenie.

Polska specyfika faktów pozwala na to aby na Znaku Krzyża zostały utwierdzone słowa Św. Jana Pawła II, który mówił- tym samym do NARODÓW, SPOŁECZEŃSTW I KOŚCIOŁÓW: … „ BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU”, z intencją DOBRA POWSZECHNEGO. W Polsce równie dobrze pamięta się przy tym paryskie słowa zapisane w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego przez Popowstaniowego Emigranta, ADAMA MICKIEWICZA, który doznając goryczy wygnania i emigracji zapisał: …” TYLKO POD KRZYŻEM TYLKO POD TYM ZNAKIEM POLSKA JEST POLSKĄ, A POLAK POLAKIEM.” Z GŁĘBOKĄ REFLEKSJĄ PRZYWOŁUJEMY CZĘSTO, HISTORYCZNO- FILOZOFICZNE SŁOWA INNEGO EMIGRANTA DZIEJOWEJ PIELGRZYMKI , KAMILA CYPRIANA NORWIDA, MÓWIĄCE Z TROSKĄ SZEREG PRAWD -DO RODAKÓW, ŻE : …” OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK” – PRZY TYM POBRZMIEWAJĄ W TLE PATRIOTYCZNE FRAGMENTY NUT Z MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA.

Z polskim rozumieniem historii opartej na systemie wartości, wnoszącym ofiarnie dziejową daninę życia i krwi przez kolejne pokolenia, pozwalamy sobie trwać dumnie w centrum Europy. Podchodzimy dzielnie do codziennych wyzwań trudnych czasów: BO JEST POLSKA…, BOGIEM SILNA .Funkcjonuje przy tym także uznawany historyczno-dziejowy wkład podmiotowy całego Narodu w klasyczny rozwój form cywilizacji Świata.

Żyjemy jako SUWEREN TEJ ZIEMI, którą ODMIENIŁY -SŁOWA POLAKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II, utrwalające cechy i znamiona Polskiej Normalności, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Dotkniętemu przez terrorystów tragiczną przemocą i gwałtem -Narodowi Francuskiemu, raz jeszcze współczujemy i życzymy pomyślności dziejowej w oparciu o sprawdzony głęboko przez Świat system etyki i uniwersalnych wartości.

Warszawa, 17 listopad 2015 rok,

OBROŃCY KRZYŻA Z KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA./JAZKROJ/SM, RG, EL, IG ,AZ , KZ ,,BZ , KZ , ZM, AA, JA, JG, JK, MJ, SG, BZ, RD, AZ, TT,

SAMSUNG DIGITAL CAMERA