Słowo stało się ciałem

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

Wyjątkowy dowód na bliskość Boga wokół Nas, Polaków, Słowian.

Słowo stało się ciałem
Na początku było Słowo. Było ono u Boga i było Bogiem.
Od samego początku było razem z Bogiem.
Ono powołało wszystko do istnienia. I nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego.
W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem.
To Światło świeci w ciemnościach, a mrok nie był w stanie Go pochłonąć.
Bóg posłał swojego człowieka, imieniem Jan, aby powiedział ludziom o prawdziwym Świetle
i aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
Sam Jan nie był Światłem, lecz miał o Nim opowiedzieć.
I nadeszło prawdziwe Światło, które oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat.
Pojawiło się na świecie, który dzięki Niemu powstał, ale świat Go nie rozpoznał.
Przyszło do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli.
Tym jednak, którzy Je przyjęli, i uwierzyli Mu dało prawo stać się dziećmi Bożymi,
które narodziły się nie fizycznie – w wyniku namiętności czy ludzkich planów – ale z Boga.
Słowo stało się ciałem i jako człowiek zamieszkało wśród nas.
Ujrzeliśmy więc Jego chwałę – chwałę, jaką Ojciec obdarzył swojego jedynego Syna, pełnego łaski i prawdy.