Talmudyczna hołota kontra Patrioci

Wyjazd Uzurpatora Dudy na Ukrainę był podyktowany interesami demokracji talmudycznych tzn. przygotowaniami do ograniczenia populacji Słowian na ich rdzennym terenie zamieszkiwania od przeszło 10 700 lat.

Tajne porozumienie zawarte przez Dudę z judeo-satanistą Poroszenką dotyczy współpracy w pozyskaniu broni nuklearnej i rozpoczęcia ostatecznej rozprawy z jedynym Narodem Wybranym przez Boga tj: Słowianami.

Gdy ukraińscy judeo-sataniści przeprowadzili wraz judeo-satanistami z Unii Europejskiej zamach stanu na Ukrainie nowa -stara władza obrzezanych dewiantów cywilizacyjnych oznajmiła, iż potrzebuje trzech lat do wyprodukowania broni nuklearnej. Zostało ok. 16 miesięcy więc czasu jest niewiele aby powstrzymać ludobójców Polaków od wojny totalnej na ziemiach Słowian zwłaszcza gdy wraz z Kościołem w Polsce ogłupili społeczeństwo co do prawdziwych intencji nowej władzy w Polsce.

Polacy dobrze wiedzą iż jest to kolejny reżim niejakiego Sorosza: organizatora « Okrągłego Stołu » w 1989 roku, a ściganego listem gończym na terytorium Rosji. Jak powszechnie wiadomo Wiceminister Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski w Polsat News w szabat 05 grudnia 2015 roku oświadczył ujawniając prawdziwy cel wyjazdu zwierzchnika Sił Zbrojnych uzurpatora Dudy wraz z Ministrem Obrony A. Macierewiczem na Ukrainę, iż: « … Polska planuje pozyskanie broni nuklearnej… ». Jest to tym bardziej groźne, iż MON wydało w tej konkretnej sprawie oświadczenie cyt » …w MON nie trwają obecnie żadne prace nad przystąpieniem naszego kraju do natowskiego programu Nuclear Sharing.”.

To oświadczenie potwierdza jedynie wcześniejsze deklaracje, że władza fanatyków talmudycznych w Polsce planuje pozyskanie broni nuklearnej poza strukturami NATO, a dostawcami tej broni masowej zagłady mogą być na chwilę obecną jedynie dwa kraje tj: Izrael lub Ukraina.

Kończąc chciałbym odnieść się wcześniejszych publikacji definiujących demokrację talmudyczną oraz reżim talmudyczny. https://rafzen.wordpress.com/2015/12/14/kto-wspieral-stan-wojenny-czyli-wojne-przeciwko-polakom/

PIC_0584Pragnę przy okazji tytułu tej publikacji przypomnieć wszystkim Polakom w jaki sposób są oszukiwani w mediach. Tytuł jest celowo zaczerpnięty z gazety warszawskiej /nie mylić z publikacjami Pana Krzysztofa Cierpisza/, która to gazeta dała wielki pierwszostronicowy tytuł: « BOLSZEWICKA HOŁOTA KONTRA PATRIOCI ». Młodzi Polacy urodzeni już w demokracji talmudycznej tj: po roku 1989 są świadomie wprowadzani w błąd ponieważ zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość iż w Rosji po zamordowaniu rytualnym Cara przez komando rabiniczne władzę sprawowali li tylko judeo-sataniści tak jak w Niemczech po zakończeniu I wojny światowej, a w armii żyda berberyjsko-aszkenazyjskiego niejakiego Hitlera służyło ponad 130 000 osobników pochodzenia żydowskiego. https://rafzen.wordpress.com/2013/02/16/jewish-senior-officers-in-hitlers-army-erhard-milch-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-and-maximilian-von-weichs/

Z tych powodów stosowanie określeń, bolszewicy, komuniści czy faszyści jest błędem historycznym.Właściwe określenie to fanatycy talmudyczni sprawujący władzę w reżimach talmudycznych !

W tej formie « Talmudyczna hołota kontra Patrioci » jako tytuł pozostaje zrozumiały dla każdego oraz jest prawdziwy.

My Documents88