Demokracja talmudyczna w Polsce

Zasadniczym dowodem na istnienie demokracji talmudycznej to ukrzyżowanie Jezusa. Tak jak w dzisiejszych czasach « lud »dokonał jedynego słusznego wyboru pozostawiając przy życiu Barabasza.

Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni (Łk 23, 6–12).
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim! Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim! Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze (Mt 27, 15–25).

Kim był Barabasz ? To płatny morderca wykonujący wyroki śmierci na zlecenie, członek organizacji kryminalnej o nazwie Sykariusze. Żądza władzy lub sama władza utrwalona zbrodnią rywalizująca z wyuzdaną zmysłowością to najgorszy rodzaj zła. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono — stwierdza św. Jan (1 J 5, 16).

Jaka była pozycja społeczna judeo-satanistów w tamtych czasach z pewnością wielu obecnych polityków posiada taką informację ponieważ w większości z wykształcenia są to historycy talmudu jak np. Mateusz Morawiecki syn podobno legendy wyciągniętego na świecznik  menory przez niejakiego Kukiza. A swoją drogą to dobrze dla demokracji talmudycznej, iż historyk zostaje finansistą aby następnie zostać ministrem podczas gdy ojciec jest zgniłą legendą rzekomej solidarności talmudystów z Polakami.

Organizacji która jedzie na Polakach jak na zdechłej szkapie m.in. powołując fałszywe już w swej nazwie Centrum ścigania zbrodniarzy faszystowskich i komunistycznych gdy większość z nich już zdechła. Prawdziwa nazwa i jakże aktualna dla obecnych i byłych zbrodniarzy powinna nosić nazwę: Centrum Ścigania Zbrodniarzy Talmudycznych.

No tak ale jeszcze nie słyszałem chociaż o jednym przypadku samooskarżenia się mordercy Polaków lub kolaborantów i wyznania swej winy więc czas pracuje dla nich i w tym celu powstało to « Centrum ». Judeo-sataniści dalej otumaniają Polaków jak w latach gdy powstała prawdziwa Solidarność Polaków zamordowana i następnie przejęta przez talmudycznych dewiantów jak np: Mazowiecki, Bartoszewski, Tusk, Kaczyńscy, Wałęsa czy obecnie « Polscy » Kukis, Neuman czy Petru. Toć to sami « Polacy » już nawet o prawdziwych nazwiskach których nie muszą ukrywać można ich rozpoznać.

Ale nie wszyscy to historycy spod ciemnej gwiazdy dawida lub jak nazywał ich Jezus – « ..dzieci szatana.. » Ew. Św. Jana 8:44 i dla nich powstała ta publikacja aby nie tyle zrozumieć czym jest demokracja talmudyczna lub reżim talmudyczny ale posiadać tzw. twarde dowody o jej istnieniu i tym samym okupacji Polski przez judeo-satanistów wszelakiej opcji politycznej.

Jednym z zasadniczych źródeł  informacji o demokracji talmudycznej są sami judeo-sataniści którzy już w czasach rzymskich pełnili tak jak obecnie ważne funkcje w administracji imperium zniszczonego przez Polaków. Józef Flawiusz to sztandarowy przykład takiego osobnika.

Józef Flawiusz

Józef Flawiusz wzorzec rasowy judeo-satanisty.

W dziele swoim Starożytności żydowskie Józef Flawiusz tak pisze np.o Chrystusie:

„Istniał także w owym czasie Jezus, mąż mądry, czy jednak godzi się nazwać Go mężem, był On, bowiem wykonawcą cudownych dzieł, nauczycielem ludzi, którzy prawdę z rozkoszą przyjmują. Wielu Żydów, wielu też pogan przyciągnął do siebie. Był On Chrystusem. Kiedy Go Piłat oskarżonego przez naszych przełożonych ludzi skazał na śmierć krzyżową, nie przestali Go kochać ci, co Go najpierwsi umiłowali. Objawił im się im bowiem trzeciego dnia jako zmartwychwstały, jak to i wiele innych cudownych rzeczy przepowiedzieli o Nim boscy prorocy. Plemię, które wzięło od Niego nazwę przetrwało aż do naszych czasów”

Innym zasadniczym dowodem potwierdzającym istnienie demokracji talmudycznej jest sam Talmud od którego wywodzi się nazwa tej dewiacji cywilizacyjnej. Powstanie wersji pisanej Talmudu określa się II-VI wiek. Wcześniej reguły dewiactwa były przekazywane ustnie i było prawem zwyczajowym dzieci szatana. Talmud od hebrajskiego talmud = nauka, studium. jest to zbiór tradycji żydowskich, zwłaszcza prawniczych. Powstawał od II do VI wieku. Tekst był bardzo skrupulatnie strzeżony i jakiekolwiek dodatkowe wpisy były niemożliwe. Sami talmudyści byli bardzo nieprzyjaźnie ustosunkowani do Chrześcijan dlatego świadectwo Talmudu jest bardzo cenne nie tylko dla Polaków.
Talmud początkowo zawierał ustne tradycje religijno-moralne mozaizmu, które ostatecznie zostały spisane dopiero w V i VI stuleciu. Talmud hebr. „nauka” nazywa Jezusa głupcem, nieślubnym bękartem. Jest to o tyle zrozumiałe, że judeo-sataniści nie uznają w Jezusie obiecanego przez Stary Testament Mesjasza i wciąż skupiają się wokół swoich Barabaszy – Marks, Lenin, Hitler czy Jaruzelski oczekując takiego Mesjasza, który uczyni z państwa Izrael światową potęgę. Zasadę tę potwierdził Lech Kaczyński deklarując jako szef demokracji talmudycznej w Polsce, iż wojny prowadzone przez Polskę nie są wojnami Polaków.

Kontynuatorem tej polityki jest obecna władza z Uzurpatorem Dudą na czele i dlatego nigdy nie umieści on Krzyża przed Pałacem Talmudycznego Namiestnika na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Jedno wszakże wynika z Talmudu jako fakt bezsporny, iż Jezus jest postacią dobrze znaną. Ponadto Talmud nienawidzi Jezusa i szuka usprawiedliwienia dla Jego oskarżycieli na takiej samej zasadzie jak to czynił Lech Kaczyński gdy składał życzenia Polakom z psem i następnie ustanowił w dniu krwi Jezusa: święto psa.

Jego brat bliźniak Jarosław jest kontynuatorem tej doktryny ponieważ 10 grudnia 2015 oznajmił, iż zamiast Krzyża na Krakowskim Przedmieściu zostanie umieszczona tablica. Jak zadeklarował znany Obrońca Krzyża Pan Janusz Zieliński po tym gdy Uzurpator Komorowski umieścił swego czasu tablicę zamiast Krzyża Pan Zieliński słusznie zauważył, że: ..” tablice to na psich cmentarzach istnieją..”. https://www.youtube.com/watch?v=RMPwtPqt6us

Numerologia jest istotnym elementem w demokracji talmudycznej i składaniu ofiar z ludzi. Znajomość tej nauki może ratować życie o czym przekonał się sam Józef Flawiusz gdy w okresie panowania Rzymian na terenie Palestyny został, wraz z grupą 40 judeo-satanistycznych rewolucjonistów czyli razem 41 osób, otoczony przez Rzymian w jaskini. Dzieci szatana od pojmania woleli samobójstwo, dlatego też zdecydowali się utworzyć krąg i zabijać co trzecią osobę, aż zostanie tylko jedna, która popełni samobójstwo. Flawiusz chcąc uniknąć śmierci wyliczył, w którym miejscu powinien stanąć. Ustawił się na miejscu 16., dzięki czemu pozostał, jako przedostatnia osoba, przy życiu. Następnie, wraz z osobą z numerem 31., oddał się w ręce Rzymian i przeżył. /poniżej układ Flawiusza/. Innymi słowy pisząc Flawiusz osobiście zabił aż 39 współtowarzyszy aby zachować życie na ziemi. Jak uważa większość historyków prawdy to on przybył do Rzymu w 64 roku aby przygotować de facto uzasadnienie do ostatecznej rozprawy z Chrześcijanami poprzez podpalenie Rzymu i oskarżenie Chrześcijan o ten czyn. Dzisiaj określamy to działanie  jako « operacja fałszywej flagi ». Następnie zacierając ślady po sobie powrócił do Palestyny aby wzniecić rewolucję, tzn. mordować ludzi bez sądów.

Przecież Jezusa zabito w wigilię ich święta Paschy nie dlatego, iż mieli wolne w tym dniu tylko dlatego że ofiary z ludzi judeo-sataniści składają w ściśle określonych datach lub miejscach.
Tak Talmud potwierdza śmierć Jezusa w wigilię ich święta Paschy: « W wigilię Paschy został zabity Jezus. Herod ogłosił: On zostanie wyprowadzony za mury na ukamienowanie, ponieważ zajmował się magią i zwiódł Izraela czyniąc go apostatą. Jeżeli kto ma coś na jego obronę, niech wystąpi. Ponieważ nikt nie powiedział nic na jego obronę, dlatego zabito go w wigilię Paschy. »

Zasadniczymi dowodami na istnienie demokracji talmudycznej w Polsce to daty zaprzysiężenia Uzurpatorów w Polsce zwanych Prezydentami i to nie tylko Wałęsy czy Kwaśniewskiego ale innych. Jezusa ukrzyżowano w wigilię Paschy natomiast obecnie ten sam system praw i wierzeń znajdujemy w datach zaprzysiężenia Uzurpatorów tj: w przeddzień wigilii narodzin Jezusa lub inne święto Chrześcijańskie. Ten kto o tym decyduje sprawuje prawdziwą władzę w Polsce. Wałęsa został zaprzysiężony 22 grudnia 1990 roku po czym odbyła się 24 godzinna inicjacja talmudyczna. Kwaśniewski już został zaprzysiężony w przeddzień wigilii 23 grudnia 1995 roku jako pełny członek zbrodniarzy talmudycznych dlatego nie musiał odbywać 24 godzinnej inicjacji. Natomiast wielkim mistrzem ceremoniału w zaprzysiężeniu Lecha Kaczyńskiego na zamku Królewskim w Warszawie był znany agent Gestapo niejaki Bartoszewski, który został zwolniony w podobnych okolicznościach co dynastyczny ojciec założyciel prawa talmudycznego w Polsce, niejaki Zoll. Kaczyńskiego również zaprzysiężono w przeddzień wigilii narodzin Jezusa. W związku z zamachem stanu przeprowadzonym 10 kwietnia 2010 roku Komorowskiemu wskazano inne święto i miejsce tj. 15 sierpnia pl. Piłsudskiego w Warszawie. Demokracja talmudyczna różni się tym od reżimu talmudycznego, który panował w Polsce od 1939 roku do 1989, iż w reżimach gwałt na społeczeństwie jest na porządku dziennym natomiast demokracja talmudyczna bazuje na subtelnym oszukiwaniu ludzi.

Zatem każdy osobiście może przekonać się o tym: okupacja talmudyczna w Polsce trwa w najlepsze, a dla wielu przepowiednia Izajasza jest wyznacznikiem nie tylko definicji mediów w Polsce: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.

I proszę się nie dziwić, iż Uzurpatorzy zapalają szatańskie świeczki w święto Chanuki ponieważ pamiętają o zburzeniu ich cywilizacji dewiantów pijących krew niemowląt w celach rytualnych, a którą pragną odbudować nie tylko w Polsce. Natomiast My Polacy gardzimy takimi aktami kanibalizmu i dlatego nazywani jesteśmy przez nich cyt: « ..Polska to nienormalność.. ».

Różnicę pomiędzy demokracją talmudyczną, a reżimem talmudycznym znajdziecie Państwo tutaj: https://rafzen.wordpress.com/2015/12/14/kto-wspieral-stan-wojenny-czyli-wojne-przeciwko-polakom/

Natomiast opis picia krwi niemowląt można znaleźć tutaj: https://rafzen.wordpress.com/2013/02/22/obrzezanie-prowadzi-do-zaburzen-na-tle-seksualnym/

Duda demokracja talmudyczna

 

To obtain the ordered list of men who are consecutively slaughtered, InversePermutation can be applied to the output of Josephus. So, in the above example, InversePermutation[Josephus[4, 2]] returns {2, 4, 3, 1} since the 2nd man is slaughtered first, the 4th man is slaughtered second, the 3rd man is slaughtered third, and the 1st man is slaughtered fourth.

Josephus41-3The original Josephus problem consisted of a circle of 41 men with every third man killed (n=41, m=3), illustrated above, where the outer number indicates the order in which a given man is killed. In order for the lives of the last two men to be spared, they must be placed at positions 31 (last) and 16 (second-to-last). The complete list in order of execution is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28, 32, 37, 41, 7, 13, 20, 26, 34, 40, 8, 17, 29, 38, 11, 25, 2, 22, 4, 35, 16, 31.