Polska w sojuszu z judeo-satanistami czyli wojen napastniczych

Rok 2015 zostanie zapamiętamy jako rok rozszerzenia wojny globalnej i militaryzmu. Zaczęło się od dyskusji o możliwości « wojny totalnej » przeciwko Rosji po kryzysie na Ukrainie, pojawiły się również nowe prowokacje przeciwko Chinom w Morzu Południowochińskim, a zbliżamy się do końca eskalacji konfliktu USA i Europejczyków w Iraku i Syrii, oraz do rozprzestrzeniania się konfliktu w Jemenie, Libii i innych częściach Afryki.

Polacy muszą wiedzieć, iż ich sojusznik z NATO i obecna kolonia Izraela w Ameryce Płn. to kraj nieustannych wojen. Od roku 1776 Ameryka jest w stanie wojny przez 222 lat czyli w ciągu swej 239 – letniej egzystencji tylko 17 lat są krajem bez wojny !!!

Polacy nie będą umierać za dewiantów !

Tzw. wolny handel wzbogaca tylko tych, którzy go kontrolują. Nic dziwnego, że na tzw. wolnym handlu, a polegającym przecież głównie na łupieniu kolonii i gospodarczo słabszych państw, wzbogaciły się najpierw takie państwa jak Hiszpania i Portugalia, a które jednak w olbrzymiej większości zmarnowały te zyski z handlu i oddały je Watykanowi. Przecież zarówno I jak też i II Wojna Światowa były nie tylko wojnami o kolonie judeo-satanistów ale wojnami o kontrolę nad rynkami zbytu oraz kontrolę nad dostępem do strategicznych surowców. W obu tych wojnach Niemcy, a w drugiej także i Japonia starały się przejąć przynajmniej część kolonii i rynków zbytu kosztem Anglii, Francji i USA.
To zaś, że Niemcy przegrały obie te wojny, a Japonia drugą wynikało przecież głównie z tego, że ich przeciwnicy zostali wybrani przez judeo-satanistów na zwycięzców w wojnie ideologicznej mającej za cel: w I pierwszej wojnie światowej zniszczenie Cesarzy i Cara Rosji, co za tym idzie zniszczenie struktur społecznych, natomiast w II wojnie światowej należało wywyższyć żydów i utworzyć Izrael na zasadzie rzekomo poszkodowanych plemion pod względem rasowym gdy tak naprawdę mordowano Słowian.
Wojny toczą się bowiem o idee Talmudu oraz o kontrolę nad rynkami zbytu i źródłami surowców. Ponieważ zwyczajni ludzie nie chcą ginąć za Talmud, ropę naftową czy uran, to dorabia się do tych wojen ideologię; opartą na tzw. ideałach demokracji czy też religii.

Polaków szykuje się więc do wojny z Rosją, opierając się na sloganach typu „niesienia demokracji na Wschód” czy też opierając się na różnicach religijnych – polski katolicyzm contra rosyjskie prawosławie.

 

USS Theodore Roosevelt