Jak koalicja banderowców w Sejmie zaprasza Polaków

kOALICJA BANDEROWCÓWKonferencję dot. zmiany Konstytucji w Polsce 16 stycznia 2016 w Sejmie traktowałem jako coś mało istotnego tymczasem okazało się, iż koalicja banderowców tych zadeklarowanych czyli PiS i Kuki$-15 chce koniecznie uwiarygadniać swym działaniem Komitet Obrony Demokracji Talmudycznej w Polsce.

Zrozumiałem również, iż pytając mnie o uczestnictwo w Konferencji kilka tygodni temu asystent niejakiego Jachnika; Marek Podlecki miał określony cel wywarcie wpływu na moje postrzeganie w/w Konferencji jako coś dobrego dla Polaków i Polski. Tymczasem okazało się że ani ja, ani wiele zasłużonych dla Polski Polaków nie weźmie w niej udziału nie wspominając już o możliwości zabrania głosu i tym samym przedstawienia swojego stanowiska.

 

 

Publikuję listy z których nie wynika, iż ktoś zabierze głos i przedstawi swoje stanowisko. Ostateczną listę tzw. poprawioną przez Biuro Ochrony Rządu znalazłem dzisiaj na stronie twórcy Telewizji Narodowej Pana Eugeniusza Sendeckiego, pozostałe przesłały mnie osoby którym od samego początku Afery Konstytucyjnej koalicja banderowców  zaproponowała tak jak mnie udział w tym oszustwie polegającym na uśpieniu Polaków i wprowadzeniu legalnego apartheidu w Polsce w sojuszu z mordercami Polaków.Śmierc banderowcom

Dzisiaj dowiedziałem się że Pan Janusz Górzyński jest również persona non grata w Sejmie. Różnica między mną, dr. Zbigniewem Kękusiem a Panem Górzyńskim jest taka, iż nam powiedziano, że nie ma już miejsc natomiast Panu Januszowi Górzyńskiemu powiedziano wprost aby nie przyjeżdżał do Sejmu wraz z zaproszonymi i ustalonymi od samego początku gośćmi.

Nie wiem jakim cudem znalazłem się na ostatecznej liście BOR-u ponieważ ani dyrektor biura ani sam sanocki podobno poseł nie poinformowali mnie w żaden sposób czy mnie zapraszają i na jakich warunkach tzn. z możliwością zabrania głosu czy z możliwością robienia tła dla koalicji banderowskiej organizującej ten przekręt.

BANDEROWCY

No cóż ci sami którzy deklarowali zmiany weszli w te same garnitury morderców Prezydentów i złodziei, a będących poprzednio u władzy. Patologia rodzi patologię  choć zdarzają się wyjątki. Najlepiej gdyby organizatorzy poszli na całość patologi i zaprosili Piotrowskiego skazanego za zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, który faktycznie Go porwał ale nie zabił, jednak chcąc żyć odsiedział wyrok za zabójstwo..

Dla zainteresowanych podam iż jerzy jachnik jest sekretarzem tej hucpy czyli Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji. http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADZESP&Zesp=314

2016-01-14 godz. 10.35 Ostateczna lista uczestników wersja 2

 

2016-01-14 godz. 15.04 Lista gości na konferencję – trzecia wersja ostateczna

 

2016-01-11 Lista uczestników – pierwsza wers