Cała prawda o Rzeczniku Praw Okupantów

rpo

Aby nikt nie pomylił się na Urzędzie Rzecznika Praw podobno Obywatelskich znajdują się dwie tablice biało-czerwona oznacza Urząd dla Polaków natomiast żółto-czarny Urząd Zwierzchni nad Polakami dla judeo-satanistów czyli koalicjantów dewiactwa.