Wyzwolenie Obozu w Oświęcimiu

Justice4Poland.com

71 lat temu Sowieci wkroczyli do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu bez żadnych walk ani strat w ludziach. Niemcy obóz już opuścili, jak podaje Teresa Sękowska w « Kłamstwie o wyzwoleniu Obozu w Oświęcimiu ».

https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/01/24/klamstwo-o-wyzwoleniu-obozu-w-oswiecimiu/

Nie ma tez wzmianki o Ukraińcach wyzwalających ten obóz, co wskazuje, ze była to fałszywa informacja zwrócona przeciwko Rosjanom.

ScreenHunter_1740 Jan. 28 12.21

Wyzwolenie Auschwitz

Pierwszymi więźniami Oświęcimia byli Polacy ( i fałszowanie historii)

Pierwszymi więźniami Oświęcimia byli Polacy, którzy weszli w skład pierwszego transportu oświęcimskiego , liczącego 728 osób , który przybył 14 czerwca 1940 roku. Byli wśród nich mieszkańcy Jarosławia – Stanisław Ryniak (nr obozowy 31 – pierwszy więzień Oświęcimia) , Mieczysław Popkiewicz (nr obozowy 36), Kazimierz Tokarz (nr obozowy 282) , Wiesław Kielar (nr obozowy 290). Numery 1-30 otrzymali przestępcy kryminalni narodowości niemieckiej przywiezieni do Oświęcimia 20 maja 1940 roku z obozu w Sachsenhausen , którzy objęli funkcje w tzw. „więźniarskim samorządzie obozowym” – a faktycznie obsadzano nimi…

View original post 776 mots de plus