Menory w Magdalence 1989.

17

Jak możemy sami zobaczyć na uzgodnienie do Magdalenki w 1989 roku każda ze stron judeo-satanistów przyszła ze swoją menorą. Solidarność na znak solidarności z władzą przyniosła swoją menorkę, a władza wystawiła swoją menorę w niezmienionej formie od 1944 roku. Każda ze strona postawiła ją sobie na stole.

Prawie bym zapomniał, iż menora łączy, a Krzyż dzieli ale tylko judeo-satanistów.

https://rafzen.wordpress.com/2016/02/10/krzyz-dzieli-natomiast-menora-laczy-ale-tylko-judeo-satanistow/

vs160228-005